Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab marts 2013

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     57,41 1.131,37 1.188,78
    Medlemsindskud denne måned 4.150,00   4.207,41 1.131,37 5.338,78
11.03.2013   Overførsel     4.200,00 4.200,00 7,41 5.331,37 5.338,78
25.03.2013 2 Salg 500 Copeinca a 59,25 NOK 29.184,04   7,41 34.515,41 34.522,82
26.03.2013 3 Udbytte Novo B 270 a 18,00 DKR 4.860,00   7,41 39.375,41 39.382,82
26.03.2013 3 Udbytteskat af ovenstående   1.312,20 7,41 38.063,21 38.070,62
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til april 2013)                         kr. 7,41 38.063,21 38.070,62
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 204,367 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
04.03.2013   SR 200,00 0,979 214,460 215,44 43.140 49.200 -6.060
04.03.2013   CM 200,00 0,979 107,148 108,13 21.652 20.600 1.052
01.03.2013   JMJ 200,00 0,979 648,817 649,80 130.117 175.400 -45.283
01.03.2013   HBH 500,00 2,447 699,108 701,55 140.481 178.400 -37.919
05.03.2013   SG 500,00 2,447 757,816 760,26 152.237 202.000 -49.763
01.03.2013   KUH 500,00 2,447 478,825 481,27 96.371 127.050 -30.679
28.02.2012   KB 500,00 2,447 409,343 411,79 82.458 90.500 -8.042
01.03.2013   PES 500,00 2,447 414,393 416,84 83.469 96.900 -13.431
01.03.2013   LMJ 250,00 1,223 1.081,333 1.082,56 216.774 300.700 -83.926
01.03.2013   JJ 500,00 2,447 267,073 269,52 53.969 62.700 -8.731
01.03.2013   SH 300,00 1,468 302,089 303,56 60.785 79.800 -19.015
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt   4.150,00 20,307 5.380,404 5.400,71 1.081.455 1.383.250 -301.795
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo marts 2013  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 45.400,00 181.600 -7.780 4,11
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 351,10 175.550 -38.750 18,08
NOVO B   11.12.12 270 747,62 201.857,50 945,00 255.150 53.293 26,40
Ship Finance  19.10.12 1.650 17,31 162.856,62 17,64 169.895 7.038 4,32
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 64,25 128.166 22.287 21,05
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 211,70 133.024 -12.107 8,34
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.019.404                   kr. 1.043.385 23.981 2,35
  + kontantbeholdning                         kr. 38.071           USD 5,8371
  Aktiver i alt ultimo marts 2013                         kr. 1.081.455            NOK 0,9974
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 200,24           SEK 0,8977
  - kurs pr. andel ultimo 2012                         kr. 187,92           EUR 7,4528
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 12,33 Afkast i % 6,56
   OMXCB PI år til dato i % 8,00  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 1,44 OMXCB indeks 488,73
   OMXC20 - år til dato i % 7,72  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 1,16 OMXC20 indeks 534,37

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster