Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab august 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     954,59 210.532,23 211.486,82
    Medlemsindskud denne måned 5.800,00   6.754,59 210.532,23 217.286,82
26.08.2009 40 Udbytte FLS 550 a kr. 2,00 1.100,00   6.754,59 211.632,23 218.386,82
26.08.2009 40 Udbytteskat      308,00 6.754,59 211.324,23 218.078,82
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til september 2009)                       kr. 6.754,59 211.324,23 218.078,82
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 255,090 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.08.2009   SJ 400,00 1,568 315,617 317,19 82.412 66.600 15.812
04.08.2009   SR 200,00 0,784 179,321 180,11 46.795 40.600 6.195
04.08.2009   CM 200,00 0,784 82,858 83,64 21.732 14.800 6.932
29.07.2009   JMJ 200,00 0,784 436,318 437,10 113.569 114.800 -1.231
03.08.2009   HBH 500,00 1,960 567,140 569,10 147.865 145.100 2.765
04.08.2009   SG 500,00 1,960 669,968 671,93 174.582 180.500 -5.918
03.08.2009   KUH 500,00 1,960 305,707 307,67 79.939 80.550 -611
    KB 0,00 0,000 326,247 326,25 84.766 70.000 14.766
03.08.2009   PES 500,00 1,960 324,621 326,58 84.853 74.900 9.953
                   
03.08.2009   BR 500,00 1,960 410,357 412,32 107.129 110.200 -3.071
03.08.2009   NMJ 500,00 1,960 429,503 431,46 112.104 113.200 -1.096
04.08.2009   JJ 500,00 1,960 176,275 178,24 46.309 40.700 5.609
04.08.2009   LC 500,00 1,960 316,099 318,06 82.639 108.000 -25.361
03.08.2009   SH 800,00 3,136 110,220 113,36 29.453 28.200 1.253
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 5.800,00 22,737 4.650,251 4.672,99 1.214.147 1.188.150 25.997
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo august 2009
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
CARL B - 18.05.09 330 331,83 109.505,00 373,00 123.090 13.585 12,41
Danske bank - 18.05.09 1.200 89,75 107.700,00 139,50 167.400 59.700 55,43
FLS - 18.05.09 550 201,43 110.785,00 287,50 158.125 47.340 42,73
GES 19,9 09.06.09 3.000 20,54 61.608,80 24,00 72.000 10.391 16,87
JYKI - 09.06.09 800 139,15 111.320,00 147,00 117.600 6.280 5,64
VWS 350 12.05.09 270 403,50 108.945,00 372,50 100.575 -8.370 7,68
Atea - 03.06.09 6.000 23,80 117.939,56 31,00 160.853 42.913 36,39
Opera - 03.06.09 5.000 28,00 115.740,17 22,30 96.425 -19.315
16,69
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 843.544                   kr. 996.068 152.524 18,08
  + kontantbeholdning                         kr. 218.078,82                            Valutakurser  
  Aktiver i alt ultimo august 2009                         kr. 1.214.146,82            NOK 0,8648
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 259,82           SEK  
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR  
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 12,35 Afkast i % 4,54
   OMXCB PI år til dato i % 39,02  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 43,56 OMXCB indeks 314,46
   OMXC20 - år til dato i % 35,25  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 39,79 OMXC20 indeks 335,03

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster