Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltGenereltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældreKursgrafer

 

Månedsregnskab april 2009

 

 

Tilbage!

 

  Kassekladde                 
                         Kontant indestående Indestående 
  Dato Bilag Tekst     Indtægt Udgift Danske Bank E*Trade i alt
    Overført fra forrige måned     10.034,21 1.152.722,78 1.162.756,99
    Medlemsindskud denne måned 30.800,00   40.834,21 1.152.722,78 1.193.556,99
07.04.2009 16 Køb 1.700 FAZ a 17.32 USD   165.792,19 40.834,21 986.930,59 1.027.764,80
17.04.2009 17 Salg 1.700 FAZ a 8,70 USD 84.762,05   40.834,21 1.071.692,64 1.112.526,85
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  I alt (at overfører til maj 2009)                         kr. 40.834,21 1.071.692,64 1.112.526,85
                   
  Indskud             Købskurs pr. andel = 250,248 = Akum. Andel Indbetalt Akummuleret
  Dato   Medlem Indb. kr. = køb andele + Ovf. andele andele af aktiver i alt tab/gevinst
01.04.2009   SJ 400,00 1,598 308,859 310,46 72.417 65.000 7.417
02.04.2009   SR 200,00 0,799 175,942 176,74 41.226 39.800 1.426
    CM 0,00 0,000 81,153 81,15 18.930 14.200 4.730
30.03.2009   JMJ 200,00 0,799 432,939 433,74 101.173 114.000 -12.827
01.04.2009   HBH 500,00 1,998 545,773 547,77 127.773 140.100 -12.327
06.04.2009   SG 500,00 1,998 661,520 663,52 154.772 178.500 -23.728
01.04.2009   KUH 500,00 1,998 297,260 299,26 69.805 78.550 -8.745
01.04.2009   KB 500,00 1,998 317,799 319,80 74.596 68.500 6.096
01.04.2009   PES 500,00 1,998 316,173 318,17 74.216 72.900 1.316
02.04.2009   MO 500,00 1,998 210,554 212,55 49.580 45.400 4.180
01.04.2009   BR 500,00 1,998 401,909 403,91 94.215 108.200 -13.985
01.04.2009   NMJ 500,00 1,998 421,055 423,05 98.681 111.200 -12.519
02.04.2009   JJ 500,00 1,998 167,827 169,83 39.613 38.700 913
03.04.2009   LC 500,00 1,998 307,651 309,65 72.228 106.000 -33.772
07.04.2009   SH 25.000,00 99,901 0,000 99,90 23.303 25.000 -1.697
                   
                   
  Indb. medlemmer i alt 30.800,00 123,078 4.646,414 4.769,49 1.112.527 1.206.050 -93.523
                   
  Aktiver                   
                         Køb                           Aktiebeholdning ultimo april 2009  
   Selskab SL/PP Dato Stk Kurs Køb i alt  Kurs Kursværdi i alt afkast i kr. afkast i %
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Aktiebeholdning i alt                     kr. 0                   kr. 0 0 #DIVISION/0!
  + kontantbeholdning                         kr. 1.112.526,85            NOK 0,8341
  Aktiver i alt ultimo april 2009                         kr. 1.112.526,85           SEK 0,7970
  Aktuel kurs pr. andel                         kr. 233,26           USD 5,6445
  - kurs pr. andel ultimo 2008                         kr. 272,17           EUR 7,4473
  = årets afkast til dato pr. andel                         kr. 38,92 Afkast i % 14,30
   OMXCB PI år til dato i % 5,85  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXCB i % 20,15 OMXCB indeks 252,51
   OMXC20 - år til dato i % 5,68  Mer/mindre afkast ASK2003 i.f.t. OMXC20 i % 19,98 OMXC20 indeks 268,45

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster