Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab juni 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     10.736,86 648.931,43 659.668,29
    Medlemsindskud denne måned -90.731,43   -79.994,57 648.931,43 568.936,86
07.06.2011   Overførsel     82.000,00 82.000,00 2.005,43 566.931,43 568.936,86
09.06.2011 27 Køb 500 FLS a 428,60     214.396,44 2.005,43 352.534,99 354.540,42
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til juli 2011)                         kr. 2.005,43 352.534,99 354.540,42
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 276,187 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
07.06.2011   SJ -95.431,43 -345,532 345,53 0,00 0 0 0
06.06.2011   SR 200,00 0,724 194,97 195,69 51.980 45.000 6.980
06.06.2011   CM 200,00 0,724 91,27 91,99 24.435 17.200 7.235
05.05.2011   JMJ 200,00 0,724 629,32 630,05 167.356 171.200 -3.844
01.06.2011   HBH 800,00 2,897 636,09 638,99 169.730 164.900 4.830
07.06.2011   SG 500,00 1,810 709,08 710,89 188.829 191.500 -2.671
01.06.2011   KUH 500,00 1,810 430,09 431,90 114.722 116.550 -1.828
06.06.2011   KB 500,00 1,810 360,03 361,84 96.114 80.000 16.114
01.06.2011   PES 500,00 1,810 365,66 367,47 97.608 86.400 11.208
01.06.2011   NMJ 500,00 1,810 1.041,62 1.043,43 277.161 292.200 -15.039
    JJ 0,00 0,000 210,17 210,17 55.825 49.700 6.125
01.06.2011   SH 800,00 2,897 255,43 258,33 68.617 70.000 -1.383
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt -90.731,43 -328,515 5.269,24 4.940,73 1.312.378 1.284.650 27.728
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo juni 2011  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 44.360,00 177.440 -11.940 6,30
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 436,80 218.400 4.100 1,91
NOVO B 620 03.03.11 185 659,46 122.000,00 645,50 119.418 -2.582 2,12
RBREW 335 09.05.11 430 362,18 155.737,50 339,00 145.770 -9.967 6,40
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 146,70 155.009 4.227 2,80
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 61,06 141.801 -18.279 11,42
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 992.279                   kr. 957.837 -34.442 3,47
  + kontantbeholdning                         kr. 354.540           USD 5,1607
  Aktiver i alt ultimo juni 2011                         kr. 1.312.378            NOK 0,9547
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 265,62           SEK 0,8128
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4587
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 27,10 Afkast i % 9,26
   OMXCB PI år til dato i % 6,13  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 3,13 OMXCB indeks 400,81
   OMXC20 - år til dato i % 5,79  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 3,47 OMXC20 indeks 431,06

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster