Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab oktober 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     13.854,59 225.771,95 239.626,54
01.10.2009   Medlemsindskud denne måned 6.300,00   20.154,59 225.771,95 245.926,54
07.10.2009 45 Køb 500 Seadrill a 122,40 NOK   54.554,02 20.154,59 171.217,93 191.372,52
07.10.2009 46 Køb 500 DNORD a 193,90 + 43,65   96.993,65 20.154,59 74.224,28 94.378,87
12.10.2009 47 Salg 270 VWS a 320,00 - 38,88 86.361,12   20.154,59 160.585,40 180.739,99
13.10.2009   Overførsel     20.000,00 20.000,00 154,59 180.585,40 180.739,99
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til november 2009)                       kr. 154,59 180.585,40 180.739,99
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 267,653 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.10.2009   SJ 400,00 1,494 318,725 320,22 85.867 67.400 18.467
02.10.2009   SR 200,00 0,747 180,875 181,62 48.702 41.000 7.702
  ´23/9 CM 200,00 0,747 83,642 84,39 22.629 15.000 7.629
29.09.2009   JMJ 200,00 0,747 437,872 438,62 117.616 115.200 2.416
01.10.2009   HBH 500,00 1,868 571,024 572,89 153.622 146.100 7.522
06.10.2009   SG 500,00 1,868 673,853 675,72 181.196 181.500 -304
01.10.2009   KUH 500,00 1,868 309,592 311,46 83.519 81.550 1.969
02.10.2009   KB 500,00 1,868 330,096 331,96 89.017 71.500 17.517
01.10.2009   PES 500,00 1,868 330,430 332,30 89.106 76.400 12.706
        0,000 0,000 0,00 0 0 0
01.10.2009   BR 500,00 1,868 414,241 416,11 111.580 111.200 380
01.10.2009   NMJ 500,00 1,868 433,387 435,26 116.714 114.200 2.514
02.10.2009   JJ 500,00 1,868 180,160 182,03 48.811 41.700 7.111
05.10.2009   LC 500,00 1,868 319,984 321,85 86.305 109.000 -22.695
01.10.2009   SH 800,00 2,989 116,436 119,42 32.024 29.800 2.224
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.300,00 23,538 4.700,315 4.723,85 1.266.709 1.201.550 65.159
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo oktober 2009
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 340 18.05.09 330 331,83 109.505,00 357,00 117.810 8.305 7,58
DS Norden 175 07.10.09 500 193,90 96.950,00 191,50 95.750 -1.200 1,24
FLS 245 18.05.09 550 201,43 110.785,00 269,50 148.225 37.440 33,80
GES 23,8 09.06.09 3.000 20,54 61.608,80 25,30 75.900 14.291 23,20
JYKI 140 09.06.09 800 139,15 111.320,00 161,90 129.520 18.200 16,35
H&M B 380 04.09.09 200 390,50 56.690,68 408,00 58.483 1.792 3,16
Neste Oil 11,5 04.09.09 600 11,40 50.812,31 12,06 53.858 3.045 5,99
Atea 33 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 37,70 200.639 82.748
70,19
Opera 22 02.07.09 7.000 26,03 151.891,23 24,60 152.741 850 0,56
Seadrill 108 07.10.09 500 122,40 54.554,02 119,60 53.043 -1.511 2,77
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                       kr. 922.009                   kr. 1.085.969 163.960 17,78
  + kontantbeholdning                         kr. 180.739,99                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo oktober 2009                         kr. 1.266.708,66            NOK 0,8870
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 268,15           SEK 0,7167
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,443
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 4,02 Afkast i % 1,48
   OMXCB PI år til dato i % 35,65  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 37,13 OMXCB indeks 305,22
   OMXC20 - år til dato i % 30,86  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 32,34 OMXC20 indeks 324,16

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster