Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab maj 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     5.859,32 675.529,68 681.389,00
    Medlemsindskud denne måned 6.600,00   12.459,32 675.529,68 687.989,00
04.05.2010 33 Udbytte APM B, 3 a 325 975,00   12.459,32 676.504,68 688.964,00
06.05.2010 33 Udbytteskat 28%     273,00 12.459,32 676.231,68 688.691,00
06.05.2010 34 Salg 2.000 Cermaq a 63,75 NOK 120.529,83   12.459,32 796.761,51 809.220,83
06.05.2010 35 Køb 500 Metso a 26,70 EUR   99.703,63 12.459,32 697.057,88 709.517,20
06.05.2010 36 Salg 1.200 BO B a 59,50 71.367,87   12.459,32 768.425,75 780.885,07
06.05.2010 37 Køb 2.300 Sweco B a 55,50 SEK   98.473,77 12.459,32 669.951,98 682.411,30
07.05.2010 38 Køb 3.000 Atea a 45 NOK   128.330,17 12.459,32 541.621,81 554.081,13
07.05.2010 39 Køb 330 FLS a 365,90     120.801,34 12.459,32 420.820,47 433.279,79
12.05.2010 40 Køb 1.100 SFL a 19,94 USD   128.997,98 12.459,32 291.822,49 304.281,81
20.05.2010 41 Salg 1.100 SFL a 17.258 USD 114.082,23   12.459,32 405.904,72 418.364,04
20.05.2010 42 Salg 750 D/S Norden a 222,04 166.456,66   12.459,32 572.361,38 584.820,70
20.05.2010 43 Salg 3000 Atea a 42,0847 NOK 115.979,27   12.459,32 688.340,65 700.799,97
20.05.2010 44 Salg 800 Royal C.  a 184,70 NOK 135.778,78   12.459,32 824.119,43 836.578,75
21.05.2010 45 Salg 5000 Black P.R. a 17,80 SEK 66.846,96   12.459,32 890.966,39 903.425,71
21.05.2010 46 Salg 1400 Aker S.  a 85,82 NOK 109.343,84   12.459,32 1.000.310,23 1.012.769,55
21.05.2010   Overførsel     3.000,00 3.000,00 15.459,32 997.310,23 1.012.769,55
21.05.2010   Øreafrunding     0,06 15.459,32 997.310,17 1.012.769,49
  I alt (at overfører til juni 2010)                         kr. 15.459,32 997.310,17 1.012.769,49
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 314,753 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.05.2010   SJ 400,00 1,271 327,288 328,56 95.094 69.800 25.294
04.05.2010   SR 200,00 0,635 185,843 186,48 53.972 42.400 11.572
04.05.2010   CM 200,00 0,635 87,114 87,75 25.397 16.000 9.397
29.04.2010   JMJ 200,00 0,635 620,200 620,84 179.687 168.600 11.087
03.05.2010   HBH 800,00 2,542 587,533 590,08 170.784 151.100 19.684
04.05.2010   SG 500,00 1,589 686,274 687,86 199.086 185.000 14.086
03.05.2010   KUH 500,00 1,589 407,282 408,87 118.338 110.050 8.288
03.05.2010   KB 500,00 1,589 342,517 344,11 99.594 75.000 24.594
03.05.2010   PES 500,00 1,589 342,851 344,44 99.690 79.900 19.790
03.05.2010   BR 500,00 1,589 426,663 428,25 123.948 114.700 9.248
03.05.2010   NMJ 500,00 1,589 1.018,816 1.020,40 295.333 285.700 9.633
04.05.2010   JJ 500,00 1,589 192,581 194,17 56.198 45.200 10.998
04.05.2010   LC 500,00 1,589 332,405 333,99 96.667 112.500 -15.833
03.05.2010   SH 800,00 2,542 218,941 221,48 64.103 59.600 4.503
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.600,00 20,969 5.776,309 5.797,28 1.677.891 1.515.550 162.341
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo maj 2010  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B 41,9 21.04.10 3 46.330,00 138.990,00 45.499,00 136.497 -2.493 1,79
FLS B 375 07.05.10 330 365,90 120.747,00 379,10 125.103 4.356 3,61
GN 41 10.03.10 4.700 31,40 147.580,00 46,70 219.490 71.910 48,73
SWECO B 49 06.05.10 2.300 55,50 98.385,22 50,00 88.711 -9.674 9,83
Metso Oyi 24 06.05.10 500 26,70 99.560,29 25,62 95.320 -4.240 4,26
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 605.263                   kr. 665.121 59.859 9,89
  + kontantbeholdning                         kr. 1.012.769           USD 6,0597
  Aktiver i alt ultimo maj 2010                         kr. 1.677.891            NOK 0,9331
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 289,43           SEK 0,7714
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,4411
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 3,76 Afkast i % 1,28
   OMXCB PI år til dato i % 14,85  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 16,13 OMXCB indeks 362,58
   OMXC20 - år til dato i % 14,94  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 16,22 OMXC20 indeks 387,00

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster