Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab november 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     154,59 180.585,40 180.739,99
    Medlemsindskud denne måned 6.100,00   6.254,59 180.585,40 186.839,99
07.11.2009   Øreafrunding   0,02   6.254,59 180.585,42 186.840,01
11.11.2009 48 Køb 650 Danske a 120,25 + 35,17   78.197,67 6.254,59 102.387,75 108.642,34
17.11.2009 49 Salg 7.000 Opera a 16,30  101.376,60   6.254,59 203.764,35 210.018,94
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til december 2009)                       kr. 6.254,59 203.764,35 210.018,94
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 268,152 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.11.2009   SJ 400,00 1,492 320,219 321,71 85.725 67.800 17.925
02.11.2009   SR 200,00 0,746 181,622 182,37 48.595 41.200 7.395
    CM 0,00 0,000 84,389 84,39 22.487 15.000 7.487
29.10.2009   JMJ 200,00 0,746 438,619 439,37 117.076 115.400 1.676
02.11.2009   HBH 500,00 1,865 572,893 574,76 153.154 146.600 6.554
02.11.2009   SG 500,00 1,865 675,721 677,59 180.554 182.000 -1.446
02.11.2009   KUH 500,00 1,865 311,460 313,32 83.491 82.050 1.441
02.11.2009   KB 500,00 1,865 331,964 333,83 88.954 72.000 16.954
02.11.2009   PES 500,00 1,865 332,298 334,16 89.043 76.900 12.143
                   
02.11.2009   BR 500,00 1,865 416,109 417,97 111.376 111.700 -324
02.11.2009   NMJ 500,00 1,865 435,255 437,12 116.478 114.700 1.778
02.11.2009   JJ 500,00 1,865 182,028 183,89 49.001 42.200 6.801
02.11.2009   LC 500,00 1,865 321,852 323,72 86.260 109.500 -23.240
02.11.2009   SH 800,00 2,983 119,425 122,41 32.618 30.600 2.018
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.100,00 22,748 4.723,853 4.746,60 1.264.814 1.207.650 57.164
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo november 2009
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 340 18.05.09 330 331,83 109.505,00 355,25 117.233 7.728 7,06
DS Norden 175 07.10.09 500 193,90 96.950,00 205,00 102.500 5.550 5,72
Danske 99 11.11.09 650 120,25 78.162,50 106,75 69.388 -8.775 11,23
FLS 245 18.05.09 550 201,43 110.785,00 322,50 177.375 66.590 60,11
GES 20,6 09.06.09 3.000 20,54 61.608,80 21,00 63.000 1.391 2,26
JYKI 148 09.06.09 800 139,15 111.320,00 166,80 133.440 22.120 19,87
H&M B 414 04.09.09 200 390,50 56.690,68 412,30 58.712 2.021 3,56
Neste Oil 11,45 04.09.09 600 11,40 50.812,31 11,60 51.799 987
1,94
Atea 35,5 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 42,70 223.996 106.104 90,00
Seadrill 108 07.10.09 500 122,40 54.554,02 131,20 57.354 2.800 5,13
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                       kr. 848.280                   kr. 1.054.795 206.515 24,35
  + kontantbeholdning                           kr. 210.018,94                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo november 2009                       kr. 1.264.814,30            NOK 0,8743
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 266,47           SEK 0,7120
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,4424
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 5,71 Afkast i % 2,10
   OMXCB PI år til dato i % 35,26  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 37,36 OMXCB indeks 305,95
   OMXC20 - år til dato i % 32,08  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 34,18 OMXC20 indeks 327,20

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster