Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

4Månedsregnskab marts 2014

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     58,41 821,26 879,67
    Medlemsindskud denne måned 4.150,00   4.208,41 821,26 5.029,67
06.03.2014 3 Udbytte RCL   678,60   4.208,41 1.499,86 5.708,27
12.03.2014 4 Sælg 1.000 BO a 59,00 58.973,45   4.208,41 60.473,31 64.681,72
12.03.2014 5 Køb 30.000 NORDIC a 1,90   57.026,00 4.208,41 3.447,31 7.655,72
27.03.2014 6 Udbytte Seadrill   3.317,33   4.208,41 6.764,64 10.973,05
31.03.2014   Gebyrer        75,00 4.133,41 6.764,64 10.898,05
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til april 2014)                         kr. 4.133,41 6.764,64 10.898,05
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 226,765 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
04.03.2014   SR 200,00 0,882 226,281 227,16 48.589 51.600 -3.011
04.03.2014   CM 200,00 0,882 118,969 119,85 25.636 23.000 2.636
03.03.2014   JMJ 200,00 0,882 660,638 661,52 141.497 177.800 -36.303
03.03.2014   HBH 500,00 2,205 728,659 730,86 156.329 184.400 -28.071
04.03.2014   SG 500,00 2,205 787,368 789,57 168.887 208.000 -39.113
03.03.2014   KUH 500,00 2,205 508,376 510,58 109.211 133.050 -23.839
28.02.2014   KB 500,00 2,205 438,891 441,10 94.349 96.500 -2.151
03.03.2014   PES 500,00 2,205 443,945 446,15 95.430 102.900 -7.470
03.03.2014   LMJ 250,00 1,102 1.096,109 1.097,21 234.689 303.700 -69.011
03.03.2014   JJ 500,00 2,205 294,056 296,26 63.369 68.200 -4.831
03.03.2014   SH 300,00 1,323 319,820 321,14 68.691 83.400 -14.709
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt   4.150,00 18,301 5.623,110 5.641,41 1.206.676 1.432.550 -225.874
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo marts 2014  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
Coloplast   17.05.13 300 324,35 97.306,40 438,50 131.550 34.244 35,19
Norden   02.10.13 750 204,43 153.325,00 231,00 173.250 19.925 13,00
Nordic shiph.  02.10.13 30.000 1,90 57.000,00 1,48 44.400 -12.600 22,11
Torm   19.08.13 25.000 2,03 50.750,00 1,51 37.750 -13.000 25,62
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 65,75 118.652 12.773 12,06
Austevoll   02.10.13 3.000 34,38 94.703,11 35,50 96.094 1.391 1,47
Jinhui   17.02.14 1.200 26,68 28.752,15 23,20 25.120 -3.632 12,63
Royal C   25.11.13 500 270,00 122.123,16 325,30 146.758 24.635
20,17
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 211,40 120.169 -24.962 17,20
Storebrand   02.10.13 4.500 34,50 142.625,80 34,55 140.284 -2.342 1,64
Ship Finance  19.10.12 1.650 16,90 162.856,62 18,13 161.751 -1.106 0,68
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.160.452                   kr. 1.195.778 35.326 3,04
  + kontantbeholdning                         kr. 10.898           USD 5,407106
  Aktiver i alt ultimo marts 2014                         kr. 1.206.676            NOK 0,9023
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 213,90           SEK 0,8356
  - kurs pr. andel ultimo 2013                         kr. 213,24           EUR 7,4603
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 0,66 Afkast i % 0,31
   OMXC20 - år til dato i % 14,12  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 13,81 OMXC20 indeks 702,40

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster