Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab september 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     20.707,41 17.110,23 37.817,64
    Medlemsindskud denne måned 3.400,00   24.107,41 17.110,23 41.217,64
    Overførsel     24.100,00 24.100,00 7,41 41.210,23 41.217,64
14.09.2012 14 Salg 3.000 Opera a 35,70 NOK 107.226,72   7,41 148.436,95 148.444,36
14.09.2012 15 Salg 900 IC a kr. 98,6739 88.766,54   7,41 237.203,49 237.210,90
14.09.2012 16 Salg 400 DS Norden a kr. 154,508  61.775,39   7,41 298.978,88 298.986,29
17.09.2012 17 Køb 1.500 SFL a 17,46 USD   149.368,43 7,41 149.610,45 149.617,86
24.09.2012 18 Køb 630 Seadrill a 229,4   145.196,61 7,41 4.413,84 4.421,25
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til oktober 2012)                       kr. 7,41 4.413,84 4.421,25
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 198,055 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
04.09.2012   SR 200,00 1,010 208,25 209,26 40.905 48.000 -7.095
04.09.2012   CM 200,00 1,010 100,94 101,95 19.928 19.400 528
29.08.2012   JMJ 200,00 1,010 642,61 643,62 125.810 174.200 -48.390
03.09.2012   HBH 500,00 2,525 683,58 686,11 134.116 175.400 -41.284
04.09.2012   SG 500,00 2,525 742,29 744,81 145.592 199.000 -53.408
03.09.2012   KUH 500,00 2,525 463,30 465,82 91.056 124.050 -32.994
    KB 0,00 0,000 388,67 388,67 75.974 86.000 -10.026
03.09.2012   PES 500,00 2,525 398,87 401,39 78.462 93.900 -15.438
    LMJ 0,00 0,000 1.074,83 1.074,83 210.102 299.200 -89.098
03.09.2012   JJ 500,00 2,525 251,55 254,07 49.664 59.700 -10.036
03.09.2012   SH 300,00 1,515 292,77 294,29 57.526 78.000 -20.474
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 3.400 17,167 5.247,651 5.264,82 1.029.136 1.356.850 -327.714
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo september 2012
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 41.520,00 166.080 -23.300 12,30
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 336,50 168.250 -46.050
21,49
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 916,50 169.553 47.553 38,98
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 41,24 86.604 -121.776 58,44
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 11,50 29.839 -130.240 81,36
Ship Finance  17.09.12 1.500 17,46 149.234,13 15,72 135.962 -13.272 8,89
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 56,25 113.816 7.937 7,50
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 2,26 5.945 -45.136
88,36
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 223,70 142.580 -2.551 1,76
                   
                   
                   
                   
CFD konto            - 6.086,13    
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.345.465                kr. 1.024.715 -326.836 23,84
  + kontantbeholdning                      kr. 4.421           USD 5,766
  Aktiver i alt ultimo september 2012                    kr. 1.029.136            NOK 1,0117
  Aktuel kurs pr. andel                      kr. 195,47           SEK 0,8823
  - kurs pr. andel ultimo 2011                      kr. 210,80           EUR 7,4555
  = årets afkast til dato pr. andel                      kr. 15,33 Afkast i % 7,27
   OMXCB PI år til dato i % 26,42  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 33,69 OMXCB indeks 450,57
   OMXC20 - år til dato i % 26,48  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 33,75 OMXC20 indeks 493,22

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster