Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab december 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     30.505,43 198.985,92 229.491,35
    Medlemsindskud denne måned 5.200,00   35.705,43 198.985,92 234.691,35
06.12.2011   Overførsel     15.000,00 15.000,00 50.705,43 183.985,92 234.691,35
09.12.2011 30 Køb 2.000 Atea a 54,75 NOK + kurt.   105.926,49 50.705,43 78.059,43 128.764,86
20.12.2011   Overførsel til ny derivatkonto 50.000,00 50.000,00 705,43 78.059,43 78.764,86
31.12.2011   Renter Saxo Privatbank 998,31   705,43 79.057,74 79.763,17
31.12.2011   Renter Danske Bank   1,98   707,41 79.057,74 79.765,15
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til januar 2012)                       kr. 707,41 79.057,74 79.765,15
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 213,641 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
                   
02.12.2011   SR 200,00 0,936 200,05 200,98 42.367 46.200 -3.833
02.12.2011   CM 200,00 0,936 96,29 97,22 20.494 18.400 2.094
29.11.2011   JMJ 200,00 0,936 634,40 635,34 133.930 172.400 -38.470
01.12.2011   HBH 800,00 3,745 656,42 660,16 139.162 169.700 -30.538
06.12.2011   SG 500,00 2,340 721,78 724,13 152.645 194.500 -41.855
01.12.2011   KUH 500,00 2,340 442,79 445,13 93.834 119.550 -25.716
01.12.2011   KB 500,00 2,340 372,74 375,08 79.066 83.000 -3.934
01.12.2011   PES 500,00 2,340 378,36 380,70 80.252 89.400 -9.148
01.12.2011   NMJ 500,00 2,340 1.054,33 1.056,67 222.745 295.200 -72.455
06.12.2011   JJ 500,00 2,340 231,04 233,38 49.197 55.200 -6.003
01.12.2011   SH 800,00 3,745 275,76 279,50 58.919 74.800 -15.881
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.200,00 24,340 5.063,961 5.088,30 1.072.612 1.318.350 -245.738
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo december 2011
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 37.920,00 151.680 -37.700 19,91
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 337,50 168.750 -45.550 21,26
NOVO B   03.03.11 185 659,46 122.000,00 660,00 122.100 100 0,08
RBREW   09.05.11 430 362,18 155.737,50 321,50 138.245 -17.492 11,23
VWS   08.07.11 1.200 127,90 153.480,00 62,00 74.400 -79.080 51,52
Scania B   08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 102,00 110.615 -40.167 26,64
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 23,98 62.001 -98.079 61,27
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 60,00 115.056 9.177
8,67
                   
                   
                   
                   
                   
Derivatkonto 21.12.11 sum - 50.000,00 - 50.000,00 0 0,00
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.301.638                   kr. 992.847 -308.791 23,72
  + kontantbeholdning                         kr. 79.765           USD 5,7456
  Aktiver i alt ultimo december 2011                       kr. 1.072.612            NOK 0,9588
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 210,80           SEK 0,8342
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,4342
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 81,92 Afkast i % 27,99
   OMXCB PI år til dato i % 16,46  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 11,53 OMXCB indeks 356,71
   OMXC20 - år til dato i % 14,78  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 13,21 OMXC20 indeks 389,95

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster