Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab maj 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     5.636,86 373.849,22 379.486,08
    Medlemsindskud denne måned 5.100,00   10.736,86 373.849,22 384.586,08
28.04.2011 18 Udbytte Royal Unibrew, 285 a 12,50 3.562,50   10.736,86 377.411,72 388.148,58
28.04.2011 18 Udbytteskat 28%     997,50 10.736,86 376.414,22 387.151,08
29.04.2011 19 Udbytte Rockwool, 200 a 9,60 1.920,00   10.736,86 378.334,22 389.071,08
29.04.2011 19 Udbytteskat 28%     537,60 10.736,86 377.796,62 388.533,48
03.05.2011 20 Køb 150 Molycorp a 75,8191   57.371,36 10.736,86 320.425,26 331.162,12
09.05.2011 21 Salg 3.000 NHY a 42,921980 121.514,25   10.736,86 441.939,51 452.676,37
09.05.2011 22 Salg 400 NKT a 300,74 120.239,37   10.736,86 562.178,88 572.915,74
09.05.2011 23 Salg 200 ROCK B a 668,00 133.539,88   10.736,86 695.718,76 706.455,62
09.05.2011 24 Køb 145 Royal Unibrew a 366,5   53.168,50 10.736,86 642.550,26 653.287,12
13.05.2011 25 Udbytte Scania 1.100 a 5,oo SEK 5.385,02   10.736,86 647.935,28 658.672,14
13.05.2011 25 Udbytteskat 15% af ovenstående   807,75 10.736,86 647.127,53 657.864,39
18.05.2011 26 Udb.Norsk Hydro 3.000 a 0,75 nok 2.122,24   10.736,86 649.249,77 659.986,63
18.05.2011 26 Udbytteskat 15% af ovenstående       318,34 10.736,86 648.931,43 659.668,29
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til juni 2011)                         kr. 10.736,86 648.931,43 659.668,29
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 281,605 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.05.2011   SJ 400,00 1,420 344,112 345,53 95.431 74.600 20.831
03.05.2011   SR 200,00 0,710 194,255 194,97 53.847 44.800 9.047
03.05.2011   CM 200,00 0,710 90,555 91,27 25.206 17.000 8.206
29.04.2011   JMJ 200,00 0,710 628,612 629,32 173.811 171.000 2.811
02.05.2011   HBH 800,00 2,841 633,249 636,09 175.680 164.100 11.580
03.05.2011   SG 500,00 1,776 707,304 709,08 195.838 191.000 4.838
02.05.2011   KUH 500,00 1,776 428,312 430,09 118.785 116.050 2.735
03.05.2011   KB 500,00 1,776 358,257 360,03 99.436 79.500 19.936
02.05.2011   PES 500,00 1,776 363,880 365,66 100.989 85.900 15.089
02.05.2011   NMJ 500,00 1,776 1.039,845 1.041,62 287.682 291.700 -4.018
    JJ 0,00 0,000 210,166 210,17 58.045 49.700 8.345
02.05.2011   SH 800,00 2,841 252,588 255,43 70.546 69.200 1.346
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.100,00 18,110 5.251,134 5.269,24 1.455.297 1.354.550 100.747
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo maj 2011  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 49.880,00 199.520 10.140 5,35
NOVO B 620 03.03.11 185 659,46 122.000,00 649,50 120.158 -1.842 1,51
RBREW 335 09.05.11 430 362,18 155.737,50 361,00 155.230 -507 0,33
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 152,10 165.777 14.995 9,94
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 66,43 154.944 -5.135 3,21
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 777.979                   kr. 795.628 17.649 2,27
  + kontantbeholdning                         kr. 659.668           USD 5,1832
  Aktiver i alt ultimo maj 2011                         kr. 1.455.297            NOK 0,9610
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 276,19           SEK 0,8384
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4561
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 16,53 Afkast i % 5,65
   OMXCB PI år til dato i % 0,56  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 5,09 OMXCB indeks 424,63
   OMXC20 - år til dato i % 0,29  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 5,36 OMXC20 indeks 456,25

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster