Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab april 2013

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank Saxo P-bank i alt
    Overført fra forrige måned     7,41 38.063,21 38.070,62
    Medlemsindskud denne måned 4.150,00   4.157,41 38.063,21 42.220,62
11.04.2013 4 Udbytte FLS, 500 stk a 9.00 kr. 4.500,00   4.157,41 42.563,21 46.720,62
11.04.2013 4 Udbytteskat 27% af ovenstående   1.215,00 4.157,41 41.348,21 45.505,62
17.04.2013 5 Udbytte Mærsk B, 4 stk. a kr. 1.200 4.800,00   4.157,41 46.148,21 50.305,62
17.04.2013 5 Udbytteskat 27% af ovenstående   1.296,00 4.157,41 44.852,21 49.009,62
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til maj 2013)                         kr. 4.157,41 44.852,21 49.009,62
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 200,243 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
03.04.2013   SR 200,00 0,999 215,439 216,44 42.071 49.400 -7.329
03.04.2013   CM 200,00 0,999 108,127 109,13 21.212 20.800 412
02.04.2013   JMJ 200,00 0,999 649,796 650,79 126.500 175.600 -49.100
02.04.2013   HBH 500,00 2,497 701,554 704,05 136.852 178.900 -42.048
04.04.2013   SG 500,00 2,497 760,263 762,76 148.263 202.500 -54.237
02.04.2013   KUH 500,00 2,497 481,271 483,77 94.034 127.550 -33.516
03.04.2013   KB 500,00 2,497 411,789 414,29 80.528 91.000 -10.472
02.04.2013   PES 500,00 2,497 416,840 419,34 81.510 97.400 -15.890
02.04.2013   LMJ 250,00 1,248 1.082,556 1.083,80 210.667 300.950 -90.283
02.04.2013   JJ 500,00 2,497 269,520 272,02 52.874 63.200 -10.326
02.04.2013   SH 300,00 1,498 303,557 305,05 59.296 80.100 -20.804
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 4.150,00 20,725 5.400,711 5.421,44 1.053.806 1.387.400 -333.594
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo april 2013  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
APM B   07.07.10 4 47.345,00 189.380,00 40.280,00 161.120 -28.260 14,92
FLS    09.06.11 500 428,60 214.300,00 329,00 164.500 -49.800 23,24
NOVO B   11.12.12 270 747,62 201.857,50 993,00 268.110 66.253 32,82
Ship Finance  19.10.12 1.650 17,31 162.856,62 16,47 153.172 -9.685 5,95
Atea   09.12.11 2.000 54,75 105.878,84 61,75 121.314 15.435 14,58
Seadrill   24.09.12 630 229,40 145.131,30 220,70 136.580 -8.551 5,89
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 1.019.404                   kr. 1.004.796 -14.608 1,43
  + kontantbeholdning                         kr. 49.010           USD 5,6364
  Aktiver i alt ultimo april 2013                         kr. 1.053.806            NOK 0,9823
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 194,38           SEK 0,8648
  - kurs pr. andel ultimo 2012                         kr. 187,92           EUR 7,4558
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 6,46 Afkast i % 3,44
   OMXC20 CAP - år til dato i % 17,64  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 14,20 OMXC20 indeks 569,77

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster