Aktiespareklubben ASK2003

StartsideOm osRegnskabAktueltArkivKontaktLinks

MånedsregnskaberReferater - i årReferater - ældrePresse og medierKursgrafer

 

 

 

2012

 

10. januar 2012

14. februar 2012

20.marts 2012

17. april 2012

15. maj 2012

12. juni 2012

11. september 2012

2. oktober 2012

13. november 2012

4. december 2012

 

 

 

 

2012

 

10. januar 2012

14. februar 2012

20.marts 2012

17. april 2012

15. maj 2012

12. juni 2012

11. september 2012

2. oktober 2012

13. november 2012

4. december 2012

 

 

 

Generalforsamlingsreferater

 

12. marts 2013 - 10. ordinære generalforsamling

20. marts 2012 - 9. ordinære generalforsamling

6. december 2011 - ekstraordinær

1. marts 2011 - 8. ordinære generalforsamling

2. marts 2010 - 7. ordinære generalforsamling

3. marts 2009 - 6. ordinære generalforsamling

13. januar 2009  - ekstraordinær!

4. marts 2008

6. marts 2007

7. marts 2006

1. marts 2005

2. marts 2004

 

Referater af medlemsmøder

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

13. januar 2009

3. februar 2009

3. marts 2009

7. april 2009

5. maj 2009

2. juni 2009

7. juli 2009

1. september 2009

6. oktober 2009

 

 

 

 

3. november 2009

 

 

 

 

1. december 2009

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

15. januar 2008

 

5. februar 2008

 

4. marts 2008

 

 

 

 

8. april 2008

 

 

 

6. maj 2008

 

 

 

3. juni 2008

 

 

 

2. juli 2008

 

 

 

 

3. september 2008

 

 

 

7. oktober 2008

 

4. november 2008

 

 

2. december 2008

 

 

2007

2. januar 2007

 

 

 

7. februar 2007

 

 

 

6. marts 2007

 

 

 

 

3. april 2007

 

 

 

 

1. maj 2007

 

 

 

 

5. juni 2007

 

 

 

 

3. juli 2007

 

 

 

 

4. september 2007

 

 

 

 

3. oktober 2007

 

 

 

 

6. november 2007

 

 

 

 

4. december 2007

 

 

 

Medlemsmøde 1. oktober 2013

Mødedeltagere:                KUH, KB, HBH   

Afbud:                              SR, CM, JMJ, SG, PES, LMJ, SH      

Fraværende uden afbud:  

Generelt

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Storebrand, mellem risiko, ca. kr. 150.000

 • Austevoll Seafood, mellem risiko, ca. kr. 100.000

 • Norden, supplerende køb for ca. kr. 50.000 - 60.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 3. september 2013

Mødedeltagere:                SR, JMJ, KB, LMJ, HBH   

Afbud:                              CM, SG, KUH, PES, SH      

Fraværende uden afbud:  

Generelt

Et hyggeligt møde med hjemmebag til kaffen - tak til Tina.  

 

 

Salg af aktier:

 • Novo Nordisk  

 • AP Møller Mærsk

Køb af aktier:

 • B&O, høj risiko, kr. 50.000 - 60.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 11. juni 2013

Mødedeltagere:                PES, HBH   

Afbud:                              SR, KB, LMJ      

Fraværende uden afbud:   CM, SG, KUH, SH

Generelt

Et kort men hyggeligt møde på grund af det meget lave fremmøde. Der var enighed om at foretage supplerende i Torm.  

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Torm, meget høj risiko

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 14. maj 2013

Mødedeltagere:                KUH, KB, SH, HBH   

Afbud:                              JMJ, SG, PES, LMJ      

Fraværende uden afbud:   SR, CM

Generelt

Der var enighed om at foretage en mindre omlægning af porteføljen jf. herunder.  

 

 

Salg af aktier:

 • FLS 

Køb af aktier:

 • Torm, ca. kr. 30.000, meget høj risiko

 • D/S Norden, ca. kr. 90.000, høj risiko

 • Coloplast B, ca. kr. 90.000, mellem risiko

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 12. marts 2013

Mødedeltagere:                SR, CM, JMJ, SG, KUH, PES, LMJ, HBH   

Afbud:                              JJ, SH, KB      

Fraværende uden afbud:  

Generelt

Der var enighed om at hjemtage gevinst i Copeinca, og foretage supplerende køb i Ship Finance ltd for provenuet.  

 

 

Salg af aktier:

 • Copeinca 

Køb af aktier:

 • Ship Finance

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

Referat fra den 10. ordinære generalforsamling

Dato: 12. marts 2013 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: SR, CM, JMJ, SG, KUH, PES, LMJ, HBH

Afbud: JJ (passivt medlem), SH, KB

Generalforsamlingen startede kl. 19.37

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning for 2012

 

Formandens beretning var usædvanlig kort. Formanden reflekterede over de seneste hårde år for ASK2003 og opfordrede i den forbindelse til at klubben bør overveje alternative muligheder for investeringer. Til sidst en stor tak til Henrik for hans indsats i 2012. Henrik takkede til slut for de pæne ord mm. fra medlemmerne.  

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

      2012 

Regnskabet blev godkendt.

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer  

Bestyrelsen følger op på at arrangerer 10 jubilæumsfest/weekendophold.

 

15. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.  

 

16. Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.45. Ny rekord - 16 punkter på 8 min. :-)

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 12. februar 2013

Mødedeltagere:                CM, JMJ, SG, KB, LMJ, HBH   

Afbud:                              SR, PES, SH      

Fraværende uden afbud:   KUH

Generelt

Det blev drøftet at der generalforsamlingen den 12. marts 2013 afholdes som vanligt, på trods af vores 10 års jubilæum. Der var stemning for en markering af jubilæet senere på foråret, kombineret med et weekendophold med påhæng. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Copeinca, ca. kr. 20.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 8. januar 2013

Mødedeltagere:                SR, JMJ, KUH, HBH   

Afbud:                              SG, PES      

Fraværende uden afbud:   CM, LMJ, SH

Generelt

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

Medlemsmøde 4. december 2012

Mødedeltagere:                SR, JMJ, SG, KUH, KB, PES, SH, HBH   

Afbud:                              CM, LMJ      

Fraværende uden afbud:  

Generelt

Et hyggeligt medlemsmøde som blev indledt på behørig vis med smørrebrød i respekt for vores tradition. Der var enighed om at foretage supplerende køb i Novo for den resterende kontantbeholdning.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Novo Nordisk, ca. kr. 80.000

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 13. november 2012

Mødedeltagere:                SR, JMJ, KB, PES, HBH   

Afbud:                              SG      

Fraværende uden afbud:   CM, LMJ, SH, KUH

Generelt:

Mødehyppighed i det kommende år blev drøftet. Statistikken for fremmøde viser, at der er lav mødedeltagelse når to medlemsmøder ligger tæt på hinanden. Bl.a. derfor aftaltes det, at der laves forsøg med lidt færre møder i 2013.

 

 

 

Det aftaltes at skille sig af med de mest tabsgivende aktier i porteføljen, primært med det formål at reducerer balancen for ikke realiserede tab i årsregnskabet. Det aftaltes at salgsprovenuet ikke disponeres til andre køb, idet det på medlemsmødet i december 2012 kan drøftes hvorvidt der evt. skal genkøbes Vestas.

 

 

 

10 års jubilæumsarrangement blev kort drøftet. HBH tjekker op på hvad der tidligere er aftalt, og følger op på medlemsmødet i december.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Molycorp

 • Funcon

 • Vestas

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Fortune

 • SAS

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 2. oktober 2012

Mødedeltagere:             SR, JMJ, KUH, KB, HBH   

Afbud:                           PES, LMJ      

Fraværende:                 CM, SG, SH

Generelt:

HBH orienterede om at samarbejdet LA er bragt til ophør, herunder at den til aftalen tilhørende konto er lukket, at fuldmagten er trukket tilbage samt at tabet er afskrevet fuldt ud.

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 11. september 2012

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, LMJ   

Afbud:                           KUH, SH      

Fraværende:                

Generelt:

Der blev budt velkommen til vores nye medlem LMJ.

 

 

 

Vores samarbejde med LA blev drøftet. Der var enighed om at bringe samarbejdet til ophør snarest muligt.

 

 

 

Der blev besluttet omlægning af ca. 25% af porteføljen med henblik på at få et løbende afkast på en del af porteføljen i form af udbyttebetalinger.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • IC Company

 • Opera

 • DS Norden

Køb af aktier:

 • Seadrill - for ca. kr. 150.000

 • Ship Finance - for ca. kr. 150.000

OBS-listen:

 • Meda A

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 12. juni 2012

Mødedeltagere:             SH, KUH, PES, KB, JMJ, HBH   

Afbud:                           SR, SG, MNJ      

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

Vores samarbejdspartner LA deltog i mødet. LA gennemgik forskellige cases. Det blev efterfølgende aftalt at samarbejdet med LA fortsætter uden den tidligere aftalte begrænsning.

 

 

Det blev aftalt at der skal arbejde på et besøg hos SaxoPrivatbank i efteråret, bl.a. med CFD-handel på dagsordenen.     

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Meda A

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 15. maj 2012

Mødedeltagere:             JMJ, KB, HBH   

Afbud:                           SR, SG, KUH, PES, NMJ, SH      

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

Et forholdsvist kort møde med få mødedeltagere.    

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Meda A

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 17. april 2012

Mødedeltagere:             PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem), KB, SG, SH        

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

LA deltog på mødet og fremlagde status på samarbejdsprojektet.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Meda A

 

Til toppen

 

 

Referat fra den 9. ordinære generalforsamling

Dato: 20. marts 2012, kl. 18.30 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, KB, SG, SH, CM, HBH

Afbud: JJ (passivt medlem)

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning for 2011

 

Desværre et meget utilfredsstillende år (jf. vores årsrapport med et underskud på kr. 407.906 og et direkte negativt afkast på 27,99%! Årets afkast er 11,53 procentpoint lavere end OMXCPI indekset og 13,21 procentpoint lavere end OMXC20 indekset – målsætning er: merafkast på min. 5% i forhold til OMXCPI og OMXC20. Ligeledes erfarede vi en uheldig udvikling i enkelte aktier med nogle meget store men heldigvis urealiseret tab.

Det har været en turbulent periode siden 2008, men forventningerne til 2012 er dog lovende baseret på udviklingen år til dato. 12 medlemsmøder blev det til i 2011 med et generelt pænt fremmøde.

SJ ønskede desværre at udtræde af klubben og JJ ønskede at skifte status til passiv medlem. Nye medlemmer er som bekendt meget velkomne. Ingen henvendelser via hjemmeside er kommet siden vi annoncerede muligheden – måske vi er for åbne omkring vores udvikling?

2010 var også året hvor vi besluttede at prøve en ny mulighed af med SystemTrade. Bliver spændende at se hvad vi opnår med dette.

Til sidst en stor tak til Henrik for hans kæmpe indsats i 2011 og det store arbejde med at opstarte samarbejdet med Systemtrade!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

      2011 

HBH fremlagde regnskabets hovedtal hvorefter regnskabet blev godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer  

Der var enighed om, at der skal arrangeres 10 jubilæumsfest/weekendophold i foråret 2012 med deltagelse af vores bedre halvdele. Der bliver senere nedsat et udvalg.

 

15. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.  

 

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 20. marts 2012

Mødedeltagere:             PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, KB, SG, SH, CM, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem)        

Fraværende:                

 

Generelt:

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • D/S Norden, ca. kr. 60.000

OBS-listen:

 • Meda A

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 14. februar 2012

Mødedeltagere:             PES, JMJ, KUH, SR, NMJ, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem), KB, SG, SH        

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

HBH orienterede om status på samarbejdet med LA og herunder status på CFD handler. Der var enighed om, at LA inviteres til at deltage i medlemsmødet tirsdag den 17. april 2012. PES orienterede om, at det er nødvendigt at flytte datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Der var enighed om at ændre datoen til den 20. marts 2012.

 

 

Dernæst en som sædvanlig god snak om lidt af hvert, som mundede ud i ændringer i porteføljen. Det blev desuden besluttet at sætte SL/PP på udvalgte aktier i porteføljen.    

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Royal Unibrew

 • Scania B

Køb af aktier:

 • Funcom, ca. kr. 50.000

 • Opera, ca. kr. 100.000

 • IC Companys, ca. kr. 100.000

OBS-listen:

 • Meda A

 • D/S Norden

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 10. januar 2012

Mødedeltagere:             KB, JMJ, KUH, SR, SG, SH, NMJ, HBH   

Afbud:                           JJ (passivt medlem), PES       

Fraværende:                 CM - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

HBH gjorde opmærksom på at mødekalenderen for 2012 er ændret i forhold til hidtidig praksis. Møderne afholdes nu ca. midt i måneden mod før den 1. tirsdag i måneden. Derudover afholder der fremover ikke medlemsmøder i hverken juli eller august. HBH orienterede om den positive opstart med vores nye samarbejdspartner.    

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Supplerende køb i Vestas, ca. kr. 50.000

OBS-listen:

 • D/S Norden

 

 

 

Til toppen

 

Ekstraordinær generalforsamling 6. december 2011

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, NMJ, SH, HBH  

Afbud (Passivt medlem):   (JJ), KUH        

Fraværende:                  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

 

PES blev valgt

 

 

2. Valg af referent

 

 

HBH blev valgt

 

 

3. Indkomne forslag fra bestyrelsen

 

 

A. Bestyrelsen foreslår ændringer til vedtægter i forbindelse med etablering af samarbejde med SystemTrade v/LA.

 

 

De foreslåede vedtægtsændringer blev enstemmigt vedtaget.

 

 

B. Kontrakt til etablering af aftale med SystemTrade v/LA

 

 

Enstemmigt vedtaget

 

 

4. Eventuelt

 

 

HBH orienterede om han har behov for at ændre den fremtidige mødekalender. Torsdag blev drøftet som en mulighed, men blev forkastet. Der var enighed om at holde fast i en tirsdag, men at mødedage gøres fleksible således at mødet kan afholdes den første eller anden  tirsdag i måneden.

 

 

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 6. december 2011

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, NMJ, SH, HBH  

Afbud (Passivt medlem):   (JJ), KUH        

Fraværende:                

Generelt:

Traditionen tro blev mødet indledt med julefrokost. Derefter et som sædvanligt medlemsmøde.

  

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Atea - køb for ca. kr. 100.000, mellem risiko. 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 1. november 2011

Mødedeltagere:             PES, KB, CM, KUH, JMJ, NMJ, HBH  

Afbud (Passivt medlem):   (JJ), SH        

Fraværende:                 SG, SR

Generelt:

Bestyrelsen indledte med at orienterer om, at det er nødvendigt at ændre foreningens vedtægter inden der kan indgås en endelig samarbejdsaftale med LA. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 6. december 2011, hvorefter det forventes at vi kan indgå aftale med LA.

  

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. oktober 2011

Mødedeltagere:             SR, SG, KUH, KB, PES, NMJ, JJ, SH  

Afbud:                           CM, JMJ        

Fraværende:                

Generelt:

Mødet startede med smørrebrød i anledning af, at vi fik besøg af LA som efterfølgende præsenterede os for sine seneste års analysearbejder indenfor handel med CFD'ere. På det efterfølgende medlemsmøde var der enighed om at indgå samarbejde med LA indenfor en beløbsgrænse på kr. 50.000. Derudover var der enighed om fortsat at afvente med såvel køb som salg.  

  

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 6. september 2011

Mødedeltagere:             CM, JMJ, PES, SH, HBH  

Afbud:                           SR, SG, KB, NMJ, JJ        

Fraværende:                 KUH

Generelt:

Der var enighed om at afholde et kort møde så vi alle mere eller mindre kunne nå hjem og se EM kvalifikationskampen Danmark - Norge. Danmark vandt 2-0 så det var en klog beslutning :-). Set i den lyset af den negative stemning var aktiemarkedet, var der enighed om at tale om meget andet and aktier, ligesom der var enighed om ikke at foretage hverken køb eller salg.  

  

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 5. juli 2011

Mødedeltagere:             KB, PES, HBH  

Afbud:                           SR, CM, JMJ, SG, KUH, NMJ, SH        

Fraværende:                 JJ

Generelt:

Da det kun var bestyrelsen som deltog i medlemsmødet, gik det meste af medlemsmødet denne gang med at holde bestyrelsesmøde :-)

Bestyrelsen drøftede tiltag for at "booste" klubben. Der blev aftalt 5 konkrete initiativer som medlemmerne er blevet orienteret om på mail. Bestyrelsen ser således frem til et spændende og aktivt efterår for ASK2003, og håber at medlemmerne vil bakke op om initiativerne. 

  

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • Vestas - køb for ca. kr. 150.000 (langsigtet)

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 7. juni  2011

Mødedeltagere:             CM, SG, JMJ, KB, HBH  

Afbud:                           SR, PES, NMJ, JJ        

Fraværende:                 KUH, SH

Generelt:

  

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen  

Køb af aktier:

 • FLS - køb for ca. kr. 200.000 (langsigtet)

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 3. maj 2011

Mødedeltagere:             SR, JMJ, KUH, KB, PES, NMJ, HBH  

Afbud:                           SH, SJ, SG, CM        

Fraværende:                 JJ

Generelt:

SJ har meldt sig ud af aktiespareklubben på grund af almindelig travlhed. I den forbindelse blev det drøftet, om vi skal gøre noget aktivt for at få et par nye medlemmer. Det var der enighed om! Alle medlemmer opfordres til at have øjne og øre åbne, og melde potentielle nye medlemmer til bestyrelsen. Derudover gør vi på vores hjemmeside opmærksom på, at vi har et par ledige pladser.   

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • NKT

 • Rockwool

 • Norsk Hydro 

Køb af aktier:

 • Molycorp - supplerende køb ca. kr. 50.000

 • Royal Unibrew - supplerende køb ca. kr. 50.000

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 5. april 2011

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, KUH, HBH  

Afbud:                           SH, PES, NMJ       

Fraværende:                 SG, JJ, KB, SJ

Generelt:

Stoploss/Protect Profit blev justeret for flere af vores aktiver. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • ingen 

Køb af aktier:

 • Molycorp - ca. kr. 100.000

 • Norsk Hydro - supplerende køb for den resterende kontantbeholdning.

OBS-listen:

 • Satair (dec. 2010)

 • Green Cell Technology (dec. 2010)

 • CVS Caremark corp. (US)

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 

Til toppen

 

 

 

Referat fra den 8. ordinære generalforsamling

Dato: 1. marts 2011, kl. 18.00 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: CM, SG, PES, SJ, SR, KUH, KB, SH, JMJ, JJ, HBH

Afbud: NMJ

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning - beretning for 2010

 

10 medlemsmøder blev det til i 2010 med et jævnt flot fremmøde. Synes dog der er en tendens med et påfaldende flot fremmøde hver gang der kommer smørrebrød, snaps og øl på bordet og i nogle tilfælde kan det også slå Champions League kampe….Et enkelt møde måtte dog aflyses pga. snestorm men ellers har det været et ganske normalt år.

Vi måtte desværre sige farvel til LC og BR efter eget ønske. Nye medlemmer haster ikke og indtil videre bibeholder vi den kontekst som vi har nu og det virker til der er enighed herom. Evt. nye kandidater må naturligvis meget gerne fortsat inviteres med på et medlemsmøde så vi kan se hinanden an.

Vi har igennem det meste af året været meget aktive med investeringer og lægget tungt i markedet jævnt over hele året med størstedelen af vores portefølje investeret og vi holder fortsat fast i aktier på primært de nære markeder.

Vi havde i 2010 drøftelser omkring at gå over til en formel selskabsstruktur og bestyrelsen anbefaler fortsat vi lige parkerer denne ”lille sag” og bibeholder den nuværende struktur da vi er særdeles velkørende. Dette har ligeledes været diskuteret på medlemsmøde og bekymringen er at en evt. selskabsstruktur vil føre en stor byrde med af administrativt arbejde hvilket efter bestyrelsens vurdering vil skabe en anden karakter end i dag. Ligeledes har vi fået et bindende svar fra Skat omkring vores nuværende struktur uden at vi mister fradragsretten.

2010 var også året hvor vi besluttede en ny strategi ”Take Profit” på udvalgte aktier – defineret som dem der bevæger sig inden for en tydelig trendkanal.

2010 var et ikke tilfredsstillende år og vi har haft nogle meget svingende men det skal nok vende. Årets afkast var -0,16% hvor OMXC20 havde et afkast på 35,9%. Afkastet for OMCC20 skyldes dog delvist nogle enkelte store aktier som havde stor fremgang i 2010 – aktier som vi desværre ikke havde valgt at investere i og dette skaber det meste af forskellen i afkast. 

Til sidst en stor tak til Henrik for hans fortsatte engagement og commitment for klubben! Uden ham ville vi ikke bestå!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

      2010 

HBH fremlagde regnskabets hovedtal hvorefter regnskabet blev godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer  

KB foreslog en rundtur i Nationalbanken. KB undersøger.

KUH foreslog foredrag med Per Vimmer og spisning i København. KUH undersøger.

SG foreslog vinsmagning. Gerne en fredag i byen, sp der kan smages på andre gode varer efter arrangementet :-)

HBH foreslog at igangsætte planlægning af vores 2 mio. kr.´s fest ;-)

 

15. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne.  

 

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. marts 2011

Mødedeltagere:             CM, SG, PES, SJ, SR, KUH, KB, SH, JMJ, JJ, HBH   

Afbud:                           NMJ       

Fraværende:                

Generelt:

Stoploss/Protect Profit blev justeret op for flere af vores aktier. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • ingen 

Køb af aktier:

 • Norsk Hydro - ca. kr. 100.000 - 120.000

 • Novo Nordisk - supplerende køb

OBS-listen:

 • Satair (dec. 2010)

 • Green Cell Technology (dec. 2010)

 • CVS Caremark corp. (US)

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 1. februar 2011

Mødedeltagere:             JMJ, JJ, HBH   

Afbud:                           CM, SG, PES, NMJ, SH       

Fraværende:                  SJ, SR, KUH, KB - alle ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

Et medlemsmøde med et helt usædvanligt lavt fremmøde, idet der var hele 5 afbud og 4 fravær uden afbud. De 3 fremmødte konstaterede at de lige netop var beslutningsdygtige jnf. vedtægterne. De fremmødte overvejede at realiserer hele porteføljen og dernæst anvende samtlige medlemmernes indestående i ASK2003 som ansvarlig indskudskapital i iskagefabrikken ASK I/S under stiftelse ;-)

 

 

 

Ved nærmere eftertanke blev det besluttet ikke at foretage ændringer i porteføljen. Der blev dog justeret enkelte stoploss/protect profit.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Satair (dec. 2010)

 • Green Cell Technology (dec. 2010)

 • CVS Caremark corp. (US)

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 

Til toppen

 

 

 

 

Medlemsmøde 11. januar 2011

Mødedeltagere:             PES, SR, KUH, CM, JMJ, SG, KB, MNJ, JJ, SH, HBH   

Afbud:                           Ingen       

Fraværende:                 SJ - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

Et medlemsmøde med flot fremmøde.  

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • DSV

Køb af aktier:

 • Novo Nordisk, ca. kr. 90.000

 • Royal Unibrew, ca. kr. 50.000

OBS-listen:

 • Satair (dec. 2010)

 • Green Cell Technology (dec. 2010)

 • CVS Caremark corp. (US)

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 

 

Medlemsmøde 7. december 2010

Mødedeltagere:             PES, SR, CM, JMJ, SG, KB, MNJ, JJ, SH, HBH   

Afbud:                           SJ, KUH       

Fraværende:                 Ingen

Generelt:

Som tiden dog går! Endnu et hyggeligt medlemsmøde kombineret med den traditionsrige julefrokost, hvor der også var plads til fejre CM's "far til fem" med Cognac fra Champagne. Og ligeledes traditionen tro, så var der denne aften endnu en vigtig kamp! .... og ja, FCK gik videre til 1/8-finalen i Champions League. 

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Nokia

Køb af aktier:

 • Kone, ca. kr. 150.000

 • Seadrill, supplerende køb ca. kr. 50.000

OBS-listen:

 • Satair (dec. 2010)

 • Green Cell Technology (dec. 2010)

 • CVS Caremark corp. (US)

 • Frontline

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 2. november 2010

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KUH, KB, MNJ, JJ, SH, HBH   

Afbud:                           SJ, PES       

Fraværende:                

Generelt:

Et hyggeligt medlemsmøde med et rigtigt flot fremmøde på trods af sammenfald med fodboldkampen FCK - FC Barcelona. 

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Seadrill, ca. kr. 100.000

 • Nokia, ca. kr. 120.000

 • Supplerende køb af Vestas, ca. kr. 75.000

OBS-listen:

 • CVS Caremark corp. (US)

 • Frontline

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 5. oktober 2010

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KUH, KB, PES, SH, HBH   

Afbud:                           NMJ       

Fraværende:                 SJ, JJ - begge ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

 

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Novozymes

 • Tryg

Køb af aktier:

 • Scania B, ca. kr. 150.000

 • Vestas, ca. kr. 150.000

 • DSV, ca. kr. 150.000 

OBS-listen:

 • CVS Caremark corp. (US)

 • Frontline

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 7. september 2010

Mødedeltagere:             CM,, JMJ, KUH, KB, PES, NMJ, JJ, HBH   

Afbud:                           SR, SG       

Fraværende:                 SJ, SH - begge ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

Et hyggeligt møde som vanligt med flot fremmøde på trods af fodboldlandkamp.

 

 

I forlængelse af LC og BR´s udmeldelser talte vi om hvorvidt vi skal gøre noget aktivt for at få nogle nye medlemmer. Der var eninghed om at det ikke haster men at vi tager det stille og roligt. CM kender én som er meget interesseret. Vedkommende inviteres med til et af de kommende møder så vi kan se hinanden an.

 

 

Tak til KB for kage - igen, igen. Måske det skulle overvejes at indføre en kageordning!?

 

 

Vi drøftede om hvorvidt vores strategi skal ændres. Efter en god dialog, var der var enighed om at indføre Take Profit (TP) på udvalgte aktier - som en forsøgsordning. Tanken er, at der fremover fastlægges TP for de aktier som bevæger sig indenfor en en mere eller mindre tydelig trendkanal. Der opereres altså med langvarige købs- og salgsordre på udvalgte aktier, hvor salgskurs er = top af trendkanal og hvor købskurs er = bund af trendkanal.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Sweco

Køb af aktier:

 • Rockwool B, ca. kr. 100.000

 • NKT, ca. kr. 100.000

 • Cairn Energy (London) - ca. kr. 100.000 (køb afventer oprettelse af depot i Danske Bank).

OBS-listen:

 • Scania

 • Frontline

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 6. juli 2010

Mødedeltagere:             SJ, SR, JMJ, KUH, KB, PES, NMJ, SH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SG     

Fraværende:                 CM, JJ, LC - alle ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

Et hyggeligt møde som vanligt med flot fremmøde på trods af varmen om VM i fodbold. Tak til SJ for kage. Der var enighed om at supplere op i nogle af vores eksisterende selskaber i porteføljen. Stoploss for Neurosearch blev justeret op til kurs 70 fra tidligere 80 - øvrige uændret.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Metso, ca. kr. 100.000

 • FLS, ca. kr. 70.000

 • APM B, 1 stk., ca. kr. 50,000

OBS-listen:

 • Frontline

 • NKT

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 1. juni 2010

Mødedeltagere:             JMJ, SH, KB, SG, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SR, LC, JJ, NMJ, PES     

Fraværende:                 SJ, KUH, CM - alle ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

Et hyggeligt møde med sjælden lav mødedeltagelse. På trods af den aktuelle uro, var der enighed om at købe op i udvalgte selskaber. Der var samtidig enighed om at porteføljen skulle være mere langsigtet - af samme årsag blev der vedtaget ændrede stoploss i form af glidende gennemsnit 200 dage (MA200) på flere af vores aktiver.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Bavarian Nordic, ca. kr. 75.000

 • Neurosearch, ca. kr. 75.000

 • TrygVesta, ca. kr. 150.000 

 • Novozymes, ca. kr. 150.000

 • D/S Norden, ca. kr. 150.000

 • Atea, ca. kr. 150.000

OBS-listen:

 • Novo Nordisk

 • Teva

 • Ship Finance

 • REC

 • Frontline

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 4. maj 2010

Mødedeltagere:             PES, KUH, JMJ, NMJ, JJ, CM, SH, KB, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SR, SG, LC    

Fraværende:                 SJ - ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

PES orienterede om bestyrelsens overvejelser omkring evt. selskabsgørelse af ASK2003 jf. tidligere drøftelser. PES orienterede om at bestyrelsen anbefaler at udskyde en evt. selskabsgørelse, set i lyset af, at klubben i dens nuværende form er særdeles velkørende. Bestyrelsen udtrykker bekymring om hvorvidt en selskabsgørelse og måske mere aktive investeringer vil medføre flere administrative byrder og mere ansvar til bestyrelsen, hvilket vil give klubben en helt anden karakter end tilfældet er i dag. Debatten mundede ud i at der var fuld opbakning fra medlemmerne, til indtil videre at lægge projekt "på is".

 

 

KB havde endnu engang medbragt Annes velsmagende hjemmebag. Tak til Anne :-)  

 

 

 

Protect profit og stoploss blev justeret opad for 4 aktiers vedkommende.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Carmaq

Køb af aktier:

 • Sweco (Sverige), ca. kr. 100.000

 • Metso (Finland), ca. kr. 100.000

 • køb af FLS ved evt. senere negativ korrektion i niveauet kurs 360 - 370. 

 • Køb af Atea ved evt. senere negativ korrektion i niveauet kurs 45 - 46.

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 • Frontline

 • Golden Ocean

 • DNO

 • Nordic Tankers

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 6. april 2010

Mødedeltagere:             SR, JMJ, KUH, KB, NMJ, SH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SG, PES    

Fraværende:                 SJ, CM, JJ, LC - alle 4 ikendt bøde på kr. 50,-

Generelt:

 

HBH orienterede om det bindende svar SKAT - hvor vi har fået grønt lyst til at fortsætte med vores hidtidige praksis uden at miste fradragsretten på aktietab. Set i lyste heraf var der enighed om, at det ikke er noget hastværk med evt. at stifte et selskab som alternativ til klubbens nuværende form. Bestyrelsen drøfter det nærmere på et tidspunkt, fulgt op en en snak på et efterfølgende medlemsmøde hvor bestyrelsen er fuldt repræsenteret.  

 

 

 

Protect profit blev justeret pænt opad for alle aktiver i porteføljen.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Carlsberg (gevinsthjemtagning med baggrund i den seneste tids pæne kursstigninger).

Køb af aktier:

 • Teva Pharmaceutial Industries (noteret på Nasdaq) ca. kr. 120.000

 • BlackPearl Ressources Inc. (noteret på OMX Stockholm), ca. kr. 80.000

 • B&O B, ca. kr. 80.000

 • Samt køb af FLS ved evt. senere negativ korrektion i niveauet kurs 360 til 370. 

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 • Frontline

 

Til toppen

 

 

 

Referat fra den 7. ordinære generalforsamling

Dato: 2. marts 2010, kl. 18.00 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: CM, JMJ, SG, KUH, KB, PES, JJ, LC, SH, HBH

Afbud: (BR), SJ, SR, NMJ 

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

JJ blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning - beretning for 2009

 

Direkte citat fra vores hjemmeside:

 

”Enhver er, som individ betragtet, rimeligt fornuftig og ræsonnabel - men optræder han i flok, begynder han straks at opføre sig som idiot” - Friedrich Schiller

Et efter min mening, meget sigende men ikke nødvendigvis fyldestgørende og 100 % korrekt citat ift. til ASK2003… Nogle gange har vi truffet særdeles kloge og heldige beslutninger og andre gange det modsatte. Selv aktieeksperter tager grueligt fejl og nogle gange bliver de slået af aber eller babyer i afkast. Vores investeringsfejl har muligvis været dyrekøbte, men bestemt også givet os en erfaring med aktiemarkedet som vi kan nyde godt af fremadrettet. Vi skal samtidig huske på at vi ”bare” er almindelige investorer, og beskæftiger os med alt muligt andet end aktiemarkedet i det daglige og med aktieinteressen til fælles. 

I februar 2003 blev ASK2003 etableret med 13 medlemmer som indskød i alt kr. 52.800 og i august 2005 passerede klubbens samlede aktiver en halv million kr.! - sikke en procentuel vækst på kun 2½ år og ikke mindst en relativ beskeden start ift. kapitalomfang af klubben i dag!

Slutningen af 2007, hele 2008 og det meste af 2009 har - rent afkastmæssigt - været en vanskelig periode for ASK2003 end nogensinde tidligere. Dog ikke bare for vores lille aktieklub, men globalt har det været en historisk meget vanskelig og nervøs periode, som endnu ikke er afsluttet. Det er kræfter som vi, sjovt nok, ikke kan kontrollere i ASK2003, men vores bedste forsvar er at agere yderst forsigtigt og konservativt med fortsat stoploss politik. Desuden gik vi også 100 % kontant fra ca. februar til maj med en forsigtig tilbagevenden til markedet og bl.a. med køb af virksomhedsobligationer for første gang.

2009 var et mindre tilfredsstillende år, om end bedre end 2008, med et overskud på kr. 96.108,98 svarende til et positivt afkast på 7,7 % og vores egenkapital udgjorde ved udgangen af 2009 lige knap 1,4 mio. Årets afkast var 31,85 procentpoint lavere end OMXCPI indekset og 28,03 procentpoint lavere end OMXC20 indekset, hvor målsætningen har været et positivt afkast, og derudover et merafkast på min. 5 % i forhold til de nævnte benchmark indeks. Udviklingen i 2009 har været præget af et meget utilfredsstillende 1. halvår hvor vi har underperformet i.f.t. vores sammenligningsindeks og et rimeligt tilfredsstillende 2. halvår hvor vi har overperformet i.f.t. vores sammenligningsindeks. Derfor vurderes regnskabsresultatet som helhed for værende ”mindre tilfredsstillende”. Vores investeringserfaringer i 2009 var langt fra så ”blodrøde” som rædselsåret 2008, men dog spændte de vidt fra minus 81.000 i tab på FAZ og plus 31.000 kr. på Danske Bank.

Fremmødet på medlemsmøderne har med 1 undtagelse været ret god med ca. 8-10 medlemmer hver gang og med den sædvanlige kendetegnende afslappede stemning, som nok er det mest fundamentale i vores fortsatte succes. Vi havde 2 super sociale arrangementer ”ude i byen” i 2009 og fremmødet til disse arrangementer afspejler også at dem skal vi have nogle flere af! Det første arrangement blev arrangeret af LC og afholdt hos Nordea Private Banking i Hørsholm i maj med stor succes og efterfølgende værtshusbesøg og medlemsmøde på dogmemanér! Det andet (våde) super arrangement vi havde i 2009 blev afholdt på bryggeriet Skovlyst og efterfølgende medlemsmøde hos CM og igen på dogmemanér. Tak til LC og CM som stod bag disse arrangementer! Gerne flere af dem!

Inden jeg runder helt af, vil jeg nævne at vi naturligvis skal opmærksomme på at udvikle og tilpasse ASk2003 og være åbne for at gøre tingene på nye måder. Måske er det tid til, som vi også tidligere har talt om, at justere vores investeringsstrategi. Dette arbejder bestyrelsen bl.a. på ved at få arrangeret undervisning af aktieekspert. Ligeledes kunne klubben, på lang sigt, måske arbejde henimod på at få 1-2 professionelle investorer som medlemmer.

Til sidst, vil jeg på vegne af os alle, endnu engang takke HBH for hans kæmpe indsats for klubben! Uden den kunne vi ikke bestå!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2008 

HBH fremlagde regnskabets hovedtal hvorefter regnskabet blev godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

8.1 PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

9.1 KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

10.1 HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

11.1 SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

12.1 Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

13.1 Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer    

Ingen. Der arbejdes dog fortsat på tidligere omtalte arrangementer

 

15. Indkomne forslag.

Ingen!

 

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 2. marts 2010

 

Mødedeltagere: CM, JMJ, SG, KUH, KB, PES, JJ, LC, SH, HBH

Afbud: (BR), SJ, SR, NMJ 

Fraværende:                

 

Generelt:

 

Med baggrund i ASK2003's anmodning om bindende svar fra SKAT - som følge af de nye skatteregler om tabsfradrag på aktier - havde vi en god snak om hvorvidt vi igen skal overveje at ændre klubbens form fra et I/S til et selskab (anparts- eller aktieselskab). Det aftaltes, at medlemmerne undersøger i egne netværk om der er kompetente personer som vi kan inviterer til et kommende medlemsmøde med henblik på fortsatte undersøgelser. JJ tager i den forbindelse kontakt til en revisor.  

 

 

 

Stoploss/protect profit blev justeret opad for næsten alle aktiver i porteføljen.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Norden, suppleringskøb ca. kr. 60.000

 • Royal Carribbean Cruises, suppleringskøb ca. kr. 60.000

 • Cermax, suppeleringskøb ca. kr. 60.000

 • Aker Solutions, ca. kr. 50.000

 • Nokia, ca. kr. 100.000 

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 • Frontline

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 5. januar 2010

Mødedeltagere:             SR, KB, SJ, KUH, JMJ, NMJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SG, LC, SH, PES    

Fraværende:                 CM, JJ

Generelt:

 

HBH kunne berette at der var blevet indbetalt kr. 270.000 i ekstraordinære indskud pr. 1. januar 2010. 

 

 

HBH orienterede om, at nye skatteregler kan give problemer for ASK2003. Det drejer sig nye regler for tabsfradrag, som betyder at der stilles krav om at alle enkeltstående aktiehandler (køb) skal være indberettet til SKAT for at der kan opnås tabsfradrag i efterfølgende skatteår. HBH oplyste at bestyrelsen overvejer at indhente et bindende forhåndstilsagn fra SKAT om hvordan vi håndterer denne problematik.

 

 

Stoploss/protect profit blev justeret opad for alle aktiver i porteføljen.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Danske Bank (grundet bekymring og risiko for nedskrivninger)

 • Greentech (grundet bekymring om ny bestyrelsessammensætning)

Køb af aktier:

 • Neste Oil, suppleringskøb ca. kr. 50.000

 • Norwegian Property, suppleringskøb ca. kr. 50.000

 • Seadrill, suppeleringskøb ca. kr. 50.000

 • Royal Carribbean Cruises, ca. kr. 50.000

 • Cermaq, ca. kr. 50.000 

     Alle ovenstående er noteret på Oslo børs

 

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 

 

Medlemsmøde 1. december 2009

Mødedeltagere:             SR, KB, SJ, JMJ, SG, SH, PES, CM, NMJ, JJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, LC    

Fraværende:                  

Generelt:

 

Mødet blev indledt med den traditionsrige julefrokost.

 

 

De fortsatte drøftelser om investeringsstrategi på medlemsmødet i oktober fortsatte på dette møde. Der var enighed om at arbejde på at få besøg af en professionel, men henblik på at en god snak - med nye input - om vores investeringsstrategi, og hvordan vi handler ud fra den. HBH undersøger nærmere.

 

 

PES orienterede om medlemsarrangement med påhæng og med overnatning på Bautahøj kursuscenter. Mulige datoer er fredag den 19. og lørdag den 20. februar 2009. PES sender mail ud.

 

 

Beløbsramme for evt. ekstraordinære indbetalinger pr. 1. januar 2010 blev drøftet. Der var enighed om at hvert enkelt medlem kan indskyde et beløb svarende til det medlems der har det højeste indskud i klubben + kr. 100.000. HBH udsender opgørelse på mail.

 

 

PES opfordrede til at melde nye medlemskandidater ind til bestyrelsen inden årets udgang. Der var enighed om at der kan optages én til to nye medlemmer i januar 2010. Potentielle nye medlemmer behandles på januarmødet i 2010. 

 

 

Stoploss/protect profit blev justeret for flere af selskaberne i porteføljen.

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Telenor, ca. Dkr. 100.000

 • Norwegian Property, ca. kr. 60.000

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 • Vestas

 • Frontline - SH undersøger!

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 3. november 2009

Mødedeltagere:             SR, KB, LC, JMJ, KUH, SG, SH, PES, CM, NMJ, JJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR)    

Fraværende:                  SJ

Generelt:

 

Vi startede med et spændende besøg på Bryggeri Skovlyst i Værløse, hvor Bryggeren viste rundt, og hvor vi også havde lejlighed til at smage på flere af de forskellige bryg.

 

 

Det efterfølgende medlemsmøde blev afholdt i CM's private gemakker

 

 

Stoploss/protect profit blev justeret for enkelte af vores selskaber i porteføljen.

 

 

Der var enighed om ikke at justere i den bestående portefølje, ligesom der var enighed om at supplerer med køb af aktier i Danske bank.

 

 

Vores investeringsstrategi blev drøftet, specielt med hensyn til begrebet "investeringshorisont" men også om hvornår vi skal hjemtage evt. gevinster. Der var enighed om at tage vores strategi op til temadrøftelse på medlemsmødet i januar 2010. 

 

 

KB, PES, og HBH holder bestyrelsesmøde tirsdag den 1. december 2009 kl. 17.00.

 

 

Mange tak til CM for en rigtig god aften, og til alle for et meget stort fremmøde :-)

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Danske Bank, ca. Dkr. 75.000 (købsordre er lagt til kurs 115,00 - er ikke effektueret i skrivende stund)

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 • Vestas

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 6. oktober 2009

Mødedeltagere:             SR, JMJ, KUH, SG, SH, PES, CM, NMJ, JJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KB, SJ, LC    

Fraværende:                  

Generelt:

 

Mødet blev indledt med en god debat om den fremtidige mødestruktur. Der var enighed om om at det fremover tilstræbes, at hver 2. medlemsmøde kombineres med et mere socialt arrangement som f.eks. besøg på et bryghus, en god middag ude i byen og virksomhedsbesøg. CM arrangerer det første "nye" medlemsmøde som afholdes tirsdag den 3. november 2009. Nærmere info følger.

 

 

Dernæst fulgte et hyggeligt medlemsmøde som sædvanligt.

 

 

Stoploss/protect profit blev justeret for de fleste aktivers vedkommende.

 

 

Der var enighed om at foretage køb af aktier i D/S Norden og i Norske Seadrill.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Seadrill, ca. Dkr. 50.000

 • D/S Norden, ca. Dkr 100.000

OBS-listen:

 • TKDV

 • REC

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. september 2009

Mødedeltagere:             SR, JMJ, SG, KB, CM, NMJ, JJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, SH, PES, LC    

Fraværende:                 SJ 

Generelt:

 

Endelig kunne vi foretage en porteføljegennemgang som udviste et pænt positivt afkast.

 

 

Der var enighed i fortsat at ligge forholdsvist højt investeret i aktier. Der blev fastlagt stoploss/protect profit for samtlige vores aktiver.

 

 

Der var enighed om at supplerer yderligere op i Opera, foretage køb af "mindre" poster i Hennes & Mauritz og Neste Oil, samt hjemtage gevinst på vores Danske Bank aktier.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Danske Bank

Køb af aktier:

 • Opera Software, 2.000 stk.

 • Neste Oil, ca. DKR 50.000

 • Hennes & Mauritz, ca. DKR 50.000

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 7. juli 2009

Mødedeltagere:             SR, JMJ, SG, KB, SH, NMJ, PES, JJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, CM, LC    

Fraværende:                 SJ 

Generelt:

 

Sidste møde inden sommerferien med usædvanlig højt fremmøde for et julimøde. Det besluttedes at annullerer stoploss for de fleste af vores aktiver sommeren over, hvilket dog ikke er ensbetydende med at vi holder fast uanset hvad der sker.

 

 

Der var enighed om at supplerer op i Atea og Opera.

 

 

PES undersøger nærmere om et arrangement med ledsagere i oktober 2009. Konkret undersøger vi muligheden for et weekendophold med "vildtaften" på Bautahøj kursuscenter.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Opera Software, dobbelt op!

 • Atea, dobbelt op!

Stoploss annulleres for alle aktiver på nær Greentech (uændret stoploss: 19,90) og Vestas (ekstraordinær nedsættelse af stoploss fra 360 til 350).

 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 2. juni 2009

Mødedeltagere:             SJ, SR, JMJ, KUH, KB, NMJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), SG, PES, JJ, LC, SH    

Fraværende:                 CM 

Generelt:

 

HBH oplyste, at der fortsat mangler at blive købt en 1/2 portion op i Jyske Invest Kina, som aftalt på seneste medlemsmøde. Derudover var der enighed om, igen at øge investeringsgraden, og denne gang i selskaber med en højere risikoprofil. På grund af den højere risikoprofil på de udvalgte selskaber, investeres der "kun" ca. 5% af den samlede kapital i hvert selskab.

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Opera Software, ca. kr. 55.000.

 • Atea, ca. kr. 55.000

 • Greentech Energy System, ca. kr. 55.000

 For alle ovenstående fastsættes stoploss til ca. 10% under købskurs.

 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 5. maj 2009

Mødedeltagere:             LC, SG, PES, NMJ, JMJ, SH, KB, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, JJ, SJ, SR    

Fraværende:                 CM 

Generelt:

Medlemsmødet blev afholdt i kombination med besøg hos Nordea Private Banking i Hørsholm. Stor tak til LC og ikke mindst Nordea Private Banking, for et rigtigt godt og spændende møde og det lækre traktement :-) 

 

 

Efter besøget hos Nordea, blev der afholdt medlemsmøde på et værtshus overfor Nordea. HBH havde gennemgået samtlige C20 selskaber for evt. udvælge af egnede købskandidater. Der var enighed om at forsøge at gå forsigtigt ind i markedet én af de kommende dage, med investeringer i de nedennævnte selskaber. Der var også enighed om at foretage investeringerne over 2 omgange (med nogle ugers mellemrum).

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Carlsberg, ca. kr. 110.000.

 • Danske Bank, ca. kr. 110.000

 • DSV, ca. kr. 110.000

 • FLS, ca. kr. 110.000

 • NKT, ca. kr. 110.000

 • Vestas, ca. kr. 110.000

 • Jyske Invest Kina, ca. kr. 110.000.

 For alle ovenstående fastsættes stoploss til ca. 10% under købskurs.

 

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 7. april 2009

Mødedeltagere:             KUH, SG, PES, NMJ, JMJ, SH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), LC, KB, SJ, SR    

Fraværende:                 JJ, CM 

Generelt:

Vi bød velkommen til vores nye aktive medlem SH.

 

 

Der var enighed om at forsøge at gå short i Amerikanske finansaktier med 3 x gearing i instrumentet Financiel Bear 3X. HBH redegjorde for den meget høje risiko investeringen er forbundet med.

 

 

Næste medlemsmøde afholdes hos Nordea Private Banking i Hørsholm. Nærmere information udsendes på mail inden mødet.

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Financiel Bear 3X for ca. kr. 160.000.

 • Købsordre lægges på 650 stk. Carlsberg til kurs 240,00 

OBS-listen:

 

Til toppen

 

Referat fra den 6. ordinære generalforsamling

Dato: 3. marts 2009, kl. 18.00 

Sted: Torkilstrup

Mødedeltagere: LC, CM, SG, KB, PES, JJ, NMJ, SR, JMJ, HBH   

Afbud: BR, MO, SJ, KUH

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning - beretning for 2008

 

”Træerne gror bestemt ikke ind i himlen” – dette fik vi lært på den hårde måde i 2008! Et særdeles vanskeligt år for aktiemarkederne verden over og også for vores aktieklub! Vi så de første spæde tegn sidst i 2007 og så ellers en hård medfart det meste af 2008 og denne udvikling fortsætter med uformindsket styrke netop i disse dage i et tempo som sjældent set før! Erkendelsen må være: I en globaliseret verden anno 2009 rammer finanskrisen alle lande og personer i større eller mindre grad og på mange fronter samtidig. Det er kræfter vi ikke kan kontrollere lokalt i Danmark men bedste forsvar er at agere yderst forsigtigt og konservativt. Intet kan tages for givet i disse dage, ej heller ikke et bund-solidt regnskab fra en hæderkronet virksomhed. Med afkast i 2008 på minus 28,2% blev 2008 det dårligste år nogensinde for ASK2003. Eneste opmuntrende var at vi klarede os markant bedre end vores traditionelle benckmarks OMXC20 med hele 18,3 %.

Vi fik nogle dyrt-købte erfaringer i 2008 ligesom resten af markedet: Vi gennemførte 23 køb i 2008 og havde kun positivt afkast på 3 aktier af disse i 2008 (2 endnu ikke realiseret). På 4 aktier har tabte vi mellem ca. 40.000 – 50.000: EAC, Carlsberg B, FLS og norske ATEA. I en længere periode af 2008 besluttede vi at gå kontant da vi anede krisen ville udvikle sig. Kontantbeholdningen og det faste afkast på kontoen skulle vi måske have holdt fast i lidt længere men flertallet ville jo ind i markedet. Vi gik som bekendt markant ind i markedet igen i november med den overbevisning at markedet nu var faldet for voldsomt - udviklingen fra november til i dag taler vist for sig selv! Vi har dog samtidig vist en vis styrke i vores konsekvente stoploss politik – alternativet havde været meget værre.

Fremmødet på medlemsmøderne har med 1 undtagelse været flot med ca. 8-10 medlemmer hver gang. Møderne er fortsat med god afslappet stemning, faste rutiner med pause, snak og øl.

Vi startede 2008 med et forrygende Wallmanns Salonger arrangement – som vi gerne vil have flere af. Vi glæder os til Bautahøj som vi stadig mangler at høre mere om! J Ligeledes startede vi 2008 med at mødes i nye hyggelige lokaler hos Henrik i Valby som vi dog nu har sagt farvel til. Ligeledes valgte 3 medlemmer af personlige årsager at udtræde af klubben i løbet af 2008 og 1 ønskede at blive passivt medlem. Til gengæld fik vi 1 nyt medlem. Vi har nu fundet et nyt mødelokale ved Lejre som vi håber kan fungere som vores nye domicil fremover.

I september holdte vi medlemsmødet hos MO i Gilleleje med en lækker gourmet middag. Det var rigtig hyggeligt og meget flot fremmøde. Julefrokosten holdte vi i Avedøre hos LC med rigtig gode smørrebrød og masser at skylle efter med – det var rigtigt hyggeligt og et godt møde. Tak til alle dem som stod bag disse arrangementer! Gerne flere af dem! 2008 var som sagt et hektisk år for klubben men vi holder ved og er sikre på det varer mange år endnu!

Vanen tro, vil jeg gerne på vegne af os alle, endnu endnu engang takke HBH for alt i hans kæmpe indsats og dygtighed for klubben!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2008 

HBH fremlagde regnskabets hovedtal hvorefter regnskabet blev godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets underskud til næste år. Forslaget blev godkendt.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 2.500 pr. måned. Dette blev vedtaget. Det blev præciseret, at de månedlige indskud godt må varierer fra måned til måned, dog inden for ovennævnte beløbsinterval.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

8.1 PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

9.1 KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

10.1 HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

11.1 SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

12.1 Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

13.1 Ingen blev valgt.   

14. Forslag til kommende arrangementer    

Der blev fremsat forsalg om at afholde et af de kommende medlemsmøder hos MO i Gilleleje, evt. den 5. maj 2009 afhængigt af nedenstående arrangement. PES undersøger nærmere.

LC foreslog arrangement (evt. medlemsmøde) med besøg af investeringsrådgivere fra Private Banking i Hørsholm. Det var stor tilslutning til dette forslag som LC dermed arbejder videre på. Arrangementet kan evt. afholdes i kombination med medlemsmødet den 2. april - eller den 5. maj 2009.  

JMJ og MNJ foretager det indledende arbejde med et arrangement for medlemmer med ledsagere på Bautahøj i efteråret 2009.

 

15. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtstilføjelse til paragraf 7 ”Medlemmer”, under afsnittet ”Udmeldelse”: ”Udmeldte medlemmer får ikke andel i evt. rentetilskrivninger af kontantindestående som sker ultimo det kalenderår hvori udmeldelse finder sted.”

HBH orienterede om, at baggrunden for forslaget er, at det er kompliceret (læs: meget omstændigt) at beregne en korrekt rentetilskrivning ved et medlems udmeldelse i løbet af et kalenderår idet ASK2003's rentetilskrivninger af kontantindestående kun sker en gang årligt (ultimo kalenderåret). Forslaget blev vedtaget.

 

16. Eventuelt

Der var enighed om at optage et nyt medlem som anbefalet af SG. 

PES undersøger derudover, om der er interesse fra endnu et potentielt nyt medlem.

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. marts 2009

Mødedeltagere:             LC, CM, SG, KB, PES, JJ, NMJ, SR, JMJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), KUH, SJ    

Fraværende:                  

Generelt:

Efter en længere debat blev det besluttet at gå 100% kontant og afvente ny entré til finansmarkederne bliver mere stabile.

 

 

 

Salg af aktier:

 • Sydinvest virksomhedsobligationer

 • Topsil

 • Lundbeck

ASK2003's øvrige aktiver var blevet solgt på stoploss i dagene op til medlemsmødet!

 

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. februar 2009

Mødedeltagere:             SR, JMJ, KUH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), LC, CM, SG, KB, PES, NMJ    

Fraværende:                 SJ, JJ 

Generelt:

Der var sjælden lav mødedeltagelse på kun 4 medlemmer, hvilket dog nok skal ses i lyset af, at seneste medlemsmøde blev afholdt medio januar.

 

 

Det lave fremmøde blev udnyttet til at gå i dybden med emnet virksomhedsobligationer, hvilket også medførte beslutning om køb.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Sparinvest Virksomhedsobligationer for ca. kr. 200.000,-

OBS-listen:

 • Elekta

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 13. januar 2009

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, NMJ, JJ, KUH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), LC, SJ    

Fraværende:                  

Generelt:

Dette var vores første møde i Torkildstrup. Alle var enige om at lokalerne og beliggenheden er velegnede, hvormed medlemsmøderne i fremtiden afholdes der.

 

 

Optagelse af evt. nye medlemmer blev drøftet. Der var var enighed om, at grænserne for nye medlemmers startindskud i ASK2003 skal udgøre minimum det laveste og maksimalt det højeste indskud som de eksisterende medlemmer har i ASK2003. SG meddeler dette til det potentielle nye medlem. 

 

 

Der var enighed om at der nu skal fastlægges stoploss på samtlige vores aktier. HBH udsender forslag på mail.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • DSV

 • Genmab

OBS-listen:

 • Elekta

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

 

Ekstraordinær generalforsamling 13. januar 2009

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, NMJ, JJ, KUH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), LC, SJ    

Fraværende:                  

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 

 

PES blev valgt

 

 

2. Valg af referent

 

 

HBH blev valgt

 

 

3. Indkomne forslag fra bestyrelsen

 

 

A. Bestyrelsen foreslår at der åbnes op til at ekstraordinære indbetalinger i 2009 således af hvert medlem maks. har kr. 200.000 som indestående.

 

 

Enstemmigt vedtaget.

 

 

B. Bestyrelsen foreslår at det månedlige indskud fra januar 2009 sættes op til maks. kr. 2.500 pr. md.

 

 

Enstemmigt vedtaget

 

 

C. Bestyrelsen forslår at følgende afsnit tilføjes afsnittet omkring formand, næstformand og kasserer: "Bestyrelsen som helhed: Bestyrelsen har beføjelse til på eget initiativ at beslutte køb/salg af emner i perioderne imellem medlemsmøderne forudsat at der forud for evt. køb/salg kommunikeres via e-mail til alle medlemmerne. bestyrelsen træffer beslutning samme dag på baggrund af de henvendelser der er kommet frem til min. 4 timer efter kommunikation."

 

 

Enstemmigt vedtaget.

 

 

Medlemsmøde 2. december 2008

Mødedeltagere:             SR, CM, JMJ, SG, KB, PES, NMJ, JJ, LC, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO), SJ, KUH    

Fraværende:                  

Generelt:

Mødet, som blev indledt med en hyggelig julefrokost, blev afholdt på LC's arbejdsplads i Avedøre.

 

 

Der var enighed om ikke at foretage ændringer i porteføljen. Dog aftaltes det at afhænde Topsil ved en evt. kursstigning under et januarrally.

 

 

Mulighed for optagelse af nye medlemmer blev drøftet. Medlemmerne opfordres til at maile oplysninger til bestyrelsen om potentielle nye medlemmer inden næste medlemsmøde, hvor evt. optagelse af 1 til 2 nye medlemmer vil blive besluttet.

 

 

PES orienterede om bestyrelsens overvejelser i forlængelse af seneste medlemsundersøgelse. Der vil i den forbindelse blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvilken afholdes sammen med medlemsmødet tirsdag den 6. januar 2009.

 

 

HBH mindede om, at det fremtidige medlemsmøder afholdes i Torkildstrup, første gang den 6. januar 2009. Adresse og kørevejledning udsendes senere på mail.

 

 

Det aftaltes på mødet at der kan foretages ekstraordinære indbetalinger pr. 1. januar 2009, således at hver enkelte medlem har et maks. indestående på kr. 200.000 pr. den 1. januar 2009. HBH udsender inden årsskiftet en liste på mail med oplysning om maks. ekstraordinært indskud for hvert enkelte medlem i januar 2009  

 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Topsil (se ovenfor)

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • DSV

 • Elekta

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. november 2008

Mødedeltagere:             PES, JMJ, NMJ, SG, CM, KB, KUH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO) SR, SJ, JJ, LC    

Fraværende:                  

Generelt:

KB medbragte en dejlige hjemmebagt kage. Tak til Anne :-)

 

 

Der var enighed om at gå ind i markedet igen, på trods af den fortsatte generelle uro på finansmarkederne.

 

 

Husk at julefrokosten i år afholdes på LC's arbejde i Avedøre, sammen med medlemsmødet tirsdag den 2. december 2008. LC sørger for smørrebrød. JJ sørger for øl og vand.

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ementor

 • FLS

 • Neste Oil

 • Novozymes

 • Topsil

 • Vestas

 • ØK 

OBS-listen:

 • DSV

 • Elekta

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 7. oktober 2008

Mødedeltagere:             SR, JMJ, NMJ, SJ, SG, KB, JJ, LC, KUH, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), (MO) PES   

Fraværende:                 CM 

Generelt:

HBH orienterede at MO har ønsket at overgå til passivt medlemskab.

 

 

Der var enighed om fortsat tilbageholdenhed, og derudover også forsat at ligge kontant, så vi er klar til at gå markedet så snart der er tegn på stabilisering. Bestyrelsen opfordres/bemyndiges til hurtig entre når der er tegn på vending/stabilisering. Stoploss på Topsil er indtil videre annulleret.

 

 

Julefrokosten afholdes i år på LC's arbejde i Avedøre. Afholdes sammen med medlemsmødet tirsdag den 2. december 2008. LC sørger for smørrebrød. JJ sørger for øl og vand.

 

 

JMJ undersøger nærmere omkring arrangement med påhæng i starten af 2009 på Bautahøj kursuscenter. JMJ udmelder forslag til dato(er) snarest muligt.  

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 • Obligationer

 • DSV

 • Vestas

 • FLS

 • Elekta

 • Ementor

 • Neste Oil

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. september 2008

Mødedeltagere:             SR, JMJ, PES, NMJ, SJ, SG, KB, MO, JJ, LC, KUH, CM, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR)   

Fraværende:                  

Generelt:

MO's restaurant i Gilleleje dannende rammen for vores medlemsmøde, i øvrigt et møde hvor alle aktive medlemmer deltog. Der var ikke plads til den dybe fælles debat om aktieinvesteringer, idet MO's 3 retters gourmetmiddag tog alt opmærksomhed :-) Fem kokkerhuer til MO for en særdeles hyggelig aften.

 

 

Der var enighed om fortsat tilbageholdenhed. Stoploss på FLS blev fastsat til kurs 380,00.  

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Topsil, høj risiko, for ca. 10% af kapitalen

 • DSV, købsorder kurs 89,00

 • Vestas, købsordre kurs 590,00 

OBS-listen:

 • Elekta

 • Ementor

 • Neste Oil

 • Golden Ocean Group

 

Til toppen

Medlemsmøde 1. juli 2008

Mødedeltagere:             SR, JMJ, PES, NMJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), ST*, SJ, SG, KB, MO, JJ, LC  

Fraværende:                  KUH, CM

*ST udtræder af ASK2003 pr. 1. august 2008.

Generelt:

Dette var sidste møde inden sommerferien, hvor der var enighed om at gå 100% kontant indtil der falder lidt mere ro over de finansielle markder.

 

 

MO har tilbudt af afholde næste medlemsmøde (2. september 2008) i Gilleleje. PES sender mail ud. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Alle (Parken, GES, FLS & Ementor)

Køb af aktier:

 • Ingen

OBS-listen:

 • Elekta

 • Ementor

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. juni 2008

Mødedeltagere:             SR, CM, SG, MO, SJ, KUH, JJ, KB, JMJ, LC, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), PES, NMJ, ST*  

Fraværende:                  

*ST udtræder af ASK2003 pr. 1. august 2008.

Generelt:

Et varmt og hyggeligt medlemsmøde med rigtig flot fremmøde! KUH orienterede om selskabet True North Gems (noteret på Nasdaq børsen). Der var enighed om at sætte selskabet på OBS listen. JJ og KB meldte afbud til næste medlemsmøde. Det aftaltes at HBH fastsætter nye stoploss på de fleste af vores aktiver. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • NKT for ca. kr. 150.000, mellem risiko

 • DSV for ca. kr. 150.000, mellem risiko

OBS-listen:

 • True North Gems

 • Nuna Minerales

 • SKG B

 • Jeudan

Til toppen

 

Medlemsmøde 6. maj 2008

Mødedeltagere:             SR, CM, SG, KB, PES, LC, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), JMJ, NMJ, MO 

Fraværende:                 SJ, KUH, JJ, ST (alle ikendt bøde kr. 50,-) 

Generelt:

SL blev hævet på flere af vores aktier. Der var enighed om tålmodigt salg af vores aktier i Erria og fortsat i Hvidbjerg Bank på grund af den lave handelslikviditet. Der var ligeledes enighed om at tilrette vores strategi således, at der fremover kun må købes aktier i mindre likvide aktier i helt særlige tilfælde. 

 

 

 

 

Salg af aktier:

 • Hvidbjerg Bank (tålmodigt salg!)

 • Erria (tålmodigt salg!)

 • Elekta

Køb af aktier:

 • Sparindex USA Large Cap Value for ca. kr. 100.000, mellem risiko

 • Tryg for ca. kr. 150.000, mellem risiko,

 • NKT for ca. kr. 150.000, mellem risiko (køb afventer salg af Erria og Hvidbjerg)

OBS-listen:

 • Vestas

Til toppen

 

Medlemsmøde 8. april 2008

Mødedeltagere:             SG, LC, JMJ, NMJ, HBH   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, PES, JJ, SR, MO, CM, ME, NB, KB 

Fraværende:                 SJ, ST (begge er ikendt bøde kr. 50,-) 

Generelt:

HBH orienterede nærmere om Niels og Michaels udmeldelser af ASK2003. Niels og Michael's andele bliver opgjort pr. den 30. april 2008 og udbetalt umiddelbart derefter.

ASK2003 bød vores nye medlem Lars C (LC) velkommen som aktivt medlem af ASK2003. LC køber andele med baggrund i andelskursen pr. 30. april 2008.

De fremmødte medlemmer var alle enige om at øge investeringerne efter at vi har ligget lavt investeret i nogle måneder.

 

Salg af aktier:

 • Hvidbjerg Bank (tålmodigt salg!)

Køb af aktier:

 • Elekta B for ca. kr. 150.000, lav risiko, SL nærmeste støtte dog max. 10%

 • Ementor for ca. kr. 150.000, høj risiko, SL nærmeste støtte dog max. 10%

 • GES for ca. kr. 150.000, høj risiko, SL nærmeste støtte dog max 10%

 • FLS for ca. kr. 150.000 (købes efter generalforsamling), SL nærmeste støtte dog max 10%

OBS-listen:

 • NKT

 • Vestas

Til toppen

 

Referat fra den 5. ordinære generalforsamling

Dato: 4. marts 2008, kl. 18.00 

Sted: Restaurant Bryggergården i Roskilde

Referent: HBH

Mødedeltagere: JJ, CM, ME, SR, SG, PES, JMJ, NMJ, HBH, ST, MO

Afbud: BR, KUH, NB, SJ, KB

Dagsorden

1. Valg af dirigent 

PES blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

HBH blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning - beretning for 2007

 

Med afkast i 2007 på 10,2% og 5,1% over OMXC20 var 2007 endnu et godt år for klubben – også set i forhold til mange andre investeringsalternativer.

Men først lidt refleksion i anledning af de 5 år: 5 års jubilæum – der er sket meget! De første leveår med fuld fart i vækst i afkast og volumen kapitalmæssigt. De følgende 3 linier blev også nævnt i årsberetningen sidste år men det fortjener en gentagelse efter 5 års levetid: I marts 2003 var vi 13 medlemmer - indskuddene varierede fra 2.500 kr. til 5.000 kr. pr. mand og vi havde i alt aktiver for 53.382 kr. – heraf aktier i TDC og Novo Nordisk for henholdsvis 16.000 kr. og 11.000 kr. I marts 2008 havde vi aktiver for 1.547.000 kr. og fast beløb pr. investering er i snit 100.000 -150.000 kr.! Udviklingen i de faktiske tal taler for sig selv og selv når der justeres for ekstra indbetalinger undervejs, kan man uden at prale vist godt kalde det for en investering der ikke fås meget bedre! Kursen pr. andel på 347 afspejler vist alt! Stigningen fra marts 2007 til marts 2008 har været på ca. 150.000 kr., incl. ekstra indskud, så det er klart vi gør os nogle andre erfaringer i disse måneder end de forgangne år.

Den første million passerede vi som bekendt i 2006 og på samme tidspunkt sidste år, mente mange at det bare var et spørgsmål om tid før vi skulle passere nr. 2 million. Men den sidste del af 2007 og de første par måneder af 2008 har været en generel sur aktieperiode. Dette afspejler sig også i vores nuværende investeringsgrad på knap 1/3 og resten i kontantbeholdning som har været kendetegnende for klubben det seneste halvår. Følgende fra vores investeringspolitik berører også dette: 2.2: "Det skal tilstræbes at klubben udnytter sin kontantbeholdning mest muligt, hvilket vil sige at der bør arbejdes efter at have minimal likvid beholdning" og 2.3: "I perioder med udpræget ”bear marked” (negativt/faldende marked) kan klubben dog beslutte at have en højere kontantandel, og/eller foretage investeringer i obligationer. I denne periode har vi vist at vi er stærke taktisk ved at følge strategi, politik, herunder specielt en konsekvent stoploss politik som både tilpasses markedsudviklingen undervejs men som også begrænser evt. tab.

Altså afventning af udviklingen i markedet men alligevel ikke helt! Vi har gjort os nogle dyre erfaringer den sidste periode af 2007 og nu her i 2008, hvilket også kan ses af køb/salgslisten på hjemmesiden – der er markant flere røde tal end sorte og de fortjenester vi har hentet hjem har været gode men stadig generelt beskedne i forhold til tidligere erfaringer. Kigger vi på status i dag, ja så er alle nuværende investeringer også i rødt. Når alt dette er sagt, så er det jo netop vores styrke ved at vi afventer udviklingen og er på nogenlunde status quo! Billedet kunne have set meget værre ud og der behøver vi bare kigge på de indeks og foreninger/klubber som vi løbende benchmarker os med.

Uanset den seneste udvikling har vi haft et meget flot fremmøde ved medlemsmøderne i 2007 på ca. 8-10 i snit per gang og stemningen er perfekt. Der er relativ stor forskel i vores personlige investeringer i klubben, alt afhængigt af personlige prioriteringer og det er netop meningen med at være medlem, nemlig at alle deltager lige meget og stemningen fortsat er hyggelig og helt i top.

Vi holdte i 2007 også en præsentation for DAF Sjælland som havde inviteret os på besøg for at fortælle om ASK2003, så vi inspirerer også andre til at starte tilsvarende. Vi har nu fundet et nyt mødelokale i Valby som indtil videre fungerer som vores nye domicil. Det er rart at have et fast tilholdssted! Vi håber det varer ved længe endnu. 

2007 var også året hvor vi havde en del arrangementer i forhold til tidligere år. Som det første var vi blevet inviteret på besøg hos Sparekassen Sjælland i Holbæk igennem SR. Et rigtig godt arrangement med nogle gode tips og god mad! Næste arrangement var hos rederiet Erria igennem SG. Igen et yderst interessant foredrag med ledelsen og efterfølgende rundvisning og igen god mad. Det sidste arrangement vi holdte sidste år var hos MO i Gilleleje på Restaurant Anna Louise – en kanon aften med særklasse-mad og vin og rigtig god stemning. Tak til alle dem som stod bag disse arrangementer! Det netop overståede Wallmanns arrangement arrangeret af JJ var også kanon og det første med "vedhæng"! -gerne flere af dem!

Alt i alt kan man vist sige at 2007 var endnu et godt år for os og klubben er sund. Med håb om at mange gode investeringer venter os forude!

Til sidst vil jeg gerne på vegne af os alle, endnu engang takke HBH for hans kæmpe indsats og dygtighed både m.h.t. klubbens hjemmeside samt hans faglige indsigt til møderne gennem hele 2007!

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab 

HBH tog sig af årsregnskab og beretning som blev gjort meget kort. Ingen yderligere kommentarer til regnskabet. Godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets overskud til næste år. Ingen medlemmer ønskede udbetaling af udbytte/overskud, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 500 pr. måned. Dette blev vedtaget. Enkelte medlemmer ytrede ønske om at øge månedlige indskud og dette blev kort diskuteret. Det blev besluttet at afvente til årsskiftet ved evt. indbetaling af større engangsindskud. Vedtaget 

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

8.1 PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

9.1 KB genopstillede og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

10.1 HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

11.1 SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

12.1 Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

13.1 Ingen blev valgt.   

15. Forslag til kommende arrangementer    

Efter en meget vellykket tur i Walmanns salonger i januar 2008, skortede det ikke på lysten med at fremsætte forslag til kommende arrangementer. Efter mange forslag var der enighed om at arbejde videre på følgende:

MO og ME arrangerer en sammenkomst for medlemmer med påhæng på MO's restaurant i Gilleleje, evt. i kombination med en koncert et andet sted i byen.

SG foreslår, at vi regelmæssigt, f.eks. én eller to gange om året holder medlemsmøde på MO's restaurant.  Dette drøftes nærmere på efterfølgende medlemsmøder.

JMJ foreslår, at ét af de kommende arrangementer med påhæng, skal være en madoplevelse med overnatning på Hotel Bautahøj i ?. Der arbejdes på et arrangement omkring januar 2009.   

16. Indkomne forslag.

16.1 Ændring i vedtægter til § 7: "Medlemmer som i forudgående kalenderår har deltaget i mindre end 4 medlemsmøder, ved almindelig mødehyppighed på 10 til 11 medlemsmøder om året, ændrer automatisk status til passivt medlem pr. den efterfølgende 1. januar."

Foreslås ændret til: "Medlemmer som i forudgående kalenderår har deltaget i mindre end 5 medlemsmøder, ved almindelig mødehyppighed på 10 til 11 medlemsmøder om året, ændrer automatisk status til passivt medlem pr. den efterfølgende 1. januar." Forslaget blev enstemmigt godkendt!

16.2: Bestyrelsen foreslår ændring/tilpasning af "Målsætning, politik og strategi". Forslag vil blive præsenteret på generalforsamling og er således til diskussion. Revideret "Målsætning, politik og strategi" vil dernæst evt. komme til afstemning ved ekstraordinær generalforsamling.

PES gennemgik overordnet forslag til ændringer som går ud på følgende:

- Udvidelse af investeringsmuligheder såvel geografiske som fysiske.

- Tilpasninger af økonomiske rammer.

Der var enighed om at der skal foretages ændringer og tilpasninger, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med forslag til senere fremlæggelse.

Der blev i samme forbindelse fremsat forslag om øget bemyndigelse til bestyrelsen imellem medlemsmøderne, samt at den månedlige indskudsgrænse for hver enkelt medlem bør hæves til f.eks. 2.500 kr. Bestyrelsen arbejder videre med disse forslag.   

Forslaget gav anledning til en del debat om i hvilken retning vi skal udvide aktiespareklubben. Der fremkom i den forbindelse forslag om, at vi på sigt kunne udvikle klubben (eller etablerer et sideløbende selskab for de medlemmer som har lyst til at deltage aktivet) således, at der kan foretages bredere og mere aktive investeringer, bl.a. i form af at stille venturekapital til rådighed mm.

Bestyrelsen vil arbejde videre med disse overvejelser, med baggrund i medlemmernes positive tilkendegivelser.

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. marts 2008

Mødedeltagere:             JJ, CM, ME, SR, SG, PES, JMJ, NMJ, HBH, ST, MO   

Afbud (passivt medlem):   (BR), KUH, NB, SJ, KB 

Fraværende:                

Generelt:

Der var fortsat enighed om at afvente markedssituationen i nogen tid endnu inden investeringsgraden forøges i væsentligt omfang.

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Parken for ca. kr. 150.000, mellem risiko og SL på ca. 10%

OBS-listen:

 • RTX Telecom

 • Thrane & Thrane

 • FLS

 • NKT

 • Vestas

   

  Til toppen

 

Medlemsmøde 5. februar 2008

Mødedeltagere:             JMJ, KB, HBH, JJ, PES, SJ, NMJ, og SR   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KUH, SG, MO, ME, NB og CM  

Fraværende:                 ST (ikendt bøde kr. 50,-) 

Generelt:

Der var fortsat enighed om at afvente markedssituationen i nogen tid endnu inden investeringsgraden forøges i væsentligt omfang. PES orienterede om den kommende generalforsamling som afholdes tirsdag den 4. marts 2008 på Brygggergården i Roskilde. PES udsender mail med hensyn til bestilling af mad.

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Telenor (Norge) for ca. kr. 150.000, mellem risiko og stramt SL på ca. 5%

 • Columbus IT partner for ca. kr. 100.000, høj risiko og SL på ca. 10% i forhold til købskurs (køb afventer dog de kommende dages markedsudvikling)     

OBS-listen:

 • RTX Telecom

 • Thrane & Thrane

 • FLS

 • NKT

 • Vestas

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 15. januar 2008

Mødedeltagere:             SG, JMJ, KB, HBH, JJ, ST, PES, NMJ, NB, og SR   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KUH, ME, SJ, og CM  

Fraværende:                 MO (ikendt bøde kr. 50,-) 

Generelt:

Et hyggeligt møde i vores nye mødelokale i Valby, hvor den aktuelle nedtur på aktiemarkedet nøje blev drøftet.

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen  

OBS-listen:

 • RTX Telecom

 • Thrane & Thrane

 • FLS

 • Vestas

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 4. december 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:             SG, JMJ, KB, HBH, JJ, MO, ME, CM, SJ, NB, og SR   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KUH, PES, og NMJ 

Fraværende:                 ST (ikendt bøde kr. 50,- + betaling for julefrokost kr. 100.-) 

Generelt:

Vi startede mødet med den efterhånden meget hyggelige og traditionsrige julefrokost.

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Hvidbjerg Bank, supplerende køb ca. kr. 120.000

 • Grentech Energy Systems - ca. kr. 200.000  

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 6. november 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:             SG, JMJ, MO, CM, ST, SJ, NB, PES og SR   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KB, JJ, ME, KUH, HBH og NMJ 

Fraværende:                  

Generelt:

MO undersøger muligheden for, om vi kan holde julefrokost i parken onsdag den 5. december 2007. Alternativt foreslås det at afholde julefrokosten på et restaurant i Roskilde tirsdag den 4. december 2007.

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Pharmexa - ca. kr. 200.000 

 • DSV - ca. kr. kr. 150.000

 • NKT - ca. kr. 150.000

 • Coloplast - ca. kr. 100.000

 • Hvidbjerg Bank - ca.. kr. 75.000

 • Danske Bank - ca. kr. 75.000  

 • Udnyttelse af tegningsretter i ERRIA (køb af 250 aktier a kr. 90)

OBS-listen:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. oktober 2007 i Gilleleje

Mødedeltagere:             SG, JMJ, MO, CM, ST, JJ, PES, ME, SR, NMJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KB, KUH og NB

Fraværende:                 SJ (ikendt 50 kr. i bøde)

Generelt:

Der var enighed om fortsat forsigtighed, omend der dog blev truffet beslutning om køb af aktier i  3 selskaber, hvoraf den ene blev aftalt på det seneste medlemsmøde.

Tak til MO for en hyggelig aften, herunder en sublim smagsoplevelse. ASK2003 giver restaurant Anna Luise 5 kokkehuer :-) og kan absolut anbefale restauranten til dem som læser med her (læs mere om restauranten på hjemmesiden: http://www.anna-louise.dk/ )

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • FLS - ca. kr. 200.000 (købsordre indlægges på aftalt niveau!) 

 • ERRIA - ca. kr. 200.000 - noteret på Dansk AMP.  

OBS-listen:

 • FLS

 • Danske Bank

 • DSV

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. september 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:             SG, JMJ, JJ, PES, ME, KB, SR, NMJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), NB, MO og SJ

Fraværende:                 KUH, ST & CM (hver ikendt 50 kr. i bøde)

Generelt:

JJ orienterede om overvejelser om et kommende arrangement for alle klubbens aktive og passive medlemmer med ledsagere. Der var tilslutning til at flytte arrangementet til d. 19. eller 26. januar 2008. Betaling for arrangementet blev drøftet, hvor der var bred enighed om, at udgiften til arrangementet afholdes solidarisk af ASK2003, altså uanset hvem og hvor mange der deltager. JJ sender mail ud, med opfordring til hurtig tilbagemelding. 

PES orienterede om, at bestyrelsen har modtaget endnu en uopfordret henvendelse fra en person som ønsker at blive medlem af ASK2003. Dette medførte en længere snak om klubbens medlemsstruktur, hvor der var overvejende enighed om:

 • at der tages stilling til evt. nye medlemmer i løbet af de kommende måneder samtidig med,

 • at bestyrelsen udarbejder forslag til strammere regler for, at aktive medlemmer fortsat kan betragtes som aktive. Dette skyldes, at der er flere potentielle medlemmer på vores venteliste. Der var generelt enighed om, at den fastsatte årlige minimale mødehyppighed for aktive medlemmer skal hæves. 

Der blev forespurgt om mulighed for ekstraordinære indskud i klubben i lighed med tidligere år. Der blev talt om at hæve beløbet til det dobbelte (kr. 20.000) i forhold tidligere år. Bestyrelsen fremlægger forslag på et af de følgende møder.

Der var enighed om, at forsøge at afholde det næste medlemsmøde - med spisning - i Gilleleje på MO's restaurant. Det bliver spændende at høre, om MO er enig heri, når han vender hjem fra ferie ;-)

 

Slutteligt blev den aktuelle nervøse situation på finansmarkederne nøje drøftet - der var enighed om fortsat forsigtighed.

 

 

 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Rockwool - ca. kr. 100.000

 • Brøndby - ca. kr. 100.000

 • Eltek - ca. kr. 150.000

 • Ementor - ca. kr. 150.000

 • xxxxxx - ca. kr. 200.000 (navnet på selskabet offentliggøres først her på hjemmesiden efter vores køb, af hensyn til dem der kigger os over skulderen ;-)

OBS-listen:

 • FLS

 • Danske Bank

 • H&M (SSE)

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. juli 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:             SG, JMJ, NMJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), SR, KB, CM, NB, KUH, JJ, MO, PES & ME

Fraværende:                 ST & SJ (hver ikendt 50 kr. i bøde)

Generelt:

Et, som sædvanligt, hyggeligt medlemsmøde på trods af, at vi kun var 4 deltagere. Der var kommet mange afbud p.g.a. ferie mm. Vi talte om vores besøg hos rederiet Erria, og var var alle enige om, at det var et et særdeles godt og spændende arrangement. Derfor stor tak til SG og Erria for en hyggelig aften.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Genmab - ca. kr. 140.000

 • FLS - ca. kr. 140.000

 • RTX - ca. kr. 70.000

 • GN - ca. kr. 70.000

OBS-listen:

 • H&M (SSE)

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 5. juni 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:             SR, KB, JMJ, NMJ, SJ, KUH, JJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), NB, SG, MO, PES & ME

Fraværende:                 ST & CM (hver ikendt 50 kr. i bøde)

Generelt:

En hyggelig og sommervarm mødeaften hvor internetadgangen drillede os.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Inmeta (OSE) - ca. kr. 100.000

 • Ementor (OSE) - ca. kr. 150.000 samt

 • Supplerende køb i SCFT for ca. kr. 50.000

OBS-listen:

 • Pharmexa

 • Sanistål

 • TKDV

 • H&M (SSE)

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. maj 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:            ST, SR, NB, KB, JMJ, NMJ, SG, CM, PES & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), MO, SJ, ME, JJ, & KUH

Fraværende:                  

Generelt:

Dette var vores første møde i vores nye mødelokale beliggende centralt i Roskilde.

Salg af aktier:

 • NKT

Køb af aktier:

 • Svenskt Stål - ca. kr. 100.000

 • Bavarian - ca. kr. 130.000

OBS-listen:

 • IC (for supplerende køb)

 • SCFT (for supplerende køb)

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. april 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:            NB, KB, JMJ, SG, CM, SJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), NMJ, MO, ME, JJ, PES & KUH

Fraværende:                ST & SR (hver ikendt 50 kr. i bøde)  

Generelt:

HBH orienterede om at dette var sidste medlemsmøde på den hidtidige lokalitet. Fremover holdes medlemsmøderne i nyt mødelokale centralt i Roskilde. HBH udsende i god tid inden næste medlemsmøde oplysninger om det nye mødested med kørsels- og parkeringsvejledning.

Der blev skålet for "far til fire" i hvilken anledning CM medbragte en lille en til halsen.

SG orienterede om, at vi har fået en invitation til en investeringsaften hos en rederi, hvor vi b.la. vil komme til at høre om muligheder for investering i produkttankskibe og lign.

Salg af aktier:

 • Xact Bear

Køb af aktier:

 • DSV - ca. kr. 130.000

 • Bavarian - ca. kr. 130.000

 • IC Companys - ca. kr. 60.000 - 70.000

OBS-listen:

 • Royal Unibrew

 • H Lundbeck

 

Til toppen

 

Referat fra den 4. ordinære generalforsamling

Dato: 6. marts 2007, kl. 18.00 

Sted: Roskilde

Referent: PES

Mødedeltagere: JJ, CM, ME, KB, KUH, SR, PES, JMJ, NMJ, NB, SJ, HBH, ST, MO

Afbud: BR, KUH

Dagsorden: Ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent 

JJ blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

PES blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning - Beretning 2007

Først og fremmest velkommen til Simon!

Først lidt refleksion over klubbens udvikling efter 4 års levetid: I marts 2003 var vi 13 medlemmer - indskuddene varierede fra 2.500 kr. til 5000 kr. pr. mand og vi havde i alt aktiver for 53.382 kr. – heraf aktier i TDC og Novo Nordisk for henholdsvis 16.000 kr. og 11.000 kr. I marts 2007 havde vi aktiver for 1.400.000 kr.! Udviklingen i de faktiske tal taler for sig selv og selv når der justeres for ekstra indbetalinger undervejs, kan man uden at prale vist godt kalde det for en investering der ikke fås meget bedre! Med den seneste udvikling på aktiemarkederne har vi desuden vist at vi følger en strategi og politik som virker efter hensigten, herunder specielt risikofordelingen og en konsekvent stoploss politik som både tilpasses markedsudviklingen undervejs men som også begrænser evt. tab. Ligeledes købte vi yderligere op under udviklingen i maj sidste år.

2006 var endnu et flot år for de fleste deltagere på aktiemarkedet. Det var klubbens 4. leveår og som aktieklub havde vi et afkast på 25%! – unægteligt lavere afkast end vores hidtil bedste afkastår 2005 med 51%, men i sig selv ganske tilfredsstillende! Også set i forhold til de indeks som vi sammenligner vores afkast med, nemlig OMXCB og OMXC20, som havde afkast på henholdsvis 15% og 12%.

2006 var også året hvor vi fik prøvet nye erfaringsområder af: investering i udlandske aktier, investeringsforeninger med udlandske perspektiver samt noterede aktier på First North. Der blev afholdt 10 medlemsmøder i 2006 med et fremmøde på ca. 10 personer i snit, hvilket er et meget flot fremmøde og gør et stort fremmøde det samtidig sjovere for os alle at deltage møderne. Vi fortsatte hovedreglen med at holde vores medlemsmøder den første tirsdag i måneden og alt i alt kan man vel sige klubben har udviklet sig til et hyggeligt og uformelt arrangement som man ser frem til hver gang. Det ene af medlemsmøderne blev afholdt hos Søren Jelstrup i Taastrup og her blev der samtidig prøvet og købt habitter så man kan sige der !

Vi blev i 2006 kontaktet af bl.a. DAF Sjælland som har inviteret os på besøg for at fortælle om ASK2003 så vi inspirerer også andre til at starte tilsvarende. Nyt mødelokale bliver vi nok nød til at finde og det ser ud til at vi har fundet en permanent løsning centralt i Roskilde - så det er jo godt.

2006 var også året hvor vi lancerede vores passiv medlemspolitik og det ser ud til at fungere godt i praksis og samtidig har det åbnet op for lidt mere fleksibilitet + udvidet sammensætningen af medlemmer, her tænkes specielt maks. 25 medlemmer totalt set (aktive + passive).

2006 var også året hvor vi passerede vores første million kr. i kapital og med hastige skridt på vej den næste million kan man vist godt kalde ASK2003 for en gedigen succes i dens endnu korte levetid. Vi har i øvrigt stadig den første million fest til gode! Hvem ved ikke hvad klubben kan udvikle sig til, hvis vi fortsætter i det tempo? ASK2003 vil hele tiden udvikle sig og formodentlig helt naturligt ændre sin nuværende form, politik og måden den bliver drevet på, i takt med den investerede kapitals omfang og klubbens sammensætning.

Alt i alt kan man vist sige at 2006 var et godt år for os og klubben er sund og udvikler sig i en særdeles givtig retning. Med håb om at mange gode investeringer venter os forude!

Til sidst vil jeg gerne på vegne af os alle, endnu engang takke HBH for hans kæmpe indsats og dygtighed både m.h.t. klubbens hjemmeside samt hans faglige indsigt til møderne gennem hele 2006!

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.  

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab 

HBH tog sig af årsregnskab og beretning som blev gjort meget kort. Ingen yderligere kommentarer til regnskabet. Godkendt

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.  

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets overskud til næste år. Ingen medlemmer ønskede udbetaling af udbytte/overskud, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.                      

6.   Evt. fastlæggelse af indskud. 

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 500 pr. måned. Dette blev vedtaget. Enkelte medlemmer ytrede ønske om at øge månedlige indskud og dette blev kort diskuteret. Det blev besluttet at afvente til årsskiftet ved evt. indbetaling af større engangsindskud. Vedtaget 

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Ingen ændringer 

8.    Valg af formand. 

8.1 PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

9.    Valg af næstformand. 

9.1 KB ønskede at opstille og blev enstemmigt valgt.  

10.  Valg af kasserer 

10.1 HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt. 

11. Valg af revisor. 

11.1 SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12. Valg af ekstern revisor. 

12.1 Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget. 

13. Evt. valg af suppleant for revisor. 

13.1 Ingen blev valgt. Det besluttet det ikke var nødvendigt.  

14. Forslag til kommende arrangementer    

JJ forslog arrangement i Operaen eller Wallmans Sallonger. JJ ville lave et forslag og sende rundt. Wallmans Salonger blev valgt uden protester. Mere herom senere. 

15. Indkomne forslag.

15.1 Omfang af abonnementer. Mange medlemmer har glæde af de nuværende abonnementer og syntes at det ville være ærgerligt at undvære. Det blev derfor besluttet ikke at foretage ændringer.  

15.2 Udvidelse af teknisk analyseprogram med nordisk database. (samlet merudgift 780 p. a. og i alt ca. kr. 2300 kr.) - vedtaget

16. Eventuelt

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 6. marts 2007 i Roskilde

Mødedeltagere:            NB, KB, JMJ, ST, NMJ, SG, MO, CM, ME, SJ, JJ, PES, SR & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR) & KUH

Fraværende:                 

Generelt:

Medlemsmødet blev afholdt i forlængelse af den årlige generalforsamling.

Medlemsmødet blev i høj grad brugt til diskussion af den nuværende markedssituation, samt forventningern til fremtiden, såvel på kort som mellemlangt sigt.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Ementor - ca. kr. 200.000 med stramt SL

 • Supplerende køb af VWS for ca, kr. 125.000 med stramt SL

Yderligere planlagte køb - afhængig af markedsstemningen i den kommende uge:

 • Volvo, ca. kr. 200.000, stramt SL

 • NKT, ca. kr. 200.000, stramt SL

 • Novozymes, ca. kr. 200.000, stramt SL

 • FLS, ca. kr. 200.000, stramt SL

OBS-listen:

 • Royal Unibrew

 • IC Company

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 7. februar 2007 i Holbæk

Mødedeltagere:            NB, KB, JMJ, CM, ME, SJ, JJ, PES, SR & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), KUH, ST, NMJ, SG & MO

Fraværende:                 

Generelt:

Medlemsmødet blev afholdt i forlængelse af et besøg i Sparekassen Sjællands hovedsæde i Holbæk. Tak til sparekassen Sjælland for et spændende arrangement.

Der var enighed om at påbegynde en generel omlægning af porteføljen, med baggrund i den nu lange periode med konstant stigende aktiekurser.    

Salg af aktier:

 • FLS

 • Rockwool

 • Carlsberg

Køb af aktier:

 • Køb af Nordea - ca. kr. 100.000

 • Køb af XACT BEAR - ca. kr. 100.000

OBS-listen:

 • Sanistål

 • Bavarian Nordic

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 2. januar 2007

Mødedeltagere:            NB, KB, JMJ, NMJ, CM, SG, SJ, KUH, PES, SR & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), ME & MO

Fraværende:                JJ (idømt bøde på kr. 50,00!)

Generelt:

Der forelå 4 ansøgninger om aktivt medlemskab af klubben. Efter afstemning blev CM's kandidat "ST" (Simon) valgt som nyt medlem pr. 1. januar 2007. ASK200 byder Simon velkommen i ASK2003. Der blev gjort foreløbig status på ekstraordinære indbetalinger pr. 1. januar 2007, hvilket beløber sig til ca. kr. 130.000 excl. Simons indskud. SL/PP blev justeret op for de fleste af vores aktiver.    

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Køb af DSV for ca. kr. 100.000

 • Supplerende køb af FLS

 • Supplerende løb af VWS

 

OBS-listen:

 • AP Møller Mærsk

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 5. december 2006

Mødedeltagere:            NB, SG, MO, NMJ, CM, KB,  JMJ, PES, SR, ME & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), JJ, SJ & KUH

Fraværende:                 

Generelt:

Medlemsmødet startede som, traditionen foreskriver, med en hyggelig julefrokost.

PES orienterede om:

 • at evt. forslag til nyt medlem pr. 1. januar skal mailes til PES inden medlemsmødet i januar 2007.

 • at der kan foretages ekstraordinært indskud i klubben pr. 1. januar 2007. HBH udsender mail herom.

 • overvejelser om adgangsbegrænsning på hjemmesiden.

 • overvejelser om fordele ved presseomtale af ASK2003. PES arbejder videre på ideen.

 • en henvendelse fra Sparekassen Sjælland som har inviteret os på besøg i Deres Holbæk afd.

 • at PES, KB og HBH besøger DAF Vestsjælland, formentlig i marts 2007, for at fortælle om ASK2003.

 • status på nye mødelokale fra foråret 2007. Vi kan holde møder som vanligt frem til marts 2007, hvorefter vi skal finde nye mødelokaler.

  Efter medlemsmødet har det desværre vist sig, at det kan blive problematisk med at anvende det omtalte nyt mødelokale beliggende centralt i Roskilde. Dette bliver afklaret medio januar 2007.

Salg af aktier:

 • Nordea 

Køb af aktier:

 • FLS, mellem risiko

 • VWS, mellem risiko

 • Maconomy, høj risiko 

OBS-listen:

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 7. november 2006

Mødedeltagere:            NB, SG, CM, KB, JJ, JMJ, SJ, PES, SR, ME & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), MO, NMJ & KUH

Fraværende:                 

Generelt:

Der blev budt velkommen til CM som er overgået til aktiv medlemskab igen.

Porteføljen blev gennemgået, og der blev ikke fundet anledning til omlægning. PP blev justeret for de fleste aktiers vedkommende.  

PES orienterede om henvendelse fra DAF Vestsjælland. PES, HBH og måske KB besøger DAF Vestsjælland i det tidlige forår 2007 for at fortælle om os selv. 

Nye mødelokale fra foråret 2007 blev drøftet. HBH arbejder videre med løsningen om at anvende nyt mødelokale centralt i Roskilde.

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen 

OBS-listen:

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 3. oktober 2006

Mødedeltagere:            NB, SG, JMJ, NMJ, SJ, SR, ME, MO & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), (CM), PES, KB, JJ & KUH

Fraværende:                 

Generelt:

Porteføljen blev gennemgået, og der blev ikke fundet anledning til omlægning. SL/PP blev justeret for de fleste aktiers vedkommende.  

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Ingen 

 

OBS-listen:

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 5. september 2006

Mødedeltagere:            NB, KB, JMJ, NMJ, PES, JJ, SR & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), (CM), SG, SJ, ME, MO & KUH

Fraværende:                 

Generelt:

Det blev aftalt at foretage hensættelser af en del af de beløb som passive medlemmer indbetaler til administrationskontoen. Dette med henblik på opsparing til større anskaffelser, såsom projektor og lignende.  

Salg af aktier:

 • Højgaard Holding B 

Køb af aktier:

 • Køb af Capinordic, 2.400 stk., høj risiko, SL 23,00

 • Køb af Rockwool B, 100 stk., mellem risiko, SL 780,00

 • Køb af Nordea, 800 stk., lav risiko, SL 70,00

 • Køb af Carlsberg B, 150 stk., mellem risiko, SL 430,00

 • Køb af Novozymes, ? stk., mellem risiko, SL

 

OBS-listen:

 • Danske Bank

 • NovoNordisk

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 4. juli 2006

Mødedeltagere:            NB, KB, SG, NMJ, SJ & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR), (CM), JMJ, PES, ME, MO & KUH

Fraværende:                JJ & SR (begge idømt bøde på kr. 50,00!)

Generelt:

Et hyggeligt medlemsmøde som var præget af, at vi er gået ind i sommerferieperioden. Mødet blev afkortet en smule således at vi kunne nå hjem og se 2. halvleg af VM-semifinalen mellem Tyskland og Italien (kampen endte i øvrigt 2-0 til Italien efter 2 scoringer i de sidste minutter af den forlængede spilletids 2. halvleg).

Der blev fastlagt SL på Højgaard Holding og Genmab.

På opfordring blev Parken drøftet, men blev fundet overvurderet. 

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Køb af Bang & Olufsen B, 150 stk.

 • Køb af DSV, 50 stk., som skal suppleres i løbet af juli alt hvis markedet udviser stabilitet.

 

OBS-listen:

 • Danske Bank

 • DSV

 • Rockwool

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 6. juni 2006

Mødedeltagere:            NB, SR, JMJ, ME, MO, PES, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud (passivt medlem):     (BR) KB, SG, CM, & KUH

Fraværende:         

Generelt:

Udover at prøve habitter, brugte vi en hel del tid på at drøfte strategi som følge af de seneste ugers turbulens på aktiemarkederne. På trods af de usikre markeder var der enighed om at foretage yderligere opkøb i markedet, dog over en vis periode afhængig af den kommende tids generelle udvikling på aktiemarkedet.

SL/PP blev drøftet men ingen justeringer blev foretaget.

HBH orienterede om at CM har ændret status til passivt medlem.

Tak til SJ for et hyggeligt arrangement!

Salg af aktier:

 • Ingen 

Køb af aktier:

 • Spekulativt supplerende køb af 3.000 stk. Ementor (Norge) med baggrund i forventning om et positivt regnskab i juli 2006.

 • Køb af Danisco, 200 stk.

 • Køb af Pharmexa, 2.000 stk.

 • Køb af Højgaard Holding B, 100 stk., som skal suppleres i løbet af juni/juli alt afhængig af om markedet retter sig til det bedre.

Derudover blev det endvidere besluttet at foretage køb af aktier i Genmab og Rockwool, ligeledes i løbet af juni/juli men også her afhængig af om markedet retter sig.  

 

PES og HBH fastlægger SL/PP een af den kommende dage!

 

 

OBS-listen:

 • Danske Bank

 • Genmab

 • Rockwool

 

 

Til toppen

 

 

 

Medlemsmøde 2. maj 2006

Mødedeltagere :     NB, KB, SR, JMJ, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   SG, BR, CM, MO, PES, ME & KUH

Fraværende:         

Generelt:

De nye vedtægter blev underskrevet af de fremmødte.

JJ havde nogle gode forslag med til hvor vi kan afholde vores planlagte "millionfest". JJ sender mail til medlemmerne.

Det blev aftalt at næste medlemsmøde den 6. juni 2006 afholdes i SJ's forretning i Taastrup, hvor der vil blive lejlighed til at prøve habitter! SJ sender mail til medlemmerne. 

SL/PP blev, for nogle aktivers vedkommende, strammet betydeligt op.

Salg af aktier:

 • Lundbeck (begrundet i bekymring om yderligere svækkelse af USD)

Køb af aktier:

 • Supplerende køb af Ementor (Norge), 15.000 stk.

 • Supplerende køb af Nordea, 600 stk.

 • Supplerende køb af Rockwool B, 100 stk.

 • Køb af 400 stk. Det Norske Olieselskab (DNO), meget høj risiko

 • Køb af 400 stk, TKDV, høj risiko 

OBS-listen:

 • Danske Bank

 • Investeringsforeninger Rusland og Indien

 

 

Til toppen

 

 

Medlemsmøde 4. april 2006

Mødedeltagere :     NB, SG, KB, SR, JMJ, PES, NMJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   BR, CM, MO, ME & KUH

Fraværende:          JJ

Generelt:

Passage af kurs 300 for en andel i ASK2003 blev behørigt fejret med en flaske XO.

Salg af aktier:

 • Sparindex Japan Value

Køb af aktier:

 • Ementor (Norge), 15.000 stk., høj risiko

OBS-listen:

 • Vestas

 • Investeringsforeninger Rusland og Indien

 

 

 

Til toppen

 

 

Referat fra den 3. ordinære generalforsamling

Dato: 7. marts 2006, kl. 18.00 

Sted: Roskilde

Referent: PES

Mødedeltagere: JJ, CM, ME, KB, KUH, BR, SR, PES, JMJ, NMJ, NB, SJ, HBH

Afbud: BR

Dagsorden: Ifølge vedtægter. 

1. Valg af dirigent 

HBH blev valgt til dirigent. 

2. Valg af referent 

PES blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning

PES tog sig af beretningen:

”2005 var et generelt flot år for de fleste på aktiemarkedet. Det var klubbens 3. leveår og som aktieklub havde vi et imponerende afkast på 51,6%! Også set i forhold til de indeks som vi sammenligner vores afkast med, nemlig OMXCB og OMXC20, som havde afkast på henholdsvis 42% og 37%. Alt i alt kan vi særdeles tilfredse!

Der blev afholdt 10 medlemsmøder i 2005, herunder 2 spændende virksomhedsbesøg på Forstædernes Bank og Pharmexa. Vi fortsatte hovedreglen med at holde vores medlemsmøder den første tirsdag i måneden og der har været et meget flot fremmøde igennem hele året, hvilket jo også er med til at gøre det hele sjovere for os alle! Med hjemmebag og en kold pilsner i pausen har møderne efterhånden udviklet sig til et hyggeligt og uformelt arrangement som nok ikke kan blive meget bedre.

Vi skal dog ikke tro at træerne vokser ind i himlen og at vi konstant vil opleve fremgang i vores investeringer, men i stedet huske på at der sagtens kan komme år, hvor vi måske ikke har tilfredsstillende afkast eller måske ligefrem vil vi opleve tab. Heldigvis har vi en forholdsvis stram, fornuftig og effektiv SL/PP politik som begrænser evt. tab ved vores investeringer og dermed ligger en vis form for sikkerhedsnet under vores investeringer.

2005 var også året hvor vi passerede vores første rigtige milepæl med 500.000 kr. i kapital og med hastige skridt på vej den første million kan man vist godt kalde ASK2003 for en gedigen succes i dens endnu korte levetid. Hvem ved ikke hvad klubben kan udvikle sig til, hvis vi fortsætter i det tempo? ASK2003 vil hele tiden  udvikle sig og formodentlig helt naturligt ændre sin nuværende form, politik og måden den bliver drevet på, i takt med den investerede kapitals omfang og klubbens sammensætning.

Henriks ihærdige engagement og initiativrighed skaber ganske enkelt ASK2003 og med udgangspunkt i gode investeringer, en flot hjemmeside (som eksterne gerne vil kopiere) samt et godt mix af deltagende medlemmer, håber vi at det fremover også vil være sjovt og lærerigt at være medlem i ASK2003.

Alt i alt kan man vist sige at 2005 var et godt år for os og klubben er sund og udvikler sig i en særdeles givtig retning. Med håb om at mange gode investeringer venter os forude!

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.  

4.   Kassererens beretning, herunder gennemgang og godkendelse af årsregnskab

HBH tog sig af beretningen. Årsrapporten for 2005 blev kort gennemgået meget overordnet, herunder realiserede og urealiserede kursgevinster. Årsrapporten blev derefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

5.   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud.

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets overskud til næste år. Ingen medlemmer ønskede udbetaling af udbytte/overskud, så bestyrelsens forslag blev vedtaget.

6.   Fastlæggelse af indskud

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 500 pr. måned. Dette blev vedtaget. Enkelte medlemmer ytrede ønske om at øge månedlige indskud og dette blev kort diskuteret. Det blev besluttet at afvente til årsskiftet ved evt. indbetaling af større engangsindskud.

7.   Fastlæggelse af administrationsbidrag

7.1 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:

 • Passive medlemmer indbetaler til administrationskassen på lige vilkår med aktive medlemmer.

 • Derudover skal der indbetales ekstra administrationsgebyr til klubbens konto for administrationsbidrag som følger:

 • Seneste hver den 31. juli skal der indbetales 0,7% af medlemmets samlede indestående pr. den 30. juni samme år.

 • Senest den 31. januar skal der indbetales 2% af medlemmets andel af det forudgående  års nettooverskud.

Forslaget blev vedtaget.

8.      Valg af formand

8.1    PES genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.

9.      Valg af næstformand

9.1    KB ønskede at opstille og blev enstemmigt valgt.

10.    Valg af kasserer

10.1  HBH genopstillede og blev enstemmigt genvalgt.

11.    Valg af revisor

11.1  SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12.    Valg af ekstern revisor

12.1  Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget.

13.    Evt. valg af suppleant for revisor

13.1  ME blev enstemmigt valgt

14.    Passive medlemmer problematik og heraf ændringer i vedtægter

14.1 Bestyrelsen foreslog ændringer i vedtægter omkring passive/aktive medlemmer samt at perioden for bestemmelse af 1. statusskift fra aktiv til passiv medlemskab er fra 30. juni 2005 til 1. juli 2006.

Følgende § 7 blev foreslået vedtaget:

"Medlemskab:

Der kan maksimalt optages 15 aktive medlemmer i klubben. Herudover kan klubben have et antal passive medlemmer hvilke tidligere har været aktive.

Nye medlemmer:

Optagelse af et nyt medlem kan kun ske, såfremt ingen af de tilstedeværende er imod. Et potentielt medlem skal anbefales af et medlem. Ansøgningen behandles på et medlemsmøde.

Klubben forbeholder sig ret til at afvise en ansøger uden begrundelse. Ved optagelse af et nyt medlem skal denne, med sin underskrift, tilslutte sig vedtægterne. Det nye medlem skal indbetale et startbeløb og det første månedlige indskud. Dette vil give medlemmet en andel af klubben i overensstemmelse med klubbens vedtægter og ud fra enhedernes værdi på optagelsestidspunktet.

Overgang fra aktivt medlemskab til passivt medlemskab.

Medlemmer som i forudgående kalenderår har deltaget i mindre end 4 medlemsmøder, ved almindelig mødehyppighed på 10 til 11 medlemsmøder om året, ændrer automatisk status til passivt medlem pr. den efterfølgende 1. januar. Undtaget herfor er eksempelvis sygdomstilfælde, midlertidige udlandsophold m.m. I tvivlstilfælde træffer bestyrelsen beslutning. Et medlem der skifter status til passivt medlem kan samtidig hermed blive skrevet på venteliste til aktivt medlemskab, men dog uden at have fortrinsret i forhold til øvrige på ventelisten.

Passive medlemmer.

Passive medlemmer kan udelukkende være tidligere aktive medlemmer. Der kan altså ikke optages udefrakommende som passive medlemmer. Et passivt medlem som igen ønsker aktivt medlemskab kan uden videre ændre status til aktivt medlem såfremt medlemsbegrænsningen på 15 aktive medlemmer kan overholdes. Såfremt medlemsbegrænsningen på 15 aktive medlemmer forhindre et passivt medlem i at skifte status til aktivt medlem, vil vedkommende blive skrevet på en venteliste.  

For passive medlemmer gælder følgende:

 • Passive medlemmer har ikke stemmeret på medlemsmøder

 • Passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlinger

 • Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsesposter mm.

 • Passive medlemmer kan deltage i maksimalt 2 medlemsmøder om året, heraf ét i forbindelsen med      den årlige generalforsamling.

 • Passive medlemmer indbetaler indskud, herunder evt. ekstraordinære på samme vilkår som aktive medlemmer

 • Ønsker et passivt medlem udbetaling af (dele af) sine andele i klubben, følges de normale procedure herfor.

 • Passive medlemmer indbetaler til administrationskassen på lige vilkår med aktive medlemmer.

 • Derudover skal der indbetales ekstra administrationsgebyr til klubbens konto for  administrationsbidrag som følger:

 • Seneste hver den 31. juli skal der indbetales 0,7% af medlemmets samlede indestående pr. den 30. juni samme år.

 • Senest den 31. januar skal der indbetales 2% af medlemmets andel af det forudgående  års nettooverskud.

Statusskift fra aktivt medlem til passivt medlem og omvendt sker altid pr. 1. januar uanset at medlemmet i praksis har ændret status i løbet af et kalenderår.   

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt med 14 dages varsel til udgangen af den måned medlemmet ønsker at udtræde, til et medlem af bestyrelsen.

Beløbet, der skal betales til medlemmet, der forlader klubben, fastsættes ved at gange medlemmets antal enheder med den enhedsværdi, der er gældende ultimo den måneden hvori udmeldelsen finder sted. Betaling til det medlem, der forlader klubben, skal ske senest 4 måneder efter udmeldelsen er modtaget. 

Hvis et medlem skulle afgå ved døden eller af anden årsag ophøre med at være medlem, skal dennes vurderede andel af klubbens aktiver udbetales til medlemmet eller arvingerne.

Evt. andel af indestående på administrationskontoen tilfalder klubben, og udbetales altså ikke til det medlem der forlader klubben.

Eksklusion: 

Hvis et medlem skulle gå konkurs, blive umyndiggjort, opfører sig uhensigtsmæssigt i forhold til de andre medlemmer eller skade klubbens rygte, er klubben berettiget til, efter en skriftlig advarsel, at ekskluderer medlemmet. Stillingstagen til hvorvidt der skal gives skriftlig advarsel sker ved et medlemsmøde. Et medlem skal dog have mulighed for at forklare sig inden der gives en evt. skriftlig advarsel. Skriftlig advarsel kræver minimum 2/3 flertal.

Et medlem kan kun ekskluderes hvis ALLE medlemmer står inde for det. Et medlem, der ekskluderes, skal orienteres skriftligt og have sin vurderede andel af klubbens aktiver udbetalt jf. § 7 afsnit Udmeldelse.

Forpligtelser:

Ingen medlemmer har ret til på klubbens vegne at skabe forpligtelser, der rækker ud over klubbens beholdning. Ingen medlemmer må skabe nogen forpligtelser på klubbens vegne uden skriftlig tilladelse.”

Efter en del diskussion blev forslaget vedtaget.

15.   Samlet godkendelse af nye vedtægter

15.1 Bestyrelsen foreslog yderligere følgende ændringer/tilføjelser i vedtægter:

Under § 3 ”Bestyrelse” foreslås tilføjet: ”I perioder kan bestyrelsen, undtagelsesvis og med generalforsamlingens accept, bestå af formand og kasserer.”

Under § 8 ”Medlemsmøder” foreslås ændret til: ”Der tages kort referat til hvert møde. Som hovedregel udpeges referenten blandt bestyrelsesmedlemmerne. Referater udsendes ikke til medlemmerne, men vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside kort tid efter hvert møde.” 

Ændringer og forslag blev godkendt.

16. Forslag til kommende arrangementer    

Der blev nedsat et ”festudvalg” bestående af JJ som skal undersøge mulighederne for fejring af kommende ”vores første million fest”, herunder evt. med 1 overnatning med ægtefælle/partner.

18. Indkomne forslag.

Ingen forslag.

19. Eventuelt

Det blev foreslået at vi ændrer navn til et mere regionalt bestemt område som f.eks. ASKKøbenhavn.

Det blev foreslået at afsætte penge til f.eks. restaurantbesøg i forbindelse med medlemsmøder og andre sociale arrangementer. Det blev kort diskuteret hvad vi skulle bruge pengene i administrationskassen til. Det blev besluttet at fortsætte nuværende omk. forbrug som hidtil.

Tak for en rigtig god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 7. marts 2006

Mødedeltagere :     MO, NB, SG, KB, CM, SR, JMJ, PES, KUH, ME, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   BR

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • SAS, 600 stk., mellem risiko

 • Rockwool B, 50 stk., mellem risiko

OBS-listen:

 • Vestas

 • Investeringsforeninger Rusland og Indien

 

Medlemsmøde 7. februar 2006

Mødedeltagere :     MO, NB, CM, SR, JMJ, PES, KUH, ME, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   BR, SG & KB

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Salg af aktier:

 • SAS

Køb af aktier:

 • LNH, 5.000 stk., meget høj risiko

 • Satair, 300 stk., mellem risiko

 • Lundbeck, 300 stk., mellem risiko (400 stk. er købt idet handelspoststørrelsen er 200 stk!)

 • Jyske Invest Kina, 200 stk., mellem risiko

OBS-listen:

 • NKT

 • B&O

 

Medlemsmøde 6. januar 2006

Mødedeltagere :     SG, NB, SR, KB, PES, JMJ, KUH, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   CM, MO, BR & ME

Fraværende:          Ingen

Generelt:

PES gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med den seneste tids debat om passive medlemmer. Der var bred opbakning til forslaget, hvorfor alt tyder på vedtagelse på den kommende generalforsamling.

Det blev aftalt at det er mødefrekvensen fra den 30. juni 2005 til 1. juli 2006 der i første omgang vil være afgørende for om nogle medlemmer skifter status til passivt medlem, altså med virkning fra den 1. juli 2006.

Første opkrævning af ekstra administrationsgebyr for passive medlemmer vil således ske i juli 2006. Fremover følges kalenderåret for beregning af mødefrekvens, 1. gang således i perioden 1. januar 2006 til 31. december 2006. Aktive medlemmer skal deltage i min. 4 medlemsmøder pr. år.

Der var enighed om at der skal fastsættes et minimums indskud for udefrakommende nye passive medlemmer, ligesom der var enighed om at fastsætte en medlemsbegrænsning for aktive og passive medlemmer på maks. 25 personer.

Øvrige bestemmelser for passive medlemmer, herunder takster for betaling af ekstra administrationsbidrag vil fremgå af forslag til vedtægtsændringer som snart udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Salg af aktier:

 • TDC

Køb af aktier:

 • TopoTarget, 1.500 stk., høj risiko

 • Pharmexa, 1.500 stk., høj risiko

 • TrygVestas, 100 stk., lav risiko (150 stk. er købt!)

 • Danisco, 100 stk., lav risiko

 • Vestas, 400 stk., høj risiko

 • Nordea, 600 stk., lav risiko

 • Sparindex Japan Value, ca. 600 stk. mellem risiko.

OBS-listen:

 • NKT

 • B&O

 

 

Medlemsmøde 6. december 2005

Mødedeltagere :     SG, MO, NB, SR, JMJ, KUH, ME, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   CM, PES, KB & BR

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Bestyrelsen havde inden mødet udsendt mail til alle medlemmer med angivelse af maksimale beløb for ekstraordinære indbetalinger pr. 1. januar 2006. Maks. beløbet udgør kr. 10.000 over det medlem som har det største indestående i december 2005.

HBH havde et indlæg om de nye regler for aktieavancebeskatning som forventes at træde i kraft den 1. januar 2006.

HBH orienterede om bestyrelsens overvejelser omkring passive medlemmer, med baggrund i BR's tidligere henvendelse til bestyrelsen herom. (se evt. mødereferatet for august 2005), samt med baggrund i den jævne strøm af henvendelser fra personer som ønsker af blive medlem af aktiespareklubben.    

Bestyrelsen arbejder med en løsning med følgende hovedpunkter:

 • Nuværende medlemmer som deltager i under 4 medlemsmøder pr. år ændre automatisk status fra aktivt til passivt medlem.

 • Passive medlemmer har stemmeret på - og kan deltage i - generalforsamlinger.

 • Herudover kan passive medlemmer deltage i medlemsmøderne i december måned (julefrokost) samt evt. yderligere et medlemsmøde om året efter nærmere aftale.

 • Passive medlemmer har ikke stemmeret på medlemsmøder.

 • Passive medlemmer betaler til administrationskassen på lige fod med aktive medlemmer.

 • Herudover vil der blive opkrævet yderligere administrationsbidrag beregnet enten som en fast procentsats af medlemmets indestående i foreningen eller som en fast procentsats at årets afkast, eller som en kombination af dem begge.    

Bestyrelsens oplæg blev drøftet og HBH anmodede derefter medlemmerne om en tilkendegivelse af hvorvidt bestyrelsen skal arbejde videre med forslaget som skitseret, med henblik på evt. vedtagelse på den kommende generalforsamling.

Flere medlemmer udtrykte OK til forslaget, med den begrundelse at der må forventes en vis aktiv indsat (mødedeltagelse) fra de enkelte medlemmer, idet netop en vis aktiv deltagelse har været hele grundtanken med klubben's etablering. På forespørgsel om hvor mange medlemmer der evt. vil blive omhandlet svarede HBH at det drejede sig om 2-3 medlemmer, herunder BR som har rejst spørgsmålet over for bestyrelsen med baggrund i manglende aktiv deltagelse. Et enkelt medlem mente, at det skal sikres at et passivt medlem til enhver tid skal have ret til, og mulighed for, straks at skifte status fra passivt til aktivt medlem.

Bestyrelsen fik bred opbakning til at arbejde videre med et løsningsforslag med henblik på evt. vedtagelse på den kommende generalforsamling. 

 

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Supplerende køb af 400 stk. GN Store Nord, mellem risiko, mellem lang sigt,

 • Live Networks Holdning, 7.500 stk., Meget høj risiko, SL ca. 15%

OBS-listen:

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. november 2005

Mødedeltagere :     SR, JMJ, KUH, ME, PES, NMJ, JJ, SJ, & HBH   

Afbud :                   NB, CM, SG, MO, KB & BR

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Ekstra indbetalinger pr. 1. januar 2006 blev drøftet. Det aftaltes at der kan indskydes op til maks. kr. 10.000 over det medlem som har det største indestående ultimo december 2005. HBH udarbejder opgørelse over maks. indskud for hvert enkelt medlem, hvilken udsendes pr. mail medio/ultimo december 2005.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Greentech Energy Systems, 600 stk., høj risiko, lang sigt, SL 43,00

 • GN Store Nord, 400 stk., mellem risiko, mellem lang sigt, SL 69,00

 • SAS, 800 stk., mellem risiko, lang sigt, SL 62,00

 • Sparindex Japan Value - Afventer til næste medlemsmøde jvf. den udsendte mail!

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. oktober 2005

Mødedeltagere :     SR, JMJ, KUH, ME, KB, PES, NMJ, SJ, NB, CM, SG & HBH   

Afbud :                   MO, JJ & BR

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Der blev indbetalt til administrationskassen.

Salg af aktier:

 • Glunz & Jensen

Køb af aktier:

 • RTX Telecom, 300 stk., Høj risiko

 • Genmab, 300 stk., Høj risiko

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 30. august 2005

Mødedeltagere :     SR, JMJ, KUH, ME, KB, PES, NMJ, JJ & HBH   

Afbud :                   SJ, NB, CM, SG, MO & BR

Fraværende:          Ingen

Generelt:

Bestyrelsen har modtaget en ekstern forespørgsel om mulighed for kopiering af vores samlede administrative setup. PES følger op.

På foranledning af BR blev det drøftet hvorvidt klubben skal åbne op for passive medlemmer, således at nuværende medlemmer evt. har mulighed for at ændre status fra aktivt medlem til passivt medlem, og således at der ikke optages pladser nu hvor vi ofte modtager forespørgsler om mulighed for medlemskab.

Klubbens målsætning, politik og strategi blev justeret. Bl.a. har vi indført begrebet "Protect profit" som erstatning for stoploss i de tilfælde hvor den fastsatte grænse for salg medfører et positivt afkast. Desuden er flere procentgrænser ændret (sænket) som følge af den voksende formue.  

Der var interesse for muligheden for ekstraordinære indbetalinger pr. 1. jan 2006 i lighed med tidligere år. Bestyrelsen udarbejder forslag.

 

Salg af aktier:

 • Pharmexa (50 %)

Køb af aktier:

 • Glunz & Jensen, 500 stk., Meget høj risiko, stoploss: 73,00

 • Genmab, 300 stk., Meget høj risiko

 • Vestas, 200 stk., Mellem risiko

 • Novozymes, 100 stk., Lav risiko.

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 7. juni 2005

Mødedeltagere :     NB, JMJ, KUH, PES, SJ, JJ, SG og HBH   

Afbud :                   NMJ, SR, ME, BR og KB

Fraværende:          MO og CM (50 kr. i bøde til adm. kassen!)

Generelt:

100 stk. aktier i DLH er købt den 26. maj 2005 efter forslag fra bestyrelsen.   

Der forelå endnu en uopfordret forespørgsel om medlemskab. Emnet tages op igen til efteråret. 

Salg af aktier:

 • Thrane

Køb af aktier:

 • Ingen

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. maj 2005

Mødedeltagere :     NB, JMJ, NMJ, SR og HBH   

Afbud :                   MO, KUH, PES, CM, ME, BR, SJ og KB

Fraværende:          SG og JJ (50 kr. i bøde til adm. kassen!)

Generelt:

Tina og Anne Marie havde igen sørget for hjemmebag til mødet. Trods det lave fremmøde blev der spist pænt op :-) HBH oplyste at han arbejder på et eksternt indlæg om investering i obligationer, på ét af vores kommende medlemsmøder.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • Nowaco, 50 stk. a ca. kurs 700,00, mellem risiko, stoploss: 655,00

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 5. april 2005

Mødedeltagere :     PES, SR, KB, JMJ, NB, NMJ

Afbud :                   MO, SG, JJ, CM, ME, BR, SJ, HBH

Fraværende:          KUH (50 kr. i bøde til adm. kassen!)

Generelt:

Der er ønske om foredrag om obligationer således vi kan overveje at lægge en del af investeringerne i obligationer. Der blev indbetalt 100 kr. til administrationskassen.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • H+H International, for ca. 63.000 kr. (40 x 1.560), mellem risiko, stoploss: 1.450.

 • ØK, for ca. 36.000 kr., mellem risiko, stoploss: 319.

 • Rockwool B for ca. 41,700 kr., mellem risiko, stoploss 389.

 • Topsil for ca. 20.000 kr., stoploss 0,34, høj risiko.

 • Thrane & Thrane for ca. 20.000 kr. stoploss 225,00, høj risiko.

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. marts 2005

Mødedeltagere :     JJ, CM, ME, KB, KUH, BR, SR, PES, JMJ, NMJ, NB, SJ, HBH

Afbud :                   MO, SG

Fraværende:          -

Generelt:

Bestyrelsen fremlægger forslag til nye stoploss, primært for de selskaber som fremlægger regnskaber i de kommende uger, umiddelbart efter regnskabernes offentliggørelse.

På OBS-listen til næste møde:

Topsil - CM undersøger.

Salg af aktier:

 • Ingen

Køb af aktier:

 • For ca. 50% af likvid beholdning: Maconomy, høj risiko, stoploss 14,50

 • For ca. 50% af likvid beholdning: SAS, mellem risiko, stoploss: kurs 57,00

Til toppen

 

Medlemsmøde 1. februar 2005

Mødedeltagere :     JJ, CM. PES, JMJ, NMJ, NB, SG, SJ, HBH

Afbud :                   MO, ME, KB, KUH, BR, SR

Fraværende:          -

Generelt:

Den meget positive udvikling blev fejret på behørig vis med champagne (sponseret af JJ), kransekage (sponseret af Tina & HBH) og kage (sponseret af Anne & NB). Stor tak til pigerne for velsmagende hjemmebag :-)

En henvendelse fra et potentielt nyt medlem blev drøftet. Der var enighed om at emnet omkring medlemsantal og evt. oprettelse af venteliste mm. bør (skal) behandles på den kommende generalforsamling.     

Salg af aktier:

 • 200 stk. H. Lundbeck

Køb af aktier:

 • 20 stk. Københavns Lufthavne, mellem risiko, stoploss: kurs 1.140,00.

 • 1.500 stk. Olicom, høj risiko, stoploss: kurs 9,00

Kommende møder, herunder den kommende generalforsamling blev fastsat, se mødekalenderen.

Til toppen

 

Medlemsmøde 11. januar 2005

Mødedeltagere :     MO, ME, JJ, PES, BR, JMJ, NMJ, SR, NB, SG, SJ, HBH

Afbud :                   CM, KB, KUH

Fraværende:          -

Generelt:

Det blev et kort møde på JJ's arbejdsplads i Gentofte, ovenpå det spændende besøg hos Pharmexa i Hørsholm. den 4. januar 2005 havde vi ligeledes været til et spændende arrangement hos Forstædernes Bank i Glostrup.    

Salg af aktier:

 • Ingen.

Køb af aktier:

 • 300 stk. Glunz & Jensen, mellemlang investeringshorisont, meget høj risiko, stoploss: MA50/2dage.

 • 200 stk. NKT, lang investeringshorisont, mellem risiko, stoploss: MA50/200.

 • 300 stk. H Lundbeck, lang investeringshorisont, mellem risiko, stoploss: MA30/100.

 • Vi har dog kun købt 200 stk. H Lundbeck, grundet manglende likvide midler på vores brokerkonto!

Til toppen

 

Referat fra den 2. ordinære generalforsamling

Dato:                    1. marts 2005, kl. 19.00 

Sted:                     Roskilde

Referent:               PES 

Mødedeltagere:      JJ, CM, ME, KB, KUH, BR, SR, PES, JMJ, NMJ, NB, SJ, HBH

Afbud:                   MO, SG 

Dagsorden :             Ifølge vedtægter. 

 

1.                   Valg af dirigent 

                  HBH blev valgt til dirigent. 

2.                   Valg af referent 

                  PES blev valgt som referent. 

3.                   Formandens beretning 

Først blev der uddelt en stor tak til HBH for det store arbejde han gør for klubben.

PES tog sig af beretningen:

"2004 var ASK2003's 2. leveår og som aktieklub havde vi en udvikling i overhalingsbanen på aktiemarkedet! 2004 var generelt et positivt år på aktiemarkedet, men med et afkast på 23,8% distancerede vi vores benchmarks KBX og KFX, som havde afkast på henholdsvis på 20,7% og 17,3%. Alt i alt kan vi vist godt være mere end tilfredse!

Der har været afholdt 10 medlemsmøder i 2004, herunder et besøg på Københavns fondsbørs. Vi fortsatte hovedreglen med at holde vores medlemsmøder den første tirsdag i måneden. I foråret var fremmødet på medlemsmøderne forholdsvis lav med 4-6 medlemmer pr. gang. Dette ændrede sig dog efter sommeren og vi var i efteråret i snit ca. 9 - 14 medlemmer pr. gang og det er flot. Der har været afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder.

Vi fik også 2 nye medlemmer i 2004, nemlig Niels Munk Jensen og John Jacobsen. Desværre valgte Martin Schødt efter eget valg at udtræde i februar.

I juni/juli fik vi lavet et spørgeskema til alle medlemmerne, hvor 14 ud af 15 medlemmer meldte tilbage og det skal I have en stor tak for da det gav os noget at arbejde efter. På baggrund af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen, blev. det bl.a. besluttet at lave flere udenbys arrangementer og vi fik udarbejdet en ny investeringsstrategi.

Vi passerer snart en vigtig milepæl i klubbens relative korte liv, nemlig at vi forhåbentligt snart runder 500.000 kr. i kapital. Takket være bl.a. en imponerende hjemmeside og nogle flotte afkast, modtager vi nu henvendelser om medlemsskab fra personer med en lang investeringserfaring. Tilmed er der firmaer som kontakter os fordi de gerne vil holde foredrag for os! Alt i alt kan man vist sige at 2004 var et godt år for os og klubben er sund og udvikler sig i en givtig retning.

Med håb om fortsat mange gode investeringer forude!"

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.  

4.                   Kassererens beretning 

HBH tog sig af beretningen. Årsrapporten for 2004 blev gennemgået meget overordnet.

Årsrapporten blev derefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

5.                   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud 

5.1 Bestyrelsen foreslog at overføre årets overskud til næste år. Dette blev vedtaget.

6.                   Evt. vedtagelse af indskud 

6.1 Bestyrelsen foreslog uændret indskud på min. kr. 200 og maks. kr. 500 pr. måned. Dette blev vedtaget.

7.                   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

7.1 Bestyrelsen foreslog at klubben (administrationskassen) yder kassereren tilskud til diverse abonnementer på kr. 1.000 pr. år. Dette blev vedtaget.

7.2 PES foreslog at klubben (administrationskassen) betaler 2/3 af HBH's årlige abonnement  på analyseprogram på 1.500 kr. pr. år. Det blev vedtaget at betale hele beløbet.

8.                   Valg af formand

                  PES blev enstemmigt genvalgt som ny formand.

9.                   Valg af næstformand

                  MO blev enstemmigt valgt som ny næstformand.

10.                 Valg af kasserer

                  HBH blev enstemmigt genvalgt som kasserer.

11.                 Valg af revisor

                  SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

12.                 Valg af ekstern revisor 

12.1 Bestyrelsen foreslog at der ikke skulle vælges ekstern revisor. Dette blev vedtaget.

13.                 Evt. valg af revisorsuppleant

                  Ingen valgt.

14.                Fastlæggelse og godkendelse af målsætning, investeringspolitik  

                      og strategi

Den nye målsætning, investeringspolitik og strategi blev kort præsenteret af HBH og efterfølgende godkendt.

15.                Fastlæggelse af medlemsantal som følge af nye henvendelser om

                      medlemskab

Henvendelser blev præsenteret og herefter en livlig diskussion. Det blev besluttet at vi vender tilbage til dem som ønsker medlemskab med meddelelse om at vi i øjeblikket ikke optager flere nye medlemmer. Vi tilbyder dem dog at sætte dem i kontakt med hinanden indbyrdes på grund af den fælles interesse for medlemskab i ASK2003.

16.                Forslag til vedtægtsændring 

16.1 Bestyrelsen foreslog ændring i § 5: "Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig såfremt 2/3 af medlemmerne er tilstede, fysisk eller ved fuldmagt" foreslås ændret til: "Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig såfremt 55% af medlemmerne er tilstede, fysisk eller ved fuldmagt". Dette blev vedtaget.

17.                Forslag til kommende arrangementer 

Det blev foreslået at kontakte ledere fra KFX, KBX selskaber m.m. med henblik på muligt foredrag, virksomhedsbesøg.

Det blev foreslået at kontakte ATP omkring muligt møde om folkebørsen.dk.

18.                Indkomne forslag 

Ingen forslag.

14.                Eventuelt  

Ingen punkter.

Tak for en god generalforsamling og det flotte fremmøde!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Medlemsmøde 7. december 2004

Mødedeltagere :     KB, KUH, MO, ME, CM, BR, JMJ, NMJ, SR, NB, SG, SJ, HBH

Afbud :                   JJ, PES

Fraværende:          -

Generelt:

Der blev udleveret opgørelse over de enkelte medlemmers maksimale ekstraordinære indskud pr. 1. januar 2005. Ekstraordinære indskud skal være indbetalt senest den 6. januar 2004.  

Salg af aktier:

- Ingen

Køb af aktier:

- 300 stk. Glunz & Jensen, mellemlang investeringshorisont, meget høj risiko, stoploss: kurs 29,00

På OBS-listen til næste møde.

- Brdr. Hartmann.

Kommende møder

 

 

 

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 2. november 2004

Mødedeltagere :     JMJ, NMJ, SR, NB, JJ, SG, SJ, PES, HBH

Afbud :                   KB, KUH, MO, ME, CM, BR

Fraværende:          -

Generelt:

Der var enighed om at koge fremtidige mødereferater ned!

Flere medlemmer har udtrykt ønske om at kunne foretage ekstraordinære indskud i klubben i lighed med sidste år. Det aftaltes at der kan foretages ekstraordinært indskud pr. 1. januar 2005 svarende til at det maksimale indskud for hver enkelt medlem maks. må udgøre kr. 5.000 over det samlede indestående, som det medlem der har det største indskud pr. december 2004. Bestyrelsen udsender mail med nærmere detaljer i december 2005.  

Salg af aktier:

- 100 stk. Danisco.

Køb af aktier:

- 200 stk. TDC, mellemlang investeringshorisont, mellem risiko, stoploss: MA50(2dage)

På OBS-listen til næste møde.

- Brdr. Hartmann.

Kommende møder, herunder medlemsmøde med julefrokost den 7. december 2004  blev fastlagt.  

 

Til toppen

 

Medlemsmøde 21. september 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              PES

Mødedeltagere :     KB, JMJ, SR, ME, NB, HBH, JJ, SG, CM, MO, ME, PES

Afbud :                   KH, NMJ

Fraværende:          BR

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

PES fremlagde konklusionerne fra vores spørgeskemaundersøgelse sammen med medlemmernes kommentarer. Spørgeskema er modtaget fra 14 medlemmer ud af 15, så det er flot og tak for imput. Bestyrelsen vil udarbejde forslag til hvordan vi fortsat kan udvikle ASK2003 m.m. ud fra konklusionerne, samt de imput der kom under medlemsmødet. Det blev bl.a. foreslået at vi arrangerede flere eksterne præsentationer af investeringsemner.

Det blev igen opfordret til alle medlemmer, am man melder afbud såfemt man ikke deltager i et medlemsmøde. Dette af praktiske årsager såsom kopiering og kaffebrygning mm.

Af spørgeskemaerne fremkom nogle konkrete forslag:

- Forslag om indførelse af en bøde på kr. 50 til adm. kassen for de medlemmer som ikke melder afbud til et medlemsmøde. Forslaget blev vedtaget.

- Forslag om at administrationskassen fremover afholder samtlige almindelige udgifter i.f.m. medlemsmøderne såsom kaffe, kage, øl og vand. Forslaget blev vedtaget

HBH fremlagde bestyrelsens forslag til ny målsætning, politik og strategi for klubben. Dette skal bl.a. ses i lyset af at der har været flere "uheldige" episoder ved brug af stoploss. Bestyrelsen foretager yderligere justeringer i forslaget i henhold til de bemærkninger der fremkom på mødet. Justeret forslag fremlægges på eet af de kommende møder.       

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 21. september 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

DSV 175 290,43 321,50 5.437,50 10,70 278,00 MA50/MA200 Mellem
Dansico 100 295,50 310,00 1,450,00 4,91 298,00 298,00 Lav
Falck 200 45,12 47,10 395,64 4,38 38,00 41,00 Lav
G4S 1.640 13,64 12,40 -2.039,64 -9,12 11,80 11,80 Lav

 

Kontant ..........  87.562,36

HBH udleverede IKKE regnskab for juni og juli 2004!

 

Realiseret siden sidste medlemsmøde afholdt den 3. august 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 200 stk. Danske Bank 135,75 143,00 1.247,50 4,56
Salg af 500 stk. GN Store Nord 45,30 47,90 1.165,00 5,13
Salg af 200 stk. Genmab 109,50 74,00 -7.235,00 -32,94
Salg af 400 stk. FLS B 80,00 73,00 -2.935,00 -9,15
I alt realiseret -7.757,50

 

Beslutning om køb/salg

Bestyrelsen fremlagde forslag til ny målsætning, politik og strategi som nævnt under generelle meddelelser. Foreløbig blev det vedtaget af vi fremover også kan anvende glidende gennemsnit som stoploss, i.h.t. forslaget.

Salg af aktier:

Ingen ( efter mødet er det dog besluttet at sælge vores beholdning Af G4S aktier) 

Køb af aktier:

2.000 stk. Pharmexa, høj risiko, stoploss 15,00

50 stk. DLH, mellem risiko, stoploss MA50/MA200

200 stk. Auriga, mellem risiko, stoploss MA50/MA200

300 stk. Falck, Lav risiko, stoploss 41,00

Efter mødet er det besluttet at købe yderligere 400 stk. Falck aktier)

Overvej evt. salg af Danisco til næste møde.

Overvej følgende købskandidater til næste møde: ØK, DFDS, Rockwool og Københavns lufthavne. 

                                                                                                                 

Fastsættelse af kommende møder

Næste møder afholdes :

Tirsdag den 2. november 2004 i Roskilde

Tirsdag den 7. december 2004 i Roskilde med smørrebrød 

Tirsdag den 11. januar 2004 i Roskilde

Eventuelt

Intet.

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. august 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              HBH

Mødedeltagere :    KB, JMJ, SR, ME, NB, HBH

Afbud :                  PES, SJ, KH, NMJ, BR

Fraværende:         JJ, SG, CM, MO

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

HBH opfordrede igen alle medlemmer til at melde afbud såfremt de ikke deltager i et medlemsmøde. Dette af praktiske årsager såsom kopiering og kaffebrygning mm.

HBH orienterede om det udarbejdede spørgeskema som skal anvendes til at fastholde og udvikle aktiespareklubben. De medlemmer der ikke har afleveret spørgeskemaet opfordres til snarest muligt af fremsende/maile det til HBH.

HBH orienterede om at vi har modtaget en henvendelse fra Københavns Fondsbørs Plusportal, med tilbud om at vi kan få en nyheds-ticker på vores hjemmeside. Nyheds-tickeren kommer forhåbentligt på vores websted indenfor få uger.      

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 3. august 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

Danske 200 133,50/138,00 143,25 1,500,00 5,52 135,00 - Lav
DSV 75 265,00 310,00 3.375,00 16,98 249,00 278,00 Mellem
GN 500 45,30 51,50 3.100,00 13,69 44,90 48,50 Mellem
Falck 200 43,50 42,90 -120,00 -1,38   38,00 Lav
G4S 1.640 13,84 13,20 -1.052,00 -4,63   11,80 Lav
Dansico 100 295,50 209,50 1,400,00 4,74 285,00 298,00 Lav
FLS B 400 80,00 83,50 1.400,00 4,38 74,00 

uændret

Mellem
Genmab 200 109,50 86,00 -4.700,00 -21,46 75,00 

uændret

Høj

 

Kontant ..........  32.103,36

HBH udleverede regnskab for juni og juli 2004.

 

Realiseret siden sidste medlemsmøde afholdt den 1. juni 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 2.000 stk. Capinordic 4,25 3,50 -1.635,00 -19,08
I alt realiseret -1.635,00

 

Beslutning om køb/salg

Ingen justering af strategi. Bestyrelsen arbejder dog i øjeblikket på forslag til ny politik og strategi mm. som vil blive fremlagt på et af de kommende møder.

Salg af aktier:

200 stk. Danske Bank 

Køb af aktier:

100 stk. DSV som supplement til 75 stk. vi har i forvejen, med forventning om at det kommende halvårsregnskab overstiger forventningerne.

                                                                                                                   

Fastsættelse af kommende møder

Næste møder afholdes :

Tirsdag den 7. september 2004 i Roskilde

Tirsdag den 5. oktober 2004 i Roskilde

Tirsdag den 2. november 2004 i Roskilde

Eventuelt

JJ og BR mangler stadigvæk at indbetale til administrationskassen.

Til toppen 

 

Medlemsmøde 1. juni 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              ME

Mødedeltagere :    KB, BR, JMJ, SR, SJ, ME

Afbud :                  PES, NB, HBH, SG, CM, KH, MO, JJ, NMJ

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Ingen bemærkninger.  

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 1. juni 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

Danske 200 133,50/138,00 141,00 850,00 3,13 135,00 uændret Lav
DSV 75 265,00 279,50 1.087,50 5,47 249,00 uændret Mellem
GN 500 45,30 48,00 1.350,00 5,96 44,90 uændret Mellem
G4F 200 157,50 143,00 -2.800,00 -8,92 140,00 132,00t Lav
Dansico 100 295,50 290,50 -500,00 -1,69 285,00 275,00 Lav
FLS B 400 80,00 82,00 800,00 2,50 74,00 

uændret

Mellem

 

Kontant ..........  32.103,36

ME udleverede regnskab for maj 2004.

 

Realiseret siden sidste medlemsmøde afholdt den 4. maj 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 1.000 stk Maconomy 14,30 16,10 1.665,00 11,59
I alt realiseret 1.665,00

 

Beslutning om køb/salg

Ingen justering af strategi, dog blev det drøftet om hvorvidt begrebet Stoploss er implementeret godt nok. Det blev besluttet at drøfte dette på næste medlemsmøde.

Aktier i Danisco:           Stoploss sænkes til kurs 275,00

Aktier i G4F:                 Stoploss sænkes til kurs 132,00

Køb af aktier:                Genmab: 200 stk. Stoploss 75,00, Høj risiko.

                                  Capinordic: 2.000 stk. Stoploss: 3,50, Høj risiko.

                                                                                                                   

Fastsættelse af kommende møder

Næste møde afholdes :

Tirsdag den 3. august 2004 i Roskilde.

Eventuelt

Der mangler stadigvæk enkelte indbetalinger til administrationskontoen JJ+BR.

Til toppen

 

Medlemsmøde 4. maj 2004

Sted :                    Hos HBH

Referent :              HBH

Mødedeltagere :     NB, JMJ, KH, HBH

Afbud :                   PES, SJ, NMJ, SR, SG, CM, MO, JJ, BR, KB, ME

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Der blev budt velkommen til KH som deltog i sit første medlemsmøde. Præsentationsrunden blev udskudt grundet den ringe medlemsdeltagelse. HBH orienterede om at bestyrelsen endnu ikke havde fået afholdt et bestyrelsesmøde efter den seneste generalforsamling, hvilket primært skyldtes HBH's sygdom.  

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 4. maj 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

Danske 100 133,50 141,00 750,00 5,62 128,00 135,00 Lav
DSV 75 265,00 266,00 75,00 0,38 249,00 uændret Mellem
GN 500 45,30 47,50 1.100,00 4,86 42,00 44,90 Høj
G4F 200 157,50 154,00 -600,00 -1,96 140,00 uændret Lav
MACO 1.000 14,30 17,40 3.100,00 21,68 16,90 uændret Høj
   

 

Kontant ..........  87.024,36

HBH udleverede regnskab for april 2004.

 

Realiseret i april 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 100 stk TDC 148,50 217,50 6.765,00 45,35
Salg af 1 stk APM-M B 44.600,00 42.000,00 -2.735,00 -6,12
I alt realiseret 4.030,00

 

Beslutning om køb/salg

Den generelle markedsstemning blev drøftet. Der var enighed om at markedet er noget  usikkert for øjeblikket, hvorfor det blev drøftet hvorvidt vi skal investerer i primært  "sikre" og mindre konjekturfølsomme aktier eller alternativt ligge mere kontant i en periode. Det endte op med følgende beslutninger:   

Aktier i Danske Bank:    Der suppleres op med køb af yderligere 100 stk. aktier.

Køb af aktier:              FLS B: 400 stk. stoploss 74,00, risiko mellem

                                 Danisco: 100 stk. Stoploss: 285, Risiko lav

                                 Danske Bank: 100 stk., Stoploss 135,00, Risiko: Lav

                                                                               

Fastsættelse af kommende møder

Næste møde afholdes :

Tirsdag den 1. juni 2004

Eventuelt

Der mangler stadigvæk enkelte indbetalinger til administrationskontoen JJ+BR.

HBH oplyste fejlagtigt at medlemsmødet er beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal. Medlemsmødet er i.h.t. vedtægterne beslutningsdygtigt når der er min. 3 medlemmer tilstede !!!

Til toppen

                                        

Medlemsmøde 6. april 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              PES

Mødedeltagere :    ME, NB, JMJ, KB, PES

Afbud :                   HBH, SJ, NMJ, SR, KH, SG, CM, MO, JJ, BR

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Siden sidste medlemsmøde har vi solgt kraftigt ud af vores aktiebeholdning på grund af fastsatte stoploss. I marts måned solgte vi vores aktier i Neurosearch, Vestas, Falck, Flügger, Capinordic, BIF og Danisco. Ligeledes en generel opfordring til at alle medlemmer skal sikre at deres månedlige indbetalinger når frem i tide (ved månedens udgang). Ellers ingen generelle meddelelser.

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 6. april 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

Danske 100 133,50 138,50 500,00 3,75 128,00 uændret Lav
DSV 75 265,00 264,00 -75,00 -0,38 249,00 uændret Mellem
MACO 1.000 14,30 17,90 3.600,00 25,17 16,90 uændret Høj
TDC 100 148,50 219,50 7.100,00 47,81 217,00 - Lav
   

 

Kontant ..........  117.193,86

PES udleverede regnskab for marts

 

Realiseret i marts 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 50 stk Flügger 360,00 340,00 -1.135,00 -6,28
Salg af 200 stk Vestas 102,00 98,50 -902,50 -4,39
Salg af 100 stk Neurosearch 174,50 177,00 115,00 0,66
Salg af 200 stk Group 4 Falck 127,50 148,00 3.965,00 15,51
Salg af 50 stk Danisco  260,00 281,50 940,00 7,19
Salg af 200 stk Brøndby IF B 43,00 47,60 785,00 9,06
Salg af 4.000 stk Capinordic 4,35 4,50 397,50 2,27
I alt realiseret 4.165,00

 

Beslutning om køb/salg

Aktier i TDC:                Sælges

Køb af aktier:               APM Mærsk B: 1 stk. dtoploss 42.100 (ca. 5%), risiko lav/mellem

                                 Group4Falck: 200 stk. Stoploss: 142, Risiko lav/mellem

                                 GN Store Nord: 500 stk, stoploss: 40, Risiko: Mellem/høj

                                                                               

Fastsættelse af kommende møder

Næste 2 møder afholdes hhv.

Tirsdag den 4. maj 2004 kl. 19.00.

Tirsdag den 1. juni 2004 kl. 19.00.

Eventuelt

Der mangler stadigvæk enkelte indbetalinger til administrationskontoen.

Til toppen

 

Medlemsmøde 2. marts 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              PES

Mødedeltagere :    SG, CM, JMJ, NB, ME, MO, JJ, BR, KB, PES, HBH

Afbud :                  SJ, NMJ, SR, KH

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Ingen bemærkninger.

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 2. marts 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Nyt stoploss

Risiko  

TDC 100 148,50 - data - data - data 219,00 229,00 Lav
DCO 50 260,00 - data - data - data 264,00 289,00 Lav
CAPI 4.000 4,35 - data - data - data 3,90 4,90 Høj
BIF 200 43,00 - data - data - data 49,00 49,00 Mellem
DSV 100 265,00 - data - data - data 240,00 249,00 Mellem
Danske 100 133,50 - data - data - data 135,00 135.00 Lav
VWS 100 89,00 - data - data - data 99,00 99,00 Mellem
FLUG-B 50 360,00 - data - data - data 325,00 - Høj
MACO 1.000 14,30 - data - data - data 14,90 16,9 Høj
NEUR 100 174,50 - data - data - data 169,00 179,00 Høj
FALCK 200 127,50 - data - data - data 129,00 149,00 Mellem
   

 

Kontant ..........  5.084,04

 

Realiseret i februar 2004 : 

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 100 stk Schouw 111,00 127,00 1.465,00 13,12

 

Beslutning om køb/salg

Aktier i Flügger:              Sælges

Køb af aktier:                 Vestas: 100 stk. Stoploss: 99, høj risiko

Prospekttillæg om Bankinvest afdelingerne Indien og Kina og pension Indien & Kina blev diskuteret. Beslutning om evt. køb tages på næste medlemsmøde.

                                                                                

Fastsættelse af kommende møder

Næste 3 møder afholdes hhv.

Tirsdag den 6. april 2004 kl. 19.00.

Tirsdag den 4. maj 2004 kl. 19.00.

Tirsdag den 1. juni 2004 kl. 19.00.

Eventuelt

Der mangler stadigvæk enkelte indbetalinger til administrationskontoen.

Til toppen

 

Medlemsmøde 3. februar 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              PES

Mødedeltagere :    JMJ, NB, ME, MO, JJ, SR, PES, KB

Afbud :                  SG, CM, SJ, MS, KH, HBH, BR, NMJ

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Formand MS har valgt at melde sig ud af ASK2003 med udgangen af februar. MS har afleveret skriftlig udmeldelse til bestyrelsen. PES udleverede status over aktiver og skatteopgørelser til de fremmødte. Resterende skatteopgørelser vil blive sendt pr. e-mail. Der blev gjort opmærksom på generalforsamlingen d. 2.3.2004 kl. 18 i Roskilde. Til/framelding skal ske senest 5 dage før p.g.a. bestilling af smørrebrød. Husk at udlevere fuldmagt ved framelding. Evt. forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før. PES nævnte det nye "aktieskolelink" på hjemmesiden som er under udarbejdelse af HBH.

Der er stadig enkelte medlemmer som mangler at indbetale 100 kr. på administrationskontoen. Indbetaling kan ske elektronisk.

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 3. februar 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Target

Risiko  

Andel i %

TDC 100 148,50 244,00 9.550,00 64,31 % 219,00   Lav  
DCO 50 260,00 282,50 1.125,00 8,65 % 264,00   Lav  
CAPI 4.000 4,35 4,60 1.000,00 5,75 % 3,90   Høj  
BIF 200 43,00 57,00 2.800,00 32,56 % 49,00   Mellem  
SCHO 100 111,00 128,00 1.700,00 15,32 % 119,00   Lav  
Danske 100 133,50 141,00 750,00 5,62 % 135,00   Lav  
VWS 100 89,00 106,00 1.700,00 19,10 % 99,00   Mellem  
FLUG-B 50 360,00 345,00 -750,00 -4,17 % 325,00   Høj  
MACO 1.000 14,30 17,20 2.900,00 20,28 % 14,90   Høj  
NEUR 100 174,50 184,00 950,00 5,44 % 169,00   Høj  
FALCK 200 127,50 143,50 3.200,00 12,55 % 129,00   Mellem  
   

 

Kontant ..........  7.794,04

 

Realiseret i januar 2004 :

 

Ingen realisationer siden sidste medlemsmøde.

Beslutning om køb/salg

Aktier i SCHOUW:          Sælges 

Køb af aktier:               DSV: 50-75 stk. Stoploss: 240, mellem risiko

NB udleverede prospekttillæg om Bankinvest afdelingerne Indien og Kina og pension Indien & Kina. Investeringsbeviser kan tegnes fra 24.02.08.08. Beslutning om køb tages på næste medlemsmøde.

                                                                                

Fastsættelse af kommende møder

Næste 3 møder afholdes hhv.

Tirsdag den 2. marts 2004 kl. 18.00 i Roskilde, generalforsamling med spisning (smørrebrød) og medlemsmøde.

Tirsdag den 6. april 2004 kl. 19.00.

Tirsdag den 4. maj 2004 kl. 19.00.

Eventuelt

Det blev besluttet fremover at følge bestyrelsens forslag til ny mødestruktur. Dog blev det nævnt at beslutning om køb/salg ikke kan adskilles helt.

Til toppen

 

Medlemsmøde 6. januar 2004

Sted :                    Roskilde

Referent :              HBH

Mødedeltagere :    KB, SJ, SG, NB, JJ, JMJ, NMJ, CM, HBH

Afbud :                  KH, SR, ME, MO, BR, PES, MS

Bemærkninger til sidste referat

Ingen bemærkninger.

Generelle meddelelser

Der blev budt velkommen til de nye medlemmer; NMJ og JJ. Alle fremmødte medlemmer gav en kort  personlig introduktion. HBH udleverede bestyrelsens foreløbige forslag til forretningsorden/mødestruktur. Forslaget behandles nærmere på næste medlemsmøde. HBH orienterede kort om status for udarbejdelse og revision af årsrapport og oplysningssedler til selvangivelsen for 2003. HBH orienterede om at bestyrelsen har fastsat en grænse på maks. kr. 500,00 for månedligt indskud pr. medlem.

Udvikling i klubbens aktiver siden sidste møde

Oversigt pr. 6. januar 2004

Aktiv

Stk.

Kurs køb Kurs i dag Gevinst i kr. Gevinst i % Stoploss Target

Risiko  

Andel i %

TDC 100 148,50 229,00 8.050,00 54,21 % 197,00 250,00  Lav  
DCO 50 260,00 269,00 450,00 3,46 % 235,00 320,00 Lav  
Danske 100 133,50 140,00 650,00 4,87 % 120,00 180,00 Lav  
CAPI 4.000 4,35 4,20 -600,00 -3,45 % 3,50  7,50 Høj  
BIF 200 43,00 49,00 1.200,00 13,95 % 35,00  60,00  Mellem  
VWS 100 89,00 97,50 850,00 9,55 % 80,00  120,00  Mellem  
SCHO 100 111,00 121,00 1.000,00 9,01 % 100,00 150,00 Lav  
   

Kontant ........  78.414,99

 

Realiseret siden sidste medlemsmøde :

  Kurs køb Kurs salg Gevinst i kr. Gevinst i %
Salg af 200 stk RTX Telecom 65,00 46,20 -3.895,00 -29,81
Salg af 100 stk Genmab 52,00 48,50 -585,00 -10,71
Salg af 100 stk NEG Micon 69,00 87,00 3.465,00 24,99

 

 

HBH udleverede regnskab for december 2003.

Beslutning om køb/salg

Køb af aktier:                   Flügger, 50 stk., Stoploss: 10%, høj risiko.         

                                     Maconomy, 1.000 stk., Stoploss: 12,80, høj risiko.

                                     Neurosearch, 100 stk., Stoploss: 154, høj risiko.

                               Group 4 Falck, 200 stk., Stoploss : 109, mellem risiko.

                                                                                 

Fastsættelse af kommende møder

        Tirsdag den 3. februar 2004 kl. 19.00 i Roskilde.

Tirsdag den 2. marts 2004 kl. 18.00 i Roskilde, generalforsamling med spisning (smørrebrød) og medlemsmøde.

Tirsdag den 6. april 2004 kl. 19.00.

Tirsdag den 4. maj 2004 kl. 19.00.

Eventuelt

Der blev foretaget indbetaling til administrationskassen med 100 kr. pr. mand.

Til toppen

 

Referat fra den 1. ordinære generalforsamling

Dato:                     2. marts 2004, kl. 18.00 

Sted:                     Roskilde

Referent:               HBH 

Mødedeltagere:      SG, CM, JMJ, NB, ME, MO, JJ, BR, KB, PES & HBH

Afbud:                   SJ, NMJ, SR, & KH 

Dagsorden :             I.flg. vedtægter. 

 

1.                   Valg af dirigent 

                  PES blev valgt til dirigent. 

2.                   Valg af referent 

                  HBH blev valgt som referent. 

3.                   Formandens beretning 

PES tog sig af beretningen i stedet for MS der som bekendt netop havde meldt sig ud.

"Succesfuldt 1. år for ASK2003. Aktiespareklubben startede officielt den 18. februar 2003, hvilket starttidspunkt - set i bakspejlet - var meget fordelagtigt, idet der siden har været en meget positiv stemning på aktiemarkedet.

Vi startede med at være 13 medlemmer. Efterfølgende kom BR, NMJ & JJ til, og senest har MS meldt sig ud af foreningen, da han ønskede at bruge mere tid på sin dykning.

Een person har uopfordret ansøgt om medlemskab uden at blive optaget.

Der har været afholdt 10 medlemsmøder siden den stiftende generalforsamling. Heraf har eet medlemsmøde været afholdt i kombination med et besøg hos vores børsmægler E*Trade på Nyhavn, ligesom eet medlemsmøde har været afholdt i kombination med et kursus om futures og optioner på Københavns Fondsbørs.

Derudover har PES & HBH deltaget i et investormøde med TDC v/ Henning Dyremose.

Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvoraf det ene var et erfaringsudvekslingsmøde med aktiespareklubben CPIC."

"Formandens" beretning blev godkendt uden bemærkninger.  

4.                   Kassererens beretning 

Årsrapporten for 2003 blev gennemgået meget overordnet. HBH redegjorde for KBX indekset som i regnskabet og på foreningens hjemmeside bliver anvendt som klubbens måleindeks/benchmark. Der var enighed om at fortsat at anvende KBX indekset som klubbens benchmark-indeks.

ME bemærkede at der var en fejl i regnskabet side 7, under "Aktiver - Aktier" hvor aktivsummen for Brøndby IF B rettelig skal være 9.600,00 kr. og ikke 9.6000,00 som angivet.

Årsrapporten blev derefter godkendt uden yderligere bemærkninger.

5.                   Evt. vedtagelse af udbetaling af (dele af) udbytte og/eller overskud 

Bestyrelsen foreslog at der ikke foretages udlodning af udbytte/overskud hvilket blev tiltrådt af samtlige tilstedeværende.

6.                   Fastlæggelse af administrationsbidrag 

Bestyrelsen foreslog uændret procedure - at der indbetales til administrationskassen efter behov - hvilket blev tiltrådt af alle de tilstedeværende.

7.                   Valg af formand

                  PES blev enstemmigt valgt som ny formand.

8.                   Valg af næstformand

                  BR blev enstemmigt valgt som ny næstformand.

9.                   Valg af kasserer

                  HBH blev enstemmigt genvalgt som kasserer.

10.                 Valg af revisor

                  SG blev enstemmigt genvalgt som intern revisor.

11.                 Valg af ekstern revisor

                  Der var ikke ønsker om valg af ekstern revisor.

12.                 Evt. valg af revisorsuppleant

                  Ingen valgt.

13.                 Indkomne forslag 

Der forelå forslag fra HBH om at der ved udmeldelse af aktiespareklubben fratrækkes kurtage i det beløb som det udmeldte medlem har indestående i klubben. Kurtagen  beregnes som aktiespareklubbens børsmæglers altid værende gældende kurtage. P.t. er kurtagen 0,135 % dog min. kr. 67,50. Det vil sige at der ved udbetaling af et medlems indestående på op til kr. 50.000 (ikke som i forslaget kr. 45.000!)  fratrækkes kr. 67,50 i kurtage.

14.                 Eventuelt  

KB forslog arrangement: sejltur med spisning på Roskilde fjord med M/S Sagafjord. Der var stor opbakning til forslaget som der dermed vil blive arbejdet videre på.

Frist for de månedlige indskud blev drøftet. Det aftaltes at de indskud der kommer efter den 4. bankdag i den pågældende måned bogføres som indbetalt i den efterfølgende måned.

Problematikker omkring udmeldelsestidspunkter blev drøftet. Emnet tages op af bestyrelsen til videre behandling.

Der blev gjort opmærksom på mulighederne for deltagelse i generalforsamlinger mm. i de selskaber vi aktivt investerer i. Emnet tages op af bestyrelsen til videre behandling.

Medlemsantallet blev drøftet, som følge af MS's udmeldelse. Der var enighed om oprettelse en venteliste. Emnet tages op af bestyrelsen til videre behandling.

MIE undersøger evt. aktionærfordele ved BIF-aktier, og orienterer herom på et kommende medlemsmøde.

Der blev forespurgt om interessen for orientering/rundsending af invitationer til investormøder mm. Det blev tilkendegivet at interessen var tilstede, og der vil derfor fremover tilgå mail til alle medlemmer om de arrangementer som vi bliver tilbudt at deltage i.

PES omtalte at det ville være nødvendigt at ændre vedtægternes pgf. 11, således at det kun er kassereren (og ikke som nu, kassereren og formanden) der har adgang til at handle værdipapirer. Forslag til vedtægtsændring vil blive fremsat på et senere tidspunkt.  

Forhold omkring klubbens nuværende form blev drøftet, herunder de skattemæssige konsekvenser for klubben og enkeltmedlemmer. Bestyrelsen forelagde ideen om evt. omdannelse til et selskab (ApS) på sigt. Fordele og ulemper blev kort ridset op. Med baggrund i de tilkendegivelser der fremkom vil bestyrelsen fortsætte disse undersøgelser.

Og så blev det tid til at sætte tænderne i et lækkert stykke smørrebrød med hvad dertil hører ............

 

Til toppen

 

 

© Copyright ASK2003. Materiale fra dette websted må ikke anvendes uden forudgående aftale med ASK2003.
Får du problemer eller har du spørgsmål vedrørende dette Websted, venligst kontakt
Webmaster