Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab marts 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     36,86 144.370,32 144.407,18
    Medlemsindskud denne måned 5.100,00   5.136,86 144.370,32 149.507,18
03.03.2011   Overførsel     4.600,00 4.600,00 536,86 148.970,32 149.507,18
03.03.2011 6 Køb 2.500 Norsk Hydro a 45,65 NOK   110.587,68 536,86 38.382,64 38.919,50
03.03.2011 7 Køb 55 Novo B a 670     36.876,00 536,86 1.506,64 2.043,50
13.03.2011 8 Salg 1.000 NEUR a 76 - 34,20 75.965,80   536,86 77.472,44 78.009,30
13.03.2011 9 Salg 350 BAVA a 132 - 26 46.174,00   536,86 123.646,44 124.183,30
16.03.2011 10 Udbytte Seadrill 900 a 4,88206 NOK 4.144,16   536,86 127.790,60 128.327,46
29.03.2011 11 Udbytte Novo, 185 a 10,00 1.850,00   536,86 129.640,60 130.177,46
29.03.2011 11 Ubytteskat, 28% of ovennævnte   518,00 536,86 129.122,60 129.659,46
31.03.2011 12 Udbytte NKT, 400 a 2,00 800,00   536,86 129.922,60 130.459,46
31.03.2011 12 Ubytteskat, 28% of ovennævnte   224,00 536,86 129.698,60 130.235,46
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til april 2011)                         kr. 536,86 129.698,60 130.235,46
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 292,773 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.03.2011   SJ 400,00 1,366 341,356 342,72 98.676 73.800 24.876
02.03.2011   SR 200,00 0,683 192,877 193,56 55.730 44.400 11.330
02.03.2011   CM 200,00 0,683 89,177 89,86 25.873 16.600 9.273
01.03.2011   JMJ 200,00 0,683 627,234 627,92 180.790 170.600 10.190
01.03.2011   HBH 800,00 2,732 627,738 630,47 181.525 162.500 19.025
04.03.2011   SG 500,00 1,708 703,859 705,57 203.147 190.000 13.147
01.03.2011   KUH 500,00 1,708 424,867 426,58 122.819 115.050 7.769
02.03.2011   KB 500,00 1,708 354,813 356,52 102.649 78.500 24.149
01.03.2011   PES 500,00 1,708 360,436 362,14 104.268 84.900 19.368
01.03.2011   NMJ 500,00 1,708 1.036,401 1.038,11 298.892 290.700 8.192
    JJ 0,00 0,000 210,166 210,17 60.511 49.700 10.811
01.03.2011   SH 800,00 2,732 247,077 249,81 71.925 67.600 4.325
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.100,00 17,420 5.216,001 5.233,42 1.506.804 1.344.350 162.454
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo marts 2011  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 49.500,00 198.000 8.620 4,55
NKT 295 10.09.10 400 257,40 102.960,00 308,50 123.400 20.440 19,85
NOVO B 605 03.03.11 185 659,46 122.000,00 661,00 122.285 285 0,23
ROCK B 610 10.09.10 200 587,64 117.528,00 648,50 129.700 12.172 10,36
RBREW 335 11.02.11 285 359,98 102.595,00 362,50 103.313 718 0,70
Vestas 170 03.11.10 1.150 190,30 218.840,00 228,20 262.430 43.590 19,92
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 146,30 158.447 7.665 5,08
NHY 42 03.03.11 2.500 45,65 110.537,94 45,36 107.832 -2.706
2,45
Seadrill 195 10.12.10 900 194,52 162.303,95 200,00 171.162 8.858 5,46
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.276.927                   kr. 1.376.569 99.642 7,80
  + kontantbeholdning                         kr. 130.235           USD 5,2543
  Aktiver i alt ultimo marts 2011                         kr. 1.506.804            NOK 0,9509
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 287,92           SEK 0,8331
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,458
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 4,80 Afkast i % 1,64
   OMXCB PI år til dato i % 1,44  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 3,08 OMXCB indeks 433,16
   OMXC20 - år til dato i % 2,09  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 3,73 OMXC20 indeks 467,15

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster