Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab december 2010

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     96.136,11 1.436,27 97.572,38
    Medlemsindskud denne måned 5.400,00   101.536,11 1.436,27 102.972,38
09.12.2010 80 Salg 2.000 Nokia a 7,67 EUR  114.060,74   101.536,11 115.497,01 217.033,12
10.12.2010   Overførsel     101.000,00 101.000,00 536,11 216.497,01 217.033,12
10.12.2010 81 Køb 500 Kone a 41,73 EUR   155.939,09 536,11 60.557,92 61.094,03
10.12.2010 82 Køb 300 Seadrill a 204,90 NOK   57.933,50 536,11 2.624,42 3.160,53
13.12.2010   Depotgebyr     100,15 435,96 2.624,42 3.060,38
30.12.2010 83 Udbytte Seadrill 900 a 3,88 NOK 3.325,74   435,96 5.950,16 6.386,12
31.12.2010   Renter af indestående E*Trade 1.475,85   435,96 7.426,01 7.861,97
31.12.2010   Renter af fremmed valuta E*Trade 80,79   435,96 7.506,80 7.942,76
31.12.2010   Kursregulering fremmede valuta 0,09   435,96 7.506,89 7.942,85
31.12.2010   Renter af indestående Danske Bank 0,90   436,86 7.506,89 7.943,75
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til januar 2011)                       kr. 436,86 7.506,89 7.943,75
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 268,967 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.12.2010   SJ 400,00 1,487 337,12 338,61 99.118 72.600 26.517,65
02.12.2010   SR 200,00 0,744 190,76 191,50 56.057 43.800 12.257,02
    CM 0,00 0,000 89,18 89,18 26.104 16.400 9.703,92
29.11.2010   JMJ 200,00 0,744 625,12 625,86 183.202 170.000 13.201,85
01.12.2010   HBH 800,00 2,974 613,46 616,44 180.443 158.400 22.043,16
06.12.2010   SG 500,00 1,859 698,57 700,43 205.029 188.500 16.528,52
01.12.2010   KUH 500,00 1,859 419,57 421,43 123.362 113.550 9.812,08
02.12.2010   KB 500,00 1,859 351,23 353,09 103.356 77.500 25.855,66
01.12.2010   PES 500,00 1,859 355,14 357,00 104.502 83.400 21.101,74
        0,000 0,00 0,00 0 0 0,00
01.12.2010   NMJ 500,00 1,859 1.031,11 1.032,97 302.370 289.200 13.170,07
02.12.2010   JJ 500,00 1,859 204,87 206,73 60.515 48.700 11.814,74
        0,000 0,00 0,00 0 0 0,00
01.12.2010   SH 800,00 2,974 238,61 241,58 70.716 65.200 5.516,13
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.400,00 20,077 5.154,743 5.174,82 1.514.773 1.327.250 187.522,53
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo december 2010
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B 44000 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 50.510,00 202.040,00 12.660,00 6,68
Bavarian 180 02.06.10 350 223,00 78.050,00 245,00 85.750,00 7.700,00 9,87
DSV 109 08.10.10 1.400 109,70 153.580,00 123,30 172.620,00 19.040,00 12,40
NKT 260 10.09.10 400 257,40 102.960,00 297,20 118.880,00 15.920,00 15,46
NEUR 80 02.06.10 1.000 76,50 76.500,00 95,00 95.000,00 18.500,00 24,18
ROCK B 619 10.09.10 200 587,64 117.528,00 695,00 139.000,00 21.472,00 18,27
Vestas 150 03.11.10 1.150 190,30 218.840,00 176,10 202.515,00 -16.325,00 7,46
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 154,70 166.478,86 15.696,72
10,41
Kone 38 10.12.10 500 41,73 155.858,42 41,60 155.051,52 -806,90 0,52
Seadrill 170 10.12.10 900 194,52 162.303,95 197,20 169.493,40 7.189,45 4,43
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.405.783               kr. 1.506.828,78 101.046 7,19
  + kontantbeholdning                      kr. 7.943,75           USD 5,574
  Aktiver i alt ultimo december 2010                   kr. 1.514.772,53            NOK 0,9550
  Aktuel kurs pr. andel         292,72           SEK 0,8278
  - kurs pr. andel ultimo 2009         293,19           EUR 7,4544
  = årets afkast til dato pr. andel         0,47 Afkast i % 0,16
   OMXCB PI år til dato i % 35,26  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 35,42 OMXCB indeks 427,01
   OMXC20 - år til dato i % 35,91  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 36,07 OMXC20 indeks 457,58

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster