Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab februar 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     59,32 715.644,57 715.703,89
    Medlemsindskud denne måned 6.200,00   6.259,32 715.644,57 721.903,89
09.02.2010 12 Salg 550 FLS a 318,50 - 78,83 175.096,17   6.259,32 890.740,74 897.000,06
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til marts 2010)                         kr. 6.259,32 890.740,74 897.000,06
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 291,133 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
    SJ 0,00 0,000 324,576 324,58 93.239 68.600 24.639
02.02.2010   SR 200,00 0,687 183,801 184,49 52.997 41.800 11.197
02.02.2010   CM 200,00 0,687 85,071 85,76 24.635 15.400 9.235
30.01.2010   JMJ 200,00 0,687 618,157 618,84 177.772 168.000 9.772
01.02.2010   HBH 800,00 2,748 579,362 582,11 167.219 148.700 18.519
04.02.2010   SG 500,00 1,717 681,167 682,88 196.168 183.500 12.668
01.02.2010   KUH 500,00 1,717 402,175 403,89 116.024 108.550 7.474
02.02.2010   KB 500,00 1,717 337,410 339,13 97.419 73.500 23.919
01.02.2010   PES 500,00 1,717 337,744 339,46 97.515 78.400 19.115
13.02.2010   BR 500,00 1,717 421,556 423,27 121.591 113.200 8.391
01.02.2010   NMJ 500,00 1,717 1.013,709 1.015,43 291.696 284.200 7.496
02.02.2010   JJ 500,00 1,717 187,474 189,19 54.348 43.700 10.648
03.02.2010   LC 500,00 1,717 327,298 329,02 94.514 111.000 -16.486
01.02.2010   SH 800,00 2,748 213,408 216,16 62.094 58.000 4.094
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 6.200,00 21,296 5.712,909 5.734,21 1.647.233 1.496.550 150.683
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo februar 2010
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B 360 18.05.09 330 331,83 109.505,00 422,10 139.293 29.788 27,20
DS Norden 205 07.10.09 500 193,90 96.950,00 229,70 114.850 17.900 18,46
Atea 44 03.06.09 6.000 23,80 117.891,82 48,70 269.438 151.546 128,55
Carmaq 52 06.01.10 1.000 56,00 50.899,80 66,00 60.859 9.959 19,57
NPRO 11,7 06.01.10 10.000 12,73 113.917,38 11,40 105.119 -8.798 7,72
RCL 130 06.01.10 400 145,30 52.826,72 164,50 60.674 7.847 14,86
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 541.991                   kr. 750.233 208.242 38,42
  + kontantbeholdning                         kr. 897.000                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo februar 2010                         kr. 1.647.233            NOK 0,9221
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 287,26           SEK 72,9000
  - kurs pr. andel ultimo 2009                         kr. 293,19           EUR 7,4456
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 5,93 Afkast i % 2,02
   OMXCB PI år til dato i % 5,55  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 7,57 OMXCB indeks 333,21
   OMXC20 - år til dato i % 5,37  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 7,39 OMXC20 indeks 354,77

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster