Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældrePresse og medierKursgrafer

 
 

 

Referater af medlemsmøder

11. marts 2014

11. februar 2014

 

Generalforsamlingsreferat

 

11. marts 2014

 

 

 

 

 

Medlemsmøde 11. marts 2014

Mødedeltagere:                CM, JMJ, SG, KUH, KB, PES, HBH    

Afbud:                              SR, LMJ, SH      

Fraværende uden afbud:  

Generelt

 

 

 

Salg af aktier:

 • B&O  

Køb af aktier:

 • Nordic Shipholding, meget høj risiko, ca. kr. 60.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

Referat fra den 11. ordinære generalforsamling

Dato: 11. marts 2014 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere:                CM, JMJ, SG, KUH, KB, PES, HBH    

Afbud:                              SR, LMJ, SH   

Generalforsamlingen startede kl. 19.35

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning for 2013

 

Formandens berettede kort om årets gang.   

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

      2013 

Regnskabet blev godkendt.

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer  

Ingen

 

15. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.  

 

16. Eventuelt

Klubbens mødestruktur blev drøftet. Der fremkom forslag om at ændre mødestrukturen til 3 til 4 årlige møder som skal ligge på lørdag. Møderne skal arrangeres på skift mellem medlemmerne og skal indeholde en frokost - i eget hjemme eller ude i byen. De færre medlemsmøder bør i givet fald følges op af mere kommunikation via mail mellem medlemsmøderne om køb og salg. Alle de fremmødte var enige om at forslaget var en god idé, og at bestyrelsen udarbejder endeligt oplæg for ny mødestruktur mm.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.20.

 

 

Medlemsmøde 11. februar 2014

Mødedeltagere:                JMJ, KUH, KB, LMJ, HBH   

Afbud:                              SR, SG, PES      

Fraværende uden afbud:   SH

Generelt

Et hyggeligt møde med hjemmebag til kaffen - tak til Tina.  

 

 

Salg af aktier:

 • Novo Nordisk  

 • AP Møller Mærsk

Køb af aktier:

 • B&O, høj risiko, kr. 50.000 - 60.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 12. februar 2013

Mødedeltagere:                CM, JMJ, SG, KB, LMJ, HBH   

Afbud:                              SR, PES, SH      

Fraværende uden afbud:   KUH

Generelt

Det blev drøftet at der generalforsamlingen den 12. marts 2013 afholdes som vanligt, på trods af vores 10 års jubilæum. Der var stemning for en markering af jubilæet senere på foråret, kombineret med et weekendophold med påhæng. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Copeinca, ca. kr. 20.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 8. januar 2013

Mødedeltagere:                SR, JMJ, KUH, HBH   

Afbud:                              SG, PES      

Fraværende uden afbud:   CM, LMJ, SH

Generelt

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster