Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab maj 2013

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     4.157,41 44.852,21 49.009,62
    Medlemsindskud denne måned 3.650,00   7.807,41 44.852,21 52.659,62
14.05.2013   Overførsel     7.800,00 7.800,00 7,41 52.652,21 52.659,62
15.05.2013 6 Udbytte Atea, 2.000 a 5,50 NOK 10.793,75   7,41 63.445,96 63.453,37
15.05.2013 6 Udbytteskat af ovenstående, 15%   1.554,79 7,41 61.891,17 61.898,58
15.05.2013 7 Salg FLS, 500 stk a 334,30 167.074,78   7,41 228.965,95 228.973,36
15.05.2013 7 Køb Torm, 15.000 stk. a 2,03   30.476,00 7,41 198.489,95 198.497,36
17.05.2013 8 Køb Norden, 500 stk. a 189,60   94.842,66 7,41 103.647,29 103.654,70
17.05.2013 9 Køb Coloplast, 300 a 324,35   97.350,19 7,41 6.297,10 6.304,51
                   
                   
                   
               
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til juni 2013)                         kr. 7,41 6.297,10 6.304,51
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 194,378 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.05.2013   SR 200,00 1,029 216,438 217,47 42.329 49.600 -7.271
02.05.2013   CM 200,00 1,029 109,126 110,15 21.441 21.000 441
29.04.2013   JMJ 200,00 1,029 650,794 651,82 126.873 175.800 -48.927
01.05.2013   HBH 500,00 2,572 704,051 706,62 137.540 179.400 -41.860
06.05.2013   SG 500,00 2,572 762,760 765,33 148.967 203.000 -54.033
01.05.2013   KUH 500,00 2,572 483,768 486,34 94.663 128.050 -33.387
    KB 0,00 0,000 414,286 414,29 80.638 91.000 -10.362
01.05.2013   PES 500,00 2,572 419,337 421,91 82.122 97.900 -15.778
29.04.2013   LMJ 250,00 1,286 1.083,805 1.085,09 211.206 301.200 -89.994
01.05.2013   JJ 500,00 2,572 272,017 274,59 53.447 63.700 -10.253
01.05.2013   SH 300,00 1,543 305,055 306,60 59.677 80.400 -20.723
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 3.650,00 18,778 5.421,436 5.440,21 1.058.904 1.391.050 -332.146
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo maj 2013  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 41.240,00 164.960 -24.420 12,89
Coloplast   17.05.13 300 324,35 97.306,40 328,00 98.400 1.094 1,12
Norden   17.05.13 500 189,60 94.800,00 185,40 92.700 -2.100 2,22
NOVO B   11.12.12 270 747,62 201.857,50 924,50 249.615 47.758 23,66
Torm   15.05.13 15.000 2,03 30.450,00 1,50 22.470 -7.980 26,21
Ship Finance  19.10.12 1.650 17,31 162.856,62 16,98 160.607 -2.249 1,38
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 59,00 115.546 9.667
9,13
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 240,40 148.302 3.170 2,18
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.027.661                   kr. 1.052.600 24.939 2,43
  + kontantbeholdning                         kr. 6.305           USD 5,7325
  Aktiver i alt ultimo maj 2013                         kr. 1.058.904            NOK 0,9792
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 194,64           SEK 0,8687
  - kurs pr. andel ultimo 2012                         kr. 187,92           EUR 7,4557
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 6,73 Afkast i % 3,58
                   
   OMXC20 - år til dato i % 7,90  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 4,32 OMXC20 indeks 535,37

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster