Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab januar 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
01.01.2010   Overført fra 2009       12.359,32 104.488,21 116.847,53
01.01.2010   Medlemsindskud denne måned 276.600,00   288.959,32 104.488,21 393.447,53
06.01.2010   Overførsel     288.900,00 288.900,00 59,32 393.388,21 393.447,53
06.01.2010 1 Salg 3.000 GES a 23,90 71.667,73   59,32 465.055,94 465.115,26
06.01.2010 2 Salg 650 Danske Bank a 126,00 81.863,04   59,32 546.918,98 546.978,30
06.01.2010 3 Køb 4.000 NPRO a 13,90 NOK   50.559,86 59,32 496.359,12 496.418,44
06.01.2010 4 Køb 400 RCL a 145,30 NOK   52.850,35 59,32 443.508,77 443.568,09
06.01.2010 5 Køb 1.000 CEQ a 56,00 NOK   50.923,43 59,32 392.585,34 392.644,66
06.01.2010 6 Køb 400 SDR a 147,80 NOK   53.759,28 59,32 338.826,06 338.885,38
07.01.2010 7 Køb 500 Neste Oil a 13,10 NOK   48.932,83 59,32 289.893,23 289.952,55
07.01.2010   Positiv kursregulering valuta 1,17   59,32 289.894,40 289.953,72
26.01.2010 8 Salg 1.100 Neste Oil a 12,00 + 19,08 EUR 97.926,33   59,32 387.820,73 387.880,05
26.01.2010 9 Salg 900 seadrill a 131,40 + 47,90 NOK 106.843,60   59,32 494.664,33 494.723,65
26.01.2010 10 Salg 800 JYIKI a 158,00 + 56,88 126.343,12   59,32 621.007,45 621.066,77
26.01.2010 11 Salg 1.400 TEL a 74,95 + 42,50 94.800,42   59,32 715.807,87 715.867,19
27.01.2010   Negativ kursregulering valuta   163,30 59,32 715.644,57 715.703,89
                   
                   
  I alt (at overfører til februar 2010                       kr. 59,32 715.644,57 715.703,89
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 293,190 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
04.01.2010   SJ 400,00 1,364 323,212 324,58 94.495 68.600 25.895
05.01.2010   SR 200,00 0,682 183,118 183,80 53.510 41.600 11.910
04.01.2010   CM 200,00 0,682 84,389 85,07 24.767 15.200 9.567
29.12.2009   JMJ 52.200,00 178,042 440,116 618,16 179.966 167.800 12.166
04.01.2010   HBH 800,00 2,729 576,634 579,36 168.672 147.900 20.772
05.01.2010   SG 500,00 1,705 679,462 681,17 198.310 183.000 15.310
04.01.2010   KUH 25.500,00 86,974 315,201 402,18 117.087 108.050 9.037
04.01.2010   KB 500,00 1,705 335,705 337,41 98.231 73.000 25.231
04.01.2010   PES 500,00 1,705 336,039 337,74 98.329 77.900 20.429
04.01.2010   BR 500,00 1,705 419,850 421,56 122.729 112.700 10.029
04.01.2010   NMJ 168.500,00 574,713 438,996 1.013,71 295.124 283.700 11.424
05.01.2010   JJ 500,00 1,705 185,769 187,47 54.580 43.200 11.380
05.01.2010   LC 500,00 1,705 325,593 327,30 95.287 110.500 -15.213
04.01.2010   SH 25.800,00 87,998 125,410 213,41 62.130 57.200 4.930
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 276.600,00 943,416 4.769,493 5.712,91 1.663.218 1.490.350 172.868
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo januar 2010  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 360 18.05.09 330 331,83 109.505,00 404,00 133.320 23.815 21,75
DS Norden 205 07.10.09 500 193,90 96.950,00 238,00 119.000 22.050 22,74
FLS 340 18.05.09 550 201,43 110.785,00 346,60 190.630 79.845 72,07
Atea 44 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 50,00 271.680 153.788 130,45
Carmaq 52 06.01.10 1.000 56,00 50.899,80 59,00 53.430 2.531 4,97
NPRO 11,7 06.01.10 10.000 12,73 113.917,38 13,52 122.437 8.520 7,48
RCL 130 06.01.10 400 145,30 52.826,72 157,40 57.017 4.190 7,93
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 652.776                   kr. 947.514 294.738 45,15
  + kontantbeholdning                         kr. 715.704                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo januar 2010                         kr. 1.663.218            NOK 0,9056
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 291,13           SEK 72,9000
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,4456
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 2,06 Afkast i % 0,70
   OMXCB PI år til dato i % 5,60  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 6,30 OMXCB indeks 333,39
   OMXC20 - år til dato i % 5,52  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 6,22 OMXC20 indeks 354,85

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster