Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab februar 2012

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     5.907,41 24.131,74 30.039,15
    Medlemsindskud denne måned 4.500,00   10.407,41 24.131,74 34.539,15
15.02.2012 2 Salg 430 Royal Unibrew a kurs 430 146.134,21   10.407,41 170.265,95 180.673,36
15.02.2012 3 Salg 1.300 Scania a 119,34 SEK 131.039,65   10.407,41 301.305,60 311.713,01
15.02.2012 4 Køb 900 IC Companys a 113,50   102.195,97 10.407,41 199.109,63 209.517,04
15.02.2012 5 Køb 2.600 Funcom a 19,90 NOK   51.115,80 10.407,41 147.993,83 158.401,24
15.02.2012 6 Køb 3.000 Opera a 33,90 NOK   100.455,23 10.407,41 47.538,60 57.946,01
15.02.2012   Kursregulering     0,03 10.407,41 47.538,57 57.945,98
20.02.2012   Overførsel     10.400,00 10.400,00 7,41 57.938,57 57.945,98
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til marts 2012)                         kr. 7,41 57.938,57 57.945,98
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 228,849 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.02.2012   SR 200,00 0,874 201,933 202,81 48.571 46.600 1.971
    CM 0,00 0,000 98,170 98,17 23.511 18.600 4.911
30.01.2012   JMJ 200,00 0,874 636,289 637,16 152.595 172.800 -20.205
01.02.2012   HBH 800,00 3,496 663,958 667,45 159.850 171.300 -11.450
06.02.2012   SG 500,00 2,185 726,497 728,68 174.513 195.500 -20.987
01.02.2012   KUH 500,00 2,185 447,505 449,69 107.697 120.550 -12.853
02.02.2012   KB 500,00 2,185 377,451 379,64 90.920 84.000 6.920
01.02.2012   PES 500,00 2,185 383,074 385,26 92.266 90.400 1.866
01.02.2012   NMJ 500,00 2,185 1.059,039 1.061,22 254.154 296.200 -42.046
01.02.2012   JJ 500,00 2,185 235,754 237,94 56.984 56.200 784
01.02.2012   SH 300,00 1,311 283,297 284,61 68.161 75.900 -7.739
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.500,00 19,664 5.112,969 5.132,63 1.229.224 1.328.050 -98.826
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo februar 2012
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 45.000,00 180.000 -9.380 4,95
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 444,00 222.000 7.700 3,59
IC Companys 15.02.12 900 113,50 102.150,00 123,50 111.150 9.000 8,81
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 782,50 144.763 22.763 18,66
VWS   11.01.12 2.100 99,23 208.380,00 57,40 120.540 -87.840 42,15
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 25,17 62.649 -97.430 60,86
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 66,50 132.907 27.028 25,53
Funcom   15.02.12 2.600 19,90 51.081,14 20,20 52.483 1.402 2,74
Opera   15.02.12 3.000 33,90 100.410,04 35,50 106.425 6.015 5,99
                   
                   
                   
                   
CFD konto    21.12.11 sum - 50.000,00 - 38.360,32 -11.640 23,28
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.303.659                kr. 1.171.278 -132.382 10,15
  + kontantbeholdning                      kr. 57.946           USD 5,5312
  Aktiver i alt ultimo februar 2012                      kr. 1.229.224            NOK 0,9993
  Aktuel kurs pr. andel                      kr. 239,49           SEK 0,8441
  - kurs pr. andel ultimo 2011                      kr. 210,80           EUR 7,4356
  = årets afkast til dato pr. andel                      kr. 28,69 Afkast i % 13,61
   OMXCB PI år til dato i % 16,77  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 3,16 OMXCB indeks 416,16
   OMXC20 - år til dato i % 16,36  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 2,75 OMXC20 indeks 453,77

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster