Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab juli 2013

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     4.157,41 12.998,87 17.156,28
    Medlemsindskud denne måned 4.150,00   8.307,41 12.998,87 21.306,28
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til august 2013)                       kr. 8.307,41 12.998,87 21.306,28
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 190,142 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.07.2013   SR 200,00 1,052 218,49 219,55 43.723 50.000 -6.277
02.07.2013   CM 200,00 1,052 111,18 112,23 22.352 21.400 952
01.07.2013   JMJ 200,00 1,052 652,85 653,90 130.226 176.200 -45.974
01.07.2013   HBH 500,00 2,630 709,19 711,82 141.761 180.400 -38.639
04.07.2013   SG 500,00 2,630 767,90 770,53 153.453 204.000 -50.547
01.07.2013   KUH 500,00 2,630 488,91 491,54 97.891 129.050 -31.159
02.07.2013   KB 500,00 2,630 419,42 422,05 84.053 92.500 -8.447
01.07.2013   PES 500,00 2,630 424,48 427,11 85.060 98.900 -13.840
01.07.2013   LMJ 250,00 1,315 1.086,38 1.087,69 216.616 301.700 -85.084
01.07.2013   JJ 500,00 2,630 274,59 277,22 55.209 64.200 -8.991
01.07.2013   SH 300,00 1,578 308,14 309,72 61.681 81.000 -19.319
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.150,00 21,826 5.461,535 5.483,36 1.092.026 1.399.350 -307.324
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo juli 2013  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 43.960,00 175.840 -13.540 7,15
Coloplast   17.05.13 300 324,35 97.306,40 327,60 98.280 974 1,00
Norden   17.05.13 500 189,60 94.800,00 205,30 102.650 7.850 8,28
NOVO B   11.12.12 270 747,62 201.857,50 948,00 255.960 54.103 26,80
Torm   15.05.13 15.000 2,03 30.450,00 1,36 20.400 -10.050 33,00
Ship Finance  19.10.12 1.650 17,31 162.856,62 16,09 149.080 -13.776 8,46
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 62,00 117.515 11.636
10,99
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 252,90 150.994 5.863 4,04
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.027.661                   kr. 1.070.719 43.059 4,19
  + kontantbeholdning                         kr. 21.306           USD 5,6154
  Aktiver i alt ultimo juli 2013                         kr. 1.092.026            NOK 0,9477
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 199,15           SEK 0,8586
  - kurs pr. andel ultimo 2012                         kr. 187,92           EUR 7,4563
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 11,24 Afkast i % 5,98
                   
   OMXC20 - år til dato i % 10,23  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 4,25 OMXC20 indeks 546,92

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster