Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab august 2011

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     6.705,43 198.985,92 205.691,35
01.08.2011   Medlemsindskud denne måned 8.200,00   14.905,43 198.985,92 213.891,35
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til september 2011)                       kr. 14.905,43 198.985,92 213.891,35
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 252,896 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
      0,00 0,000 0,00 0,00 0 0 0
02.08.2011   SR 200,00 0,791 196,44 197,23 44.375 45.400 -1.025
02.08.2011   CM 200,00 0,791 92,74 93,53 21.044 17.600 3.444
29.07.2011   JMJ 200,00 0,791 630,80 631,59 142.101 171.600 -29.499
01.08.2011   HBH 800,00 3,163 642,00 645,16 145.154 166.500 -21.346
04.08.2011   SG 500,00 1,977 712,77 714,75 160.810 192.500 -31.690
01.08.2011   KUH 500,00 1,977 433,78 435,76 98.040 117.550 -19.510
02.08.2011   KB 500,00 1,977 363,73 365,70 82.279 81.000 1.279
01.08.2011   PES 500,00 1,977 369,35 371,33 83.544 87.400 -3.856
01.08.2011   NMJ 500,00 1,977 1.045,31 1.047,29 235.629 293.200 -57.571
01.08.2011 ´26/7 JJ 3.500,00 13,840 210,17 224,01 50.399 53.200 -2.801
01.08.2011   SH 800,00 3,163 261,34 264,50 59.510 71.600 -12.090
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 8.200,00 32,424 4.958,424 4.990,85 1.122.885 1.297.550 -174.665
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo august 2011
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B MA200 07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 36.280,00 145.120 -44.260 23,37
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 317,70 158.850 -55.450 25,87
NOVO B 620 03.03.11 185 659,46 122.000,00 553,50 102.398 -19.602 16,07
RBREW 335 09.05.11 430 362,18 155.737,50 271,00 116.530 -39.207 25,18
VWS   08.07.11 1.200 127,90 153.480,00 109,00 130.800 -22.680 14,78
Scania B MA200 08.10.10 1.300 144,20 150.782,14 115,00 122.650 -28.132 18,66
Molycorp   03.05.11 450 68,74 160.079,38 56,52 132.646 -27.433 17,14
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.145.759                   kr. 908.993 -236.766 20,66
  + kontantbeholdning                         kr. 213.891           USD 5,2153
  Aktiver i alt ultimo august 2011                         kr. 1.122.885            NOK 0,9715
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 224,99           SEK 0,8204
  - kurs pr. andel ultimo 2010                         kr. 292,72           EUR 7,45
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 67,73 Afkast i % 23,14
   OMXCB PI år til dato i % 21,71  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 1,43 OMXCB indeks 334,33
   OMXC20 - år til dato i % 21,45  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 1,69 OMXC20 indeks 326,74

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster