Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

4Månedsregnskab april 2014

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     4.133,41 6.764,64 10.898,05
    Medlemsindskud denne måned 4.150,00   8.283,41 6.764,64 15.048,05
08.04.2014 7 Udbytte Ship Finance   3.585,95   8.283,41 10.350,59 18.634,00
29.04.2014 8 Udbytte Norden   3.750,00   8.283,41 14.100,59 22.384,00
29.04.2014 8 Udbytteskat af ovenstående   1.012,50 8.283,41 13.088,09 21.371,50
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til maj 2014)                         kr. 8.283,41 13.088,09 21.371,50
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 213,896 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
02.04.2014   SR 200,00 0,935 227,163 228,10 48.131 51.800 -3.669
02.04.2014   CM 200,00 0,935 119,851 120,79 25.487 23.200 2.287
31.03.2014   JMJ 200,00 0,935 661,520 662,45 139.784 178.000 -38.216
01.04.2014   HBH 500,00 2,338 730,864 733,20 154.713 184.900 -30.187
05.04.2014   SG 500,00 2,338 789,573 791,91 167.101 208.500 -41.399
01.04.2014   KUH 500,00 2,338 510,581 512,92 108.231 133.550 -25.319
02.04.2014   KB 500,00 2,338 441,096 443,43 93.569 97.000 -3.431
01.04.2014   PES 500,00 2,338 446,150 448,49 94.635 103.400 -8.765
31.03.2014   LMJ 250,00 1,169 1.097,211 1.098,38 231.769 303.950 -72.181
01.04.2014   JJ 500,00 2,338 296,261 298,60 63.007 68.700 -5.693
01.04.2014   SH 300,00 1,403 321,143 322,55 68.060 83.700 -15.640
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.150,00 19,402 5.641,411 5.660,81 1.194.486 1.436.700 -242.214
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo april 2014  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
Coloplast   17.05.13 300 324,35 97.306,40 451,40 135.420 38.114 39,17
Norden   02.10.13 750 204,43 153.325,00 215,00 161.250 7.925 5,17
Nordic shiph.  02.10.13 30.000 1,90 57.000,00 1,34 40.200 -16.800 29,47
Torm   19.08.13 25.000 2,03 50.750,00 1,36 34.000 -16.750 33,00
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 68,25 123.163 17.284 16,32
Austevoll   02.10.13 3.000 34,38 94.703,11 38,40 103.944 9.241 9,76
Jinhui   17.02.14 1.200 26,68 28.752,15 21,30 23.063 -5.690
19,79
Royal C   25.11.13 500 270,00 122.123,16 314,90 142.066 19.943 16,33
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 207,50 117.952 -27.179 18,73
Storebrand   02.10.13 4.500 34,50 142.625,80 33,32 135.290 -7.336 5,14
Ship Finance  19.10.12 1.650 16,90 162.856,62 17,63 156.766 -6.090 3,74
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.160.452                   kr. 1.173.115 12.662 1,09
  + kontantbeholdning                         kr. 21.372           USD 5,3891
  Aktiver i alt ultimo april 2014                         kr. 1.194.486            NOK 0,9023
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 211,01           SEK 0,8356
  - kurs pr. andel ultimo 2013                         kr. 213,24           EUR 7,4603
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 2,23 Afkast i % 1,04
   OMXC20 CAP - år til dato i % 14,39  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 15,43 OMXC20 indeks 704,05

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster